понеделник, 27 декември 2010 г.

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ "НКИД - 2003"

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2003 Г.
(утвърдена със Заповед No РД-07-242 на Националния статистически институт от 13 декември 2002 г.; обн.,ДВ,бр.1 от 3 януари 2003 г.)

(за краткост наричана "НКИД - 2003", а за международно използване - "NACE.BG - 2003", в сила от 1 януари 2003 г.)

четвъртък, 23 декември 2010 г.

Тълкувателно решение № 1 от 17.III.1993 г. по гр. д. № 3/93 г., ОСГК

Тълкувателно решение № 1 от 17.III.1993 г. по гр. д. № 3/93 г., ОСГК

чл. 26, ал. 2 ТЗ,

Търговски пълномощник
Чл. 26. (1) Търговският пълномощник е лице, упълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното действия срещу възнаграждение. При липса на други указания пълномощникът се смята упълномощен да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговеца. Упълномощаването става писмено с нотариално заверен подпис.

(2) За отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти, за поемане на менителнични задължения, за вземане на заем и за водене на процеси търговският пълномощник трябва да е упълномощен изрично. Други ограничения на пълномощното могат да се противопоставят на трето лице само ако са му били известни или е трябвало да знае.

... 

сряда, 22 декември 2010 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ПО ЗОП за гр. БАНСКО

00283-2010-0009
I. II. IV. 
BG-Банско: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

вторник, 21 декември 2010 г.

Articles on the Impact of the Financial and Economic crisis on consumer spending

Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация

Подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване и ликвидация на търговец - юридическо лице.

Как се заличава ООД от Търговския регистър

Много хора се питат какво се прави след изтичане срокът на ликвидацията на едно търговско дружество? След подаване на Образец Б6 Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация се чака да изтече съответно предвидения срок, който не може да е по-къс от 6 месеца. Ако и

Re-registration of companies

Under § 4 of the Transitional and Final provisions of the Commercial Register Act, effective as of January 1, 2008, traders and branches of foreign traders entered in the respective Registers within district courts are subject to re-registration in the Registry Agency not later than January 1st, 2011.
No re-registration state fee shall be charged.

понеделник, 20 декември 2010 г.

Цени на лифт карти на Чепеларе за сезон 20010/2011

Цените на ски картите и билети за ски център Чепеларе. По-долу са публикувани всички цени, освен това може да намерите и цените за пакетни услуги при ползването на ски съоръженията и хотелите в гр. Чепеларе. Има цени и на билетите на лифта за качване до вр. Мечи Чал

Проект "ЗИМА"

За първи път в България ПРОЕКТЪТ "ЗИМА". Под това име мултинационален екип, в основата на който е българският ски клуб "Тракия", подготвя два видео филма във висококачествен HD формат, представящи зимния сезон през призмата на професионални зимни спортисти, хора, чиято работа е свързана със зимния сезон и

Цени на лифт карти на Витоша за сезон 20010/2011

Цени на съоръженията за сезон 2010-2011 на Витоша.

Колко ще струва карането на Витоша този сезон?  Колко ще плащаме за карта на Алеко?  Ще се запазят ли цените?  Тези въпрос вълнуват ски общността.  Е... дългото чакане най-сетне приключи и може да разберете  какви са цените на ски картите на Витоша, така че колко струва лифт картата можете да разберете по-долу от приложените таблици.  Тази година има диференциирани цени за ски зона Алеко и за Драгалевския лифт по отделно.

петък, 17 декември 2010 г.

Borovets Web Cam - Езеро 2 Уеб Камера Боровец

уеб Камера от Езерото 2 при финала на писта Попангелов на Боровец на 1474м надморска височина

Borovets Web Cam - писта Езеро 1 Уеб Камера Боровец

уеб камера от Езерото 1 при финала на писти Ястребец 3 и Попангелов на Боровец на 1483м надморска височина

Borovets Web Cam - писта Маркуджик 2 Уеб Камера Боровец

уеб камера от писта Маркуджик 2 на Боровец (вижда се четириседалковия лифт) 2145м н.м.в.

Borovets Web Cam - писта Маркуджик 1 Уеб Камера Боровец

уеб камера от писта Маркуджик 1 на Боровец - 2345м надморска височина

Borovets Web Cam - писта Ястребец Уеб Камера Боровец

уеб Камера от писта Ястребец на Боровец (вижда се и лифтът Ястребец експрес) 2039м. н.м.в.

Borovets Web Cam - писта Ситняково Уеб Камера Боровец

уеб Камера от писта Ситняково на Боровец (1774 метра надморска височина, вижда се и лифта Ситняково експрес)

Borovets Web Cam - Хотел Рила Уеб Камера Боровец

уеб Камера от пистите пред хотел Рила на Боровец

Snow Forecast Dynamic map

Динамична карта със снеговалежите през следващите дни от snow-forecast.com
Данните не са винаги точни, но познават често, пък и може да видиш колко см сняг ще падне, което винаги радва душата на скиора. Може да видите и колко сняг е валяло през последните няколко дни. От най-горното падащо меню трябва да изберете Accumulated Snowfall last 1-7 days или 1-3 days.

понеделник, 13 декември 2010 г.

Цени на лифт карти в Банско за сезон 20010/2011

Цени на лифт карти и билети за сезон 20010/2011

Колко ще струва карането на Банско този сезон?  Колко ще плащаме за карта под Тодорка?  Ще се запазят ли цените?  Тези въпрос вълнуват ски общността.  Е... дългото чакане най-сетне приключи и само тук може да разберете  какви са цените на ски картите на Банско, които не са публикувани дори и на техния сайт.  Ексклузивната новина ви я нося лично от станцията на кабинката, която посетихв събота на откриването на ски сезона в Банско.  Така че колко струва лифт картата можете да разберете по-долу от приложената снимка.

петък, 10 декември 2010 г.

WebCam Бяла Черква уеб Камера

Курортите хижа Здравец и Бяла черква се намират виж на 25км. и 40км. южно от Пловдив в една от най-красивите български планини - Родопите. Пистите там предлагат прекрасни условия за зимни спортове и туризъм. Хижа Здравец се намира в парк "Родопи", община Куклен, област Пловдив и има добре развита инфраструктура с много хотели и почивни станции. Съоръженията се поддържат от високо квалифициран персонал, с помощта на съвременна ефективна техника - разполагаме с 3 снегоутъпкващи машини тип "РАТРАК", и моторни шейни.

Уеб камера от хижа Средногорец в Средна гора -1486 метра

Уеб камера от хижа Средногорец в Средна гора -1486 метра

четвъртък, 9 декември 2010 г.

