неделя, 26 януари 2020 г.

Какво да спазваме, за да сме предпазливи при мобилните телефониКакво да спазваме, за да сме предпазливи? При мобилните телефони: 
• С използването на мобилни телефони не трябва да се прекалява. 1.5-2 часа разговори на ден са вече много и влизате в рисковата група. Не трябва да се говори продължително (типично 2-3 min, максимум 6 min и после поне 30 min без разговор, за да не се акумулират ефекти). В никакъв случай не говорете повече от 9-10 min наведнъж, дори и да имате останали много безплатни минути. Ако човек се намира в офис или в къщи, трябва да предпочита използването на обикновен, фиксиран телефон, скайп или VoIP телефон. 
• Трябва да се избягват разговори при "слаб сигнал" от BTS (в мазе, тунел, асансьор, метро, кола