Уеб камера БОРОВЕЦ - ПАНОРАМА ОТ ХОТЕЛ "САМОКОВ"

Уеб камера БОРОВЕЦ - ПАНОРАМА ОТ ХОТЕЛ "САМОКОВ"

Bansko WebCam - уеб камера от Банско

Уеб Камера от Банско, изглед от началната станция на кабинковия лифт. Вежда се хотел Гранд Арена Кемпински Банско - н.м.в.990m

Bansko WebCam Chalin Valog - Уеб Камера от Чалин Валог

Уеб Камера от Чалин Валог
Chalin Valog Web Cam - 1200m

Искова молба по чл. 92, ал. 1 ЗЗД

Искова молба по чл. 92, ал. 1 ЗЗД за плащане на оставащата цена по договора за продажба на дружество и за плащане на законна лихва.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ - Transfer of shares

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Днес ................................ 200
Между
, представляван за целите на този договор от ........................................., по-долу наричан ПРЕХВЪРЛИТЕЛ от една страна
и

ЗАКОН за вероизповеданията

ЗАКОН за вероизповеданията
Обн., ДВ, бр. 120 от 29.12.2002 г., изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.

Народното събрание на Република България, потвърждавайки правото на всяко лице на свобода на съвестта и вярата, а така също и равенството пред закона без оглед на религиозната принадлежност и убеждения, подчертавайки особената и традиционна роля на Българската православна църква в историята на България за формирането и развитието на нейната духовност и култура, като изразява уважение към християнството, исляма, юдаизма и другите религии,вярвайки във важността на това да подкрепя взаимното разбирателство, търпимост и уважение по въпросите, свързани със свободата на съвестта и вярата, приема този Закон за вероизповеданията

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда правото на вероизповедание,

понеделник, 6 декември 2010 г.

Как да намерим финансиране за проект?

Как да успея и да реализирам генниалната си идея?  Какво е необходимо, за да успете в едно бизнес начинание?  Ето някои отговори:

1. Евро Фондове
При почти всички програми, които аз познавам се изисква само-участие от страна на търсещия финансиране. Безвъзмездната помощ варира най-често между 50 и 75%. Много рядко нещата стоят по друг начин. Освен това, практически за повечето програми се изисква инвеститора да разполага с парите предварително, тъй като финансирането се получава на траншове (обикновено около 20-25% от безвъзмездното финансиране може при определени условия да се получи в началото на проекта). Освен това

неделя, 5 декември 2010 г.

Молба за заличаване на ипотека от банка

София
адрес

До Съдията по вписванията
при Софийски районен съд
М О Л Б А

от „БАНКА" АД, със седалище в гр. София и адрес на

събота, 4 декември 2010 г.

НОТАРИАЛНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Това е само примерен вариант на образец за нотариална покана към длъжник по запис на заповед. Все пак текстът следва да се прецизира за всяка конкретна житейска ситуация и ви съветвам преди

петък, 3 декември 2010 г.

Цени на ски картите през сезон 2010/2011 в Българские ски курорти


Колко ще струват ски картите тази година? Кой български ски курорти обявиха цените и дали ще е скъпо да се карат ски през новия сезон? Отговорите само тук...

Цени на лифт карти на Пампорово за сезон 20010/2011

Цени на лифт карти и билети за сезон 20010/2011

Цените на ски картите на Пампорово остават на миналогодишните си нива като еднодневната карта е с цена 50лв.

В курорта ще бъдат поставени 4 апарата за закупуване на лифт карти с дебитна или кредитна карта. До Коледа еднодневна карта за лифтовете ще се продава на половин цена. Реално до 23 Декември в Пампорово ще се плаща по 25лв за еднодневна ски карта.

Всички цени и пакетни услуги са поместени по-долу...

Цени на лифт карти Боровец Сезон 2010/2011

Цени на лифт карти за лифтови съоръжения през Сезон 2010/2011 на Боровец

Бороспорт запазва цените на лифт картите от миналия сезон – eднодневната карта за всички лифтове от понеделник до петък e 55 лв., a в събота и неделя - 35 лв., пак за всички съоръжения.

Подробните цени и пакети са поместени по-долу...

събота, 27 ноември 2010 г.

Кога започва ски сезонът 2010?

Боровец
Боровец открива зимния сезон на 18 декември, събота. За двата дни в уикенда на откриването цените на лифт картите ще бъдат намалени с 50 на сто.

петък, 19 ноември 2010 г.

Какво е чаеното парти?

Попаднах на един интересен материал за така нареченото движение „Чаеното парти”. Дано да ви е интересно.

Настоящето е сравнително кратък отговор на въпроса „Какво е „Чаеното парти”?”, но прилагам и материали за по задълбочено запознаване, ако ви стане интересно.

Чаеното парти/партия („ЧП") (има игра на думи, макар, че формално не са отделна партийна организация - party - има смисъл на компания, група, събиране с цел празнуване и на политическа партия) взема името си от това, което на нас е известно като Бостънското чаепитие от 1773 г.: изсипването на доставките с чай в залива на Бостън като протест срещу британската данъчна политика в началото на войната за независимост на САЩ. (http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party).

Днес това е популистко дясно движение, което Републиканската партия се опитва да яхне с различен успех

четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Класификация в системите JEL и EconLit на книги, рецензии, статии и дисертации

Описаните в този списък категории се използват при класифицирането на книги, рецензиите на книги, статиите в списания и дисертациите, индексирани в JEL и EconLit. В списъка е дадена подробно пълната тризначна категоризация, използвана за индексиране на статии в JEL на CD, EconLit и e-JEL на www.e-JEL.org. Анотираният списък на Нови книги, отпечатани в този брой, използва едно- и двузначната класификация; рецензиите на книги във всеки брой и Списъка със докторски дисертации, отпечатан през декември, се появяват под еднозначните класификационни статии. Моля, обърнете внимание, че книги, рецензии на книги и дисертации се индексират в EconLit с пълната тризначна класификация. Хората, които извършват класификация на статии или дисертации, би трябвало да изберат най-подходящата тризначна категория. Евентуални промени в класификационната система се публикуват на www.AEAweb.org

вторник, 16 ноември 2010 г.

Възможни грешни изписвания

Възможни грешни изписвания на името на блога ми vsichko-polezno.blogspot.com:
эясъгнд-здвеюхд.фвджяздш.ъдп,
жсицхко-полезно.блогспот.цом,
ууу.эясъгнд-здвеюхд.фвджяздш.ъдп,
ввв.жсицхко-полезно.блогспот.цом

Бебешки магазини в град Пловдив

В интернет попаднах на много полезна крата с с Магазини за бременни, деца, бебета в гр. Пловдив. Картат е изготвена на 6 авг от po_taka. Дано да ви е полезно и удобно.

понеделник, 15 ноември 2010 г.

Пасарелки

Какво означава пасарелка? Тази дума не е измислена от някой журналист, а вече си е чист термин, използван от транспортните инженери.

"Пасарелка" идва от италианското passare (отивам, преминавам до). В преносен смисъл - малък пешеходен мост (технически)(passarela - пасарела, разг.), брод и пр.
Пасарелка е умалително от пасарела (малко мостче).

Думата е много популярна през началото на миналия век, като наследство от италианските работници, строили железниците по това време у нас. Използва се до към средата на 50-те, когато се измества от думата "надлез", във връзка с налагане на езиковата реформа. "Надлез" е по-удачния термин, отколкото побългарената с наставка "ка" чужда дума, но самото "надлез" е русизъм.

Най-старата голяма пасарела в София е сегашният мост "Чавдар" - строен е през 20-те години на миналия век от релси и дървени траверси с оглед създаване на връзка между София и тогавашното село Малашевци (и създаващия между тях се нов бежански квартал - сегашен Хаджи Димитър". В края на 30-те реконструирана като мост, като от страната на града са направени под него складове, засипани отгоре с насип.  До колкото си спомнам - през 60 - мостът е подсилен и разширен за трети път, по него тръгват тролеите и започва изграждането на кв. "Хаджи Димитър" в сегашния му вид.

На въпросната първа пасарелка в София – моста "Чавдар", се случва и следната интересна случка: през лятото на 1940 един гражданин, които е притежавал една от стотината леки коли в София (близо двутонен предвоенен "Цитроен"), връщайки се пиян от една сватба на свой работник в с. Малашевци към София, пада с колата от въпросната пасарела. За късмет - върху един вагон с въглища! Така той, жена му и 7 годишният им син оцеляват само с уплаха. Има снимка на катастрофата, зяпачите и уплашените оцелели в броя от този ден на в. "Заря".

сряда, 10 ноември 2010 г.

Препоръчителни научни и наукометрични показатели за оценка на кандидатите за научни степени и научни звания

ВИСША АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ
Научна комисия по икономически науки

Препоръчителни научни и наукометрични

ПОКАЗАТЕЛИ
за оценка на кандидатите за научни степени и научни звания
София, 1998 г.

Научно-образователна степен
“ДОКТОР”
се присъжда, ако докторантът е разработил дисертация, която

1. Има ясно формулирани икономически проблем, цел и задачи.
2. Показва, че докторантът:
• познава литературата и научните достижения в конкретната научна област;
• откроил е нерешените или частично решени проблеми в конкретната научна област;
• може да систематизира и да осмисли критично съществуващите научни тези и да заеме аргументирана позиция;
• може да провежда успешно самостоятелно научно изследване;
• може да оформи и изложи резултатите от научното изследване разбираемо, логично и прецизно.
3. Съдържа научни или научно-приложни резултати, представляващи приноси за
науката или практиката, като:
• допълнение към съществуваща теория или методология, което повишава нейната валидност (респ.ефективност) или разширява полето на приложението й;
• разработка на нов метод (подход) или усъвършенствуване на известен метод (подход) за решаване на икономически проблем (клас икономически проблем);
• приложение на съществуваща теория или методология за обяснение или анализ на конкретни социално-икономически процси с формулирани изводи и препоръки за управленската практика;
• приложение на съществуващ метод (подход) за решение на конкретен икономически проблем с формулирани изводи и препоръки за управленската практика;
• други научни или научно-приложни достижения, които обогатяват икономическата теория и практика, вкл.постигнати чрез експериментална изследователска дейност.
4. Докторантът има минимум две публикувани самостоятелни научни статии в специализирани за страната или чужбина научни издания, които отразяват основни моменти от дисертацията.

понеделник, 8 ноември 2010 г.

Полезни линкове за астрономия


понеделник, 1 ноември 2010 г.

Из "Автобиография", автор Бранислав Нушич - немски спомагателни глаголи

Когато бях малък много се радвах на тази книга и като попаднах на този цитат нямаше как да не го публикувам, пък и аз самият имах доста зор с този неМъчек език :)

Немският език ни се отдаваше малко по-трудно, но се

вторник, 26 октомври 2010 г.

Как да си направя панделка?

Питали ли сте се как се връзва панделка? Аз, всеки път, когато ми се е налагало, не че е често. Попаднах на тези картинки, дано да ви е от полза. Лесни са и ако ги следвате може и добре да си украсите подаръка, ако ли, ще кажете, важно е желанието 

петък, 22 октомври 2010 г.

Гатанки

Дълъг Димо без кости, в небето ходи на гости. (пушекът)

Сиво, живо, свито, с игли набито. (таралежът)

Утрин ходи на четири нозе, на пладне на две, а вечер на три. (човекът)

Отвън зелено, вътре червено. (динята)

Два юнака, два близнака път пътуват, другаруват, навсякъде всичко разузнават, а сами се не познават. (очите)

Бясно куче, хвърковато, за очите непознато, дим мотае по небето, тръни гони по-полето. (вятърът)

Поле немерено, овци неброени, рогат овчар. (небето, звездите, месецът)

То те бие, ти го не виждаш. (вятърът)

сряда, 20 октомври 2010 г.

Зимата на бързи обороти

Искало ли ви се е да видите цялата зима за няколко минути? Как пада снегът, как се топи, как хората карат, как пада мъгла, как планината се променя, цялата драматичност на сезона и планината? Да?!?!? Значи това видео е за вас.

Любимата Витоша и нейната прекрасна зима в едно видео на бързи обороти.

Във форума на БАССЕС има един страхотен пост на Plex. Момчето си е направило труда да сложи кратък скрипт, който да събира по 4 снимки на ден от уеб камерата на Алеко. Така той е сглобил един супер готин тайм-лапс (time-lapse). Действието се развива от 13.10.2009г. до 06.06.2010г. Датите се виждат горе в ляво, така че може да се ориентирате какво гледате и кога се е случило, кога е имало сняг и тн. Понякога камерата не е работила или е била затрупана, но според мен това не е влошило качеството на филмчето. Въпреки, че има само по 4 снимки на ден, видеото има добър ритъм и ясно се вижда как се е развил сезонът.

Ski resorts WebCams Austria and Greece

Малко уеб камери от околните на България планини благодарение на snow-forecast.com
Камерите са от Австрия, Гърция, има и една от Сърбия.

Kirchberg Fieberbrunn St Johann in Tirol Scheffau Söll

Hopfgarten Saalbach Hinterglemm Walchsee/Zahmer Kaiser Reit im Winkl Niederau - Wildschonau

Mainalo Lailias Mt Voras Kaimaktsalan Vermio (3-5 Pigadia) Seli

Kopaonik Pilion Vasilitsa Kelaria-Fterolaka Helmos

Lailias Webcam Greece

Lailias Webcam Greece

Mainalo Webcam Greece

Mainalo Webcam Greece

Helmos Webcam Greece

Helmos Webcam Greece

Kelaria-Fterolaka Webcam Greece

Vasilitsa Webcam Greece

Vasilitsa Webcam Greece

Pilion Webcam Greece

Pilion Webcam Greece

Kopaonik Webcam Serbia

Kopaonik Webcam Serbia

Seli Webcam Greece

Seli Webcam Greece

Vermio (3-5 Pigadia) Webcam Greece

Vermio (3-5 Pigadia) Webcam Greece

Mt Voras Kaimaktsalan Webcam Greece

Mt Voras Kaimaktsalan Webcam Greece

Niederau - Wildschonau Webcam

Niederau - Wildschonau Webcam

Saalbach Hinterglemm Webcam Austria

Saalbach Hinterglemm Webcam Austria

Линкове към страници с флаш игри и забавления за деца

Как да подадем молба за адвокатски изпит?

Ако сте завършили право, като един мой приятел, то въпросът дали да станете адвокат ще ви е доста присъщ. За целта трябва да се явите на адвокатски изпит, който се състои от три части в три различни дена. Първо има тест, който май не е много труден, на следващия ден, ако сте издържали, решавате два казуса – граждански и наказателен, като проблемът при тях е, че нямате много време. При казусите е и

вторник, 19 октомври 2010 г.

СУПЕРМАРКЕТИ в град СОФИЯ

СУПЕРМАРКЕТИ в град СОФИЯ
БИЛЛА, КАУФЛАНД, ФАНТАСТИКО, ХИТ, ПИКАДИЛИ, КАРФУР, ПЛЮС, ЕЛЕМАГ, Фродо, Дар, СБА, 345 и тн

Нанесъл съм на картата всички Хипермеркети, супермаркети и тн. веригите магазини за хранителни стоки и продукти.

понеделник, 18 октомври 2010 г.

Магазини за бяла и черна техника

Опитал съм се да събера всички по големи вериги магазини за битова техника, телевизори и тн. Сложил съм и магазините от типа „Направи си сам” – Бриколаж, Практикер, Баумакс и Практис.

петък, 15 октомври 2010 г.

List of All Skype Emoticons Including Country Flags

smile :) :-) :=) (smile)

sad :( :-( :=( (sad)

laugh :D :-D :=D :d :-d :=d (laugh)

cool 8) 8-) 8=) B) B-) B=) (cool)

surprised :O :-O :=O :o :-o :=o (surprised)

wink ;) ;-) ;=) (wink)

Някои въпроси за МИГ

В управителния съвет на МИГ всяка от общините ще има двама представители, като те ща са физически лица. Те ще представляват Общината по силата на решение на общинския съвет. Кметът представлява общината по принцип, но конкретно за влизането в МИГ и номинирането на представител се решава от съвета. Всяко от

сряда, 13 октомври 2010 г.

Карта с Метан станциите в София

На база редица списъци в нета съм изготвил карта с метан станциите в София. Не претендирам за акуратност, защото част от тях не съм посещавал. Освен това само не съм сигурен, че OMV имат метан на своите бензиностанции, но понеже гугъл така рече и съм ги нанесъл. Дано не ви подведа. Но за повечето съм 100% сигурен. Със здраве да си я ползвате.

вторник, 12 октомври 2010 г.

Писмо с искане за намаляване на наема

Едно доста глупавичко писмо с искане за намаляване на наема от страна
на Наемател в един мол. Дано ви е от някаква полза :)


УВАЖАЕМИ НАЕМОДАТЕЛИ,

Песента от филма "Скъпа моя, скъпи мой"

Аз без тебе не мога
да виждам на небето
безкрайното синьо.

Аз без тебе не мога
да сещам на водата
прохладния вкус.

Щом отново
намеря очите си,
ще се върна при теб.

Щом отново
намеря сърцето си,
ще се върна при теб.

И тогава ще бъда
като себе си твоя.

И тогава ще бъда
цял на себе си твой.

Щом отново
намеря очите си,
ще се върна при теб.

Щом отново
намеря сърцето си,
ще се върна при теб,
при теб.

петък, 8 октомври 2010 г.

х. Ком Уеб Камера | Web Cam

х. Ком Уеб Камера | Web Cam

х. Дерменка Уеб Камера - Web Cam

уеб камера от хижа Дерменка в Стара Планина, не е добро качеството, но се вижда

х.Добрила Уеб Камера - web cam Dobrila

уеб камера от хижа Добрила в Централна Стара Планина

Честит първи сняг

Днес официално мога да ви кажа: Честит Първи Сняг!!!

Айде и да е честита и бяла тази зима.  Дано да е прекрасно снежна.  Днес вече уеб камерите побеляха, наснежило е по планините и на Алеко, на Лалето, на Боровец, Мальовица, по цялата ми ти ми Стара Планина – х. Плевен, Беклемето, Узана … Така че вече е официално – Зимата дойде и дано по остане, че да има за ски.  Да си признавя във форума на БАССЕС се появиха преди около седмица първите фотоси от връх Мусала с първия сняг там, ама не го боря, щото го няма на камерите и щото е било само там, а пък и Мусала е друго място.

За да се насладите на първия сняг, може да посетите тук моята страница с уеб камери от планините и да се радвате като мен ;)

четвъртък, 7 октомври 2010 г.

Карта на София с магазини за спортна, туристическа и планинска екипировка

Съставих гугъл Карта на София с магазини за спортна, туристическа и планинска екипировка.

Добавил съм и моловете и Метро, защото и там можете да намерите туристическа, ски и планинска екипировка.
Добавил съм и повечето онлайн магазини за туристическа и планинска екипировка, които знам. Дано ви помогне да си намерите подходящо екипче за снежната зима...

Карта на София с Магазини с бебешки стоки

В интернет циркулират няколко списъка с Магазини за бременни, деца, бебета и прочие радости. За прегледност и удобство на негова база съм изготвил карта на София с показани магазини с детски и бебешки стоки. Може някои от магазините да не са вече там, макар да се постарах информацията да е актуална. За някои адреси не съм сигурен абсолютно на 100%, но пак съм ги посочил като ориентир. Дано да ви е полезно и удобно.

сряда, 6 октомври 2010 г.

Какво стана с кината в София?

Навремето, когато бях малък в София имаше много и приятни кино салони. Но след от неправилни и не изрядни приватизационни сделки в мрежата на бившата кинефикация се стигна до раздържавяването на киносалоните. Това за голямо съжаление не повиши нивото на кинопоказ, а точно обратното. По позната стара схема кината бяха оставени да кретат на доизживяване, след което бяха продадени на безценица. Столичното предприятие "София-филм" (наследник на старото ГУ "Кинефикация") бе продадено на офшорната компания "Бългериън технолоджис" за 4,712 млн. Същото ЕООД е дъщерна фирма на гръцката медийна групировка " Тануиър груп", занимаваща се с дистрибуция и

понеделник, 4 октомври 2010 г.

Обличане на слоеве в планината

Обличане на слоеве е модерната технология за обличане в планината за туризъм и ски. Известна е още като портокал или други плод-зеленчуци, които се белят, тоест имаш различни предпазители от студ и вода, които сваляш или слагаш според условията. Тази системата е предпочитана пред дебелите якета, под които караш само по къс ръкав. Дебелите якета са

Как да задраскам дума в Word?

Как да направя в MS Word линия, преминаваща през една дума, или няколко думи?

Отидете във "формат / Format" в горната част и изберете "Font". Това е една от опциите на “EFFECTS / ефекти” (заедно с курсив, горен шрифт и др.)

Другият по-прост вариант е да маркирате съответната дума, щракнете с десния бутон и изберете “Font / шрифт”. Зачеркнат е първото под Effects.

В Hmtl зачеркването става с командата

Facebook friend suggestions - как работи??

Вие знаете за малкото поле в горния десен ъгъл, което ще ви предложи хора, с които може да искате да бъдете приятели?

Обикновено то предлага хора, които са приятели на приятелите ви. ОК, аз разбирам това.

И понякога ще логично обяснение за това и защо Фейсбук предполага, че този човек може да ви стане приятел.

Наскоро обаче Facebook ми предложи

неделя, 3 октомври 2010 г.

Как да преименуваме много файлове в една папка наведнъж?

Това е хубав трик, който не всеки знае. Аз не знам за вас, но аз просто мразя типа имена DSCN (ХХХ). JPG, които цифровия фотоапарат дава на снимковите файлове. Това е особено дразнещо, когато снимки от последното си пътуване до Лондон смесите с рождения ден на дядо си. След като изтеглите всички тях на твърдия диск, вашата папка изглежда по следния начин:

Бих предпочел, ако снимките са наречени Лондон (1). JPG, Лондон (2). JPG ... и дядо (1). JPG, дядо (2). JPG и др. Е, този трик ще се погрижи за това.
1. Изберете файловете, които принадлежат на екскурзия в Лондон.
2. Кликнете с десния бутон на файла, който искате да бъде "първия" файл от поредицата и изберете Преименуване / Rename. Промяна на името му на "London.jpg" и магически всички други избрани файлове ще промени името си на "Лондон (X). JPG" (ако има много файлове може да отнеме няколко секунди, така че имайте търпение).
3. Направете същото и за снимките от рождения ден на дядо.

Лавинни уреди

Много интересен и полезен ресурс с подробна информация за лавинни уреди (лавинни предаватели), за техническите им параметри, цени, тестове и тн.

Истински или изкуствен камък

Какви са плюсовете и минусите, как да избера?
Ако търсиш вариант за облицовка на стени. Изкуствения и оцветен с времето неименувано избелява. Не би било толкова фрапиращо ако всеки елемент от декорацията е отделен (всяко камъче) и съответно цялостно тониран, а не повърхностно боядисан. Отделните "камъни" са със сравнително рязко очертани граници на оцветяването, нещо което не се удава особено на всички производители (т.е. няма един и същ цвят върху два съседни "камъка", което издава боята). Размерите са сравнително еднакви (+/- 1mm). Все пак не бих казал, че са перфектни. Сравнително по-леки са (от истински камък със същия размер и дебелина), защото се използва перлит. Имат шупли, това не знам хубаво ли е или не и дали са повече от желаното.

Ако имаш пари взимай естествен. Естественият е по-евтин, но лепенето е по-скъпо - изисква доста време и е голяма играчка?

Paste Special in Microsoft Word / Специално поставяне в Microsoft Word

Един ден се събудих и осъзнах, че често ползвам Paste Special за неформатиран текст, когато работя в MS Word. Тя се превръща в навик, като например CTRL+V, с клавишите CTRL+X и CTRL+C. За да направите Paste Special, без форматиране, се натиска CTRL+V за да поставите, избирате Paste Special icon (ако сте си я активирали) и избирате Keep Text Only (Запази само текста). Друг начин да се направи

петък, 1 октомври 2010 г.

Това вече е революционно

Дълги години техниката напредваше, а вяскаш нищо не се променяше особено в ските. Или по-точно в съпътстващите джунджурии. Тази обаче е доста разтърсваща и представлява нещо като шлема на пилот от Междузвездни войни. Това е системи с дисплей, монтирана на каската с най-съвременни сензори, оптика и GPS технология. Дава ви данни за вашето движение, завъртания, ускорения и тем прочие. Предлага достъп в реално време до навигация, комуникация и данни с постигнатите резултати. Можете да си ги прегледате на лифта или на опашката без да всаляте нищо само с натискане с ръкавицата на удобните бутони отстрани на тази приставка за очила.
Минимални взаимодействие по време на работа, лъскав графики и интелигентна оптика, напълно не-натрапчив, не пречат на погледа напред и периферното зрение, което я прави най-доброто решение за използване в забързаната среда на лудото спускане. Точно като на таблото на спортен автомобил или инструменти на изтребител, тези дисплей осигуряват данни, повишаващи вашите постижения, но само когато решите да го видите. Сигурен, умен, забавен ... всичко това обвито в най-горещите рамки за Очила. Имат си любимите ви очила марка съвместимост с Recon?
Повече може да нучите ТУК.

Латински сентенции

Вчера търсих някакви изрази на латински, но нещо нищо не открих на прима виста. Заради това се разрови с разни ключови думи като „изрази преведи на латински, превод на латински” и най-накрая намерих. За да не ги търся отново и за да е по удобно на всички ни сложих всичко сентенции на латински, които намерих тук на едно място. Защото в нета хората са ги слагали било само латински сентенции, преведени на български, било превода и след това оригиналните латински мъдрости. Сега всичко е на едно място, дори и да има повторения е по-добре, отколкото да пропуснем нещо. Успех

A
A bove maiore discit arare minor - Старият вол учи младия да оре
A capillusque ad ungues (Petronius) - От косите до ноктите на краката (Петроний)

Велопарка за екстремно колоездене на Узана

Въпреки че на официалния сайт на туристическата местност Узана - http://uzana.gabrovo.bg не  намирам и помен от такава новина, попаднах на долните новини и ги публикувам, пък ако някой посети байк парка да пише и да каже как е.

До края на септември откриват велопарка за екстремно колоездене на Узана

Велопарк за екстремно колоездене ще бъде открит на

Кога няма да се кара ски тази зима?

Звучи ви странно, но знам кога няма да се карат ски тази зима.  От къде ли? Ами публикуван е Държавен спортен календар по АЛПИЙСКИ СКИ.
Според този календар сезонът на Банско трябва да е открит преди 20 Дек, защото на 20 и 21 Декември ще има състезание, най-вероятно на писта номер 6 – Тодорка.  Така че същата няма да е отворена преди това.
Януари месец писта Витошко Лале ще е затворена на 24 и 25 за купа София.  Това е понеделник и вторник, което значи, че събота и неделя поне част от Лалето ще е затворена.  На Баровец същата седмица на 27 и 28 ще има състезание и най-вероятно ще е затворен единия Ястребец. На 31.01-01.02 пак ще е затворена една писта на Банско, но надали ще се отрази много на скиорите, пак е и понеделник вторник.
В края на традиционно най-силния ски месец Февруари на 21 и 22 (пон. втор) на Осогово ще има състезание.  По драматично ще е положението на Банско:  Световната купа е на 26 и 26, която ще бъде последвана от Държавно първенство по скоростни дисциплини до 1 март.  По миналата година писти Томба, Бъндерица и Балканиада бяха затворени около 20 дена по рано.  Така че ако планирате да карате на Банско, ходете през Януари и забравете Февруари, май само първата седмица ще става, горе-долу.  Може би след 3 март и да става.
Лалето няма да работи през март на 15, 16 и 17, това е средата на  седмицата, но може да бъде засегната и неделята на 13 Март.  На Пампорово от 10 до 13 ще има състезание, което е точно уикенда.  Тъпо, но сигурно ще е затворена само стената.  На 4, 7 и 8 ще има затруднения на Боровец, но това също е през седмицата.

четвъртък, 30 септември 2010 г.

Малко повече за "Енергопроект"

В продължение на интереса ми към язовирите и тунели на Рила се поразрових за повече инфо за Енергопроект.

През 1948г. се създава Министерство на електрификацията, водите и природните богатства. Тогава се създава и Ведомствената техническа организация "Енергохидропроект" към новото министерство (29 май 1948 г.). Послед министреството е преименувано в Министерство на електрификацията и мелиорациите и се възглавява от Кимон Георгиев, а директор на новата организация е ел. инж. Никола Колев, по-късно професор.

сряда, 29 септември 2010 г.

Bloom Box

Какво можем да разберем за едно лице или фирма? Полезни линкове с публична информация

Ако се чудите как да намерите информация за фирми или хора? Ако търсите данни за фирми или бизнес данни какви ресурс онлайн можете да ползвате, за да достигнете до желаната информация? Колко неща можете да научите за едно лице или фирма? И то напълно легално. Корпоративно разузнаване или просто търсите инфо за стар приятел, съученик, състуденти, колеги или съсед. Линковете по-долу ще ви помогнат за всичко това.

Сайта на търговския регистър. Ако ще имате работа с фирма е добре преди това да проучите добре цялото досие в регистъра,

Гръмотевици в планината

Основни правила при гръмотевични бури в планината:

За пътя между Парка за танцуващи мечки край Белица и х. Семково

След като разгледате Парк за реадаптация на танцуващи мечки гр. Белица, тръгвате обратно по пътя към гр. Белица. Минавате дървената табела с надписа на парка. Вдясно ще видите черен път, който заобикаля през вилната зона. Тръгвате по него, минавате моста и чешмата, след което може да пресечете поляната вдясно, или да си вървите по пътя - след два завоя излизате от вилната зона и започвате да се изкачвате. Ще стигнете разклонение, при което държите десния завой. Скоро ще тръгнете успоредно на Станкова река. Пътят се вие все нагоре, но се върви леко. След около 45-50 мин. ще стигнете чешма вдясно, мост и беседка вляво. От тук имате две възможности - по моста и пътя вляво ще стигнете в долната част на курорта Семково (доста дълъг и отегчителен маршрут, според мен). Ако продължите направо покрай реката, след беседката в дясно се отклонява черен път, но вие продължавате покрай реката без да се отклонявате, ще стигнете едно водно съоръжение, а след това и ел. трафопост на влека на писта Север 2. След трафа, вляво по моста започва доста стръмен участък от пътя, който в крайна сметка ще ви изведе на една седловина. От нея, наляво можете да се качите до местността Панорама, направо и надолу (пътеката е малко косо спрямо седловината) е курорта Семково. Вдясно имате две възможности - по пътя през баира или по заобиколната пътека - и двете ще ви изведат на поляна, където зимно време е най-леката писта, там е и караваната на хижара на х. Семково. След нея ще видите и пътя за хижата.
Дължина: Лятно време около 1.5 ч. до курорта. Зимно - около 2 ч.

http://park.belitsa.com/img/map2.jpg
http://ecotourismbelitsa.com/images/stories/belitsa/ekopateki.jpg

Конопени неща

Марихуаната е опасна! Конопът е наркотик! Марихуаната е извън закона! Едва ли някой днес подлага под съмнение тези факти. Но дали е така? Ето ви някои интересни факти, върху които може да помислите, обаче не възприемайте това като пропаганда. Предвид конюнктурата в България, на този етап от нашето развитие по-добре конопът да е забранен.

Конопът има кратък период на

понеделник, 27 септември 2010 г.

ЗАКОН за юридическите лица с нестопанска цел

ЗАКОН за юридическите лица с нестопанска цел
Обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и
доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила
от 1.01.2001 г., бр. 25 от 8.03.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., бр.
42 от 17.05.2005 г., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006
г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., доп., бр. 38 от
9.05.2006 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2006 г., изм., бр. 105 от
22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 11/2000 г., стр. 158; кн. 12/2001 г., стр.
293; кн. 4/2002 г., стр. 114
Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 1, № 5
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предмет на закона
Чл. 1. (1) Този закон урежда учредяването, регистрацията,
устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с
нестопанска цел.(2) Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и
фондации.
Определяне на дейносттаЧл. 2. (1) Юридическите лица с нестопанска цел
свободно определят целите си и могат да се самоопределят като
организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна
полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с
изменение в тях.(2) Определянето за осъществяване на общественополезна
дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния
съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.(3)
Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на
общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в
нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.(4)
Правилата на глава трета не се прилагат за юридическите лица с
нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза.

сряда, 15 септември 2010 г.

Скрити Skype емотикони | Hidden Skype Emoticons, Smileys

Знаете ли, че Skype има скрити емотикони? Не! По-долу съм дал списък на всички скрити емотикони, които аз знам и използвам.

Как да използвате скрити емотикони? Всъщност това е доста проста работа – трябва само да въведете код на емотикона, докато чатите със своите приятели. Скрити иконки за скайп са подредени по честота на ползването от мен.

Иконка: Име:Код:
Mooning (mooning)

Finger
(finger)

Bandit
(bandit)
Drunk (drunk)
Smoking (smoking)(smoke)(ci)

Toivo
(toivo)

Rock
(rock)

Headbang
(headbang)(banghead)

Bug
(bug)

Fubar
(fubar)

Poolparty
(poolparty)
Swearing (swear)

TMI
(tmi)
Heidy (heidy)

MySpace (Skype v3.6)
(myspace)

вторник, 14 септември 2010 г.

Подробни разписания и информация за маршрутите на всички линии

Интерактивна систем с подробни разписания и информация за маршрутите на всички автобусни, трамвайни и тролейбусни линии в София:

понеделник, 13 септември 2010 г.

вторник, 7 септември 2010 г.

Нотариално връчване в чужбина

Нотариално връчване на книжа в чужбина и някоя практически аспекти във връзка с Продължение на Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД
1. Връчването на нотариална покана в чужбина е уредено в Гражданския процесуалния кодекс (ГПК, чл. 611, ал.2), но нотариусите с които говорих ми казаха, че не го правят и едва ли не никой не го е правил. Те по принцип не бяха чували за подобно нещо. След разговор с

Продължение на Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД

Относно проектът на решение което си ми пратил:
1. Решения 4 и 5 пет не са възможни, тъй като съгласно чл. 125, ал 2 ТЗ „Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.", което означава, че вие трябва първо да отправите предизвестие и чак 3 месеца след това да проведете ОС. Другият вариант, който е възможен, е

Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД

Често при учредяване на едно дружество съдружниците не мислят за ситуацията, при която едни съдружник иска да напусне, или другите искат да го изгонят, или някоя друга причина ги кара да развалят своето съдружие, но без да минават през тромавата процедура на ликвидацията. Въобще животът е богат на възможни комбинации и за това законодателят е уредил в Търговския закон (ТЗ) са уредени възможните изходи от едно вече учредено дружество (ООД) и изключването на съдружник от него или напускането на други.

Как се ходи правилно с туристически щеки?

По принцип, както и с другите елементи на планинското ходене и екипировка, отговорът е – както ти е удобно. След час-два ходене ще им хванеш цаката и ще влезеш в ритъм. Така сам ще разбереш как ти е най-удобно, а след това никъде повече няма да ходиш без тях.

Иначе по-долу съм систематизирано описал основните правила:

Имали тунел под хижата?

Наскоро четох доста забавен пост във форума на ПСС за секретен военен тунел под седловината, на която е разположена хижа Македония в Рила. Същият уж бил строен през социализма и е свързвал пътя идващ от Благоевград с пътя за Семково и Белица в Динков дол от другата страна на седловината. Евентуалното му стратегическо значение би било за тайно (?!?!) прехвърляне на танкове и военна техника от долината на р. Струма към долината на р. Места или обратно ако Гърция ни нападне и превземе другите проходи (то те реално са 3 – единият директно го отписвам като твърде близък до границата, то и вторият през местността Попови ливади също не би трябвало да се счита за сигурен и остава само този на Предела). Така връзите ще бъде изненадани, а нашата стратегическа мисъл ще възтържествува. За да остане таен тунелът бил зазидан.

Защо катеренето е по-добро от секса?

Защо катеренето е по-добро от секса? (от гледна точка на мъжете):

Как се подава сигнал за инцидент до Планинската спасителна служба?

При инцидент или нещастен случай в планината телефона за връзка с ПСС е 02 9632000 (1470 - Mtel, Vivatel; 02 963 2000 - БТК). Звънете на тези телефони, за да подадете сигнал ив никакъв случай не злоупотребявайте.
Основната цел на едно обаждане и подаване на сигнал е да предадете цялата необходима информация на спасителите, за да могат те да организират операция по издирване и да се намалят до минимум уточняващите въпроси и съответно забавянето, както и да се подсигури най-оптималният набор важни данни.

Не забравяйте, че дежурните в ПСС, които отговорят на телефона, са  опитни спасители и ще зададат конкретни и ясни въпроси, които са стандартизирани. След това ще ви дадат указания за последващи действия.

Ако имате координати от GPS устройство - опитайте да ги съобщите във формат Ndd,mm.mmmm E dd,mm.mmmm 
Надморската височина е полезна, особено ако няма точни координати или  ориентири за мястото.
Ако имате допълнителна уточняваща информация, която считате за важна ще я съобщете след като отговорите на поставените въпроси, които са приблизително: ·
Какво е станало?
Къде?
Кога?
С кого (име, възраст) и какво е състоянието му? (Евентуално  подготовката му и налична екипировка)
Кой се обажда и телефон за контакт? (може да подадете и друг GSM  контакт на друг член на вашата група в случай, че вашата батерия свърши)
Уточнения.....

Старайте се да давате точна, последователна и ясна информация в стегнат стил. Избягвайте  емоционални изблици, пристъпи на паника и твърде описателни детайли на вашите преживявания.

Например на мен ми се е случвало да подавам такава информация и съм се опитвал да опиша как се е стигнало до ситуацията и какво сме направили, на къде сме вървели, за да ориентирам спасителите за нашето местонахождение.

събота, 4 септември 2010 г.

Какво още трябва да носят жените на планина?

В продължение на темата http://just-ski.blogspot.com/2010/01/blog-post_3687.html и http://vsichko-polezno.blogspot.com/2010/07/blog-post_2904.html ми се иска да допълня списъка.  Дали ще го възприемете на сериозно или на майтап си е ваш проблем, както казват в Хасково – преценяйте си сами.

Съдържание на раницата на една жена в планината:
1. плажно мляко;
2. гланц за устни;
3. мокри кърпички;
4. крем;
5. аптечка за гаджето, защото се разболява и не си е взел лекарства - упсарин, хапчета за стомах и за смучене, лепенки;
6. тоалетна хартия за 2-ма (за гаджето от т.5);
7. пила за счупени нокти;
8. ластик за коса.

Иначе в аптеките има триъгълни кърпи - с малко повече четене можеш да ги използваш за: шапка/кърпа за глава, вързоп за багаж, марля, компресионна превръзка, бинт, шина, филтър за вода и още куп неща, за които не се сещам в момента.

По-скорошният ми опит показва, че се случва да те хване рядкото щастие далеч от цивилизацията, банята, личния лекар и аптеката.  Както се сещате – доста е гадно. За целта Лопедиум, Смекта и Ентерол (за прахчетата ви е необходимо чаша).  Дано не ви се наложи. Хапчета за обеззаразяване на водата, но аз не съм намерил в аптеките.  Може да си купите някоя ампула йод, който да ползвате само в много краен случай, но не го препоръчвам.

четвъртък, 26 август 2010 г.

Полезни линкове с всичко за Автокаско

Повече инфо за автокаското можете да прочетете тук:
1. Каско застраховка
2. Цени на застраховката Пълно авто Каско
3. Автокаско калкулатор - цени на автокаско онлайн
4. Гражданска Отговорност Застраховка Автокаско калкулатор
5. Автокаско
6. Застраховки гражданска отговорност и автокаско
7. Автокаско, Застраховка автокаско цени, Автокаско онлайн
8. Онлайн Застраховка "Автокаско"
9. Автокаско калкулатор за цени
10. Автокаско - Застраховки - БУЛИНС
11. Застраховки - гражданска отговорност, автокаско
12. Одесос Консулт Гражданска отговорност и автокаско на супер цени
13. Застраховка „Автокаско” - Застраховки, рискове, цени
14. Застраховка Каско и АвтоКаско
15. Авто-каско - Застраховка-бг
16. Авто Каско

понеделник, 23 август 2010 г.

Всичко полезно за Пловдив

Полезни пловдивски сайтове.


 Администрация и организации

 Информация и новини

 Учебни заведения

Връзки към сайтове с обяви за работа

Тук съм се опитал да събера един полезен ресурс за търсещите работа, като системно съм подредил всички сайтове с обяви за работа. Успех!
ПОРТАЛИ ЗА РАБОТА

Полезни връзки към институции и всичко за право

Полезни връзки към институции и всичко за право

четвъртък, 19 август 2010 г.

Пълномощно за управление на автомобил в чужбина

При пътуване в чужбина в повечето случаи пълномощно за управление на автомобила не ви искат. Ако две от имената ви съответстват с това на собственика на автомобила, това за повечето граничари е достатъчно. Това всъщност интересува само българската страна. Но все пак редът е такъв, винаги може да попаднеш на някой вкиснат. Така че е добре да носите такова и то да е в оригинал. Възможно е обаче да ви поискат подобно и на друга граница, поради това приложенията образец е на два езика – български и английски, за всеки случай. Никъде няма изискване за пълномощното да е нотариално заверено, но за по-голяма сигурност е добре да се завери.

петък, 6 август 2010 г.

Пълен списък с нотариусите в София и карта с техните кантори

Карта с нанесени на нея канторите на всички нотариуси в София. Може да търсите по техните имена, адреси и тн., както и да видите едни общ изглед на целия град или по райони и улици. Дано да ви е от полза.

четвъртък, 5 август 2010 г.

неделя, 1 август 2010 г.

За мобилните телефони в САЩ

Гледах мобилните телефони в САЩ, май има отстъпки за тел само с две годишните договори.

Verizon предлагат едногодишни договори, на едно блекбери цената за апарата е 89$, 35$ activation fee, 450 minutes, unlimited mail and web, обаче цената на месец е 70$. Въпреки това, ако смяташ да има имаш интернет на тел, това май е оптималното. Все пак трябва да питаш дали тел е GSM, защото те оперират и др тип мрежи.

За 100$ AT&T дават някакъв Samsung с пълна клавиатура и с тарифен план pre paid от 30$ плюс по 0.10 цента на минута, но няма интернет. На тях datapackage им е 35$, но чрез страницата не разбрах дали се комбинират. Тоест пак става 65$ и то ако не говориш, ще спестиш, но инак не. Таксата се формира така – 1$ за всеки ден, който говориш плюс минутите и трафика.

T-Mobile имат план от 59$ с 500 whenever minutes and unlimited web и без договор, но апаратите са скъпи – 220$ за blackberry. Освен това имат някакво нещо, което не разбирам и не знам безплатния уеб трафик как точно се ползва.

Sprint имат план за 70$ с трафик и говорене без ограничение, но за апарати пак искат 2 год договор.

Има и други по-малки оператори. Ето тез http://www.mycricket.com/cell-phone-plans например предлагат добри неща, поне на хартия за 50$ месечно. Имат и за 40$ с включен уеб трафик, но се доплаща 5$ за да ползваш майл, луда работа – нали имаш нет, защо трябва да се доплаща за майл? 5$ е и международните смс. За 80$ дават и някакъв апарат тяхна марка, но не знам после дали ще може да се ползва и тн. Хубавото е, че тази цялата схема е без договор. 

Май с питане ще стане тази работа така или иначе. Все пак всички оператори имат сайтове

събота, 31 юли 2010 г.

Adsesn алтернативи

В продължение на темата "Рекламни платформи или как да сложа реклама на сайта си", реших да подредя алтернативите на Google Adsense, като тук акцентът е за чужди платформи.

Когато става дума за онлайн реклама Google Adsense, несъмненно е лидер. Ако

Първи сме - bikes

Оказва се, че България била на първо място н ЕС по производство на ... велосипеди. Ама не точно. То ние ги сглобяваме само, а май нищо реално не произвеждаме. Ето една статия тук

SKI-ING смешни термини


В нета попаднах на една страхотна майтапчийска книга за ските: Ski-ing (Pocket Dictionary) by Henry Beard and Roy McKie. В нея авторите са си направили труда да измислят или да опишат по най-шантъв и забавен начин различните термини и ситуации, в които попада човек като кара ски. Доста свежо и остроумно е написана. Ето и някои извадки от книжлето:

SKI-ING
The art of catching cold and going broke while rapidly heading nowhere at great personal rick.

Спасяване от Лифт

Техники за спасяване от седалков и кабинков лифт - видео:

Карта на София

Пълна информация за Общия устройствен план на София (ЗАКОН за устройството и застрояването на Столичната община) с приложени графичната част (последното изменение от 2009), текста на самия закон и таблица със специфичните правила и норми за устройство и застрояване на различните зони. ТУК


Полезна карта на София.

Карта на София с Магазини за туристическа, планинска и ски екипировка

Карта на София с Магазини с бебешки стоки

Карта с нанесени на нея канторите на всички нотариуси в София.

Карта с всикчки аутлети в София Outlet Sofia

четвъртък, 29 юли 2010 г.

Какво е безценно в планината?

Ето какви са изводите от моя горчив опит наскоро в Стара Планина, когато трябваше да бъдем намерени от хижаря на х. Мазалат на има няма 15-20 мин от хижата в гъста мъгла, неприятен вятър и дъждовно време:

Задължително се оказва носенето на следните дреболии в планината, които са напълно безценни, но често се подценяват:

1. Ръчен часовник – подценява се, защото имаме разни електроники (телефон, GPS), обаче не трябва. В мъгла е много по-лесно да хвърлиш един бърз поглед към него, за да знаеш колко време си вървял в дадена посока и да имаш приблизителна представа колко си се отдалечил. Много по-бързо и лесно е с него, отколкото да вадиш телефона от джоба. Въобще се оказва, че с негова помощ придобиваш много по-ясна представа къде си. Най-добре да е даже върху дрехата и да не ти пука ако се счупи. Обикновено телефона или GPS ги държим по-прибрани на сухо и сигурно, но така не следим времето за преход, а когато се наложи вече е късно.

2. Найлон – голям, фабрично сгънат найлон тежи максимум 300гр и е по-малък от книжле, а е по-полезен от палатка. Винаги съм го знаел, но често подценявал. Към него, или в краен случай вместо него, Emergency Blanket Gold – Размери: 140х220 см. Тегло: 45 г. Осигурява защита от вода и вятър. Отразава почти 100% от телесната топлина. Достатъчно малък, за да се побере в джоба на якето. Разбира се тези неща не могат да заменят хубава палатка и спален чувал, но пък тежат многократно по-малко и пак ще свършат много работа, при това дори на билото.

3. Свирка – това поне винаги го нося и в случая беше много полезно.

4. Пиратки – да плашиш животни, но и да подаваш сигнал, но не е подходящо зимно време.

5. Компас – и това винаги съм знаел, че е безценно, но съм го подценявал, така и не нося. При тегло от 54 гр. и снабден с няколко скали, голяма лупа, удобен ремък и флуоресцираща светлина на стрелката това чудо просто помага. Дори и да имаш два GPS тази джаджа е задължителна, но трябва да се тренира с нея.

Етикети

имена (151) Ски (140) уеб камери (128) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) video (100) Ski (97) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) банки (66) ски курорти (60) Маркетинг (45) Рила (40) snow reports (37) икономика (35) София (34) Боровец (33) Borovets (27) Родопи (27) история (27) Банско (26) Пампорово (23) проекти (23) здраве (21) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) health (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) цени (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) Витоша (13) Пирин (13) snow forecast (12) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) видео (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) YouTube (5) vlog (5) буква И (5) буква Х (5) влог (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) снимка (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) NASA (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) екология (2) електроенергия (2) космос (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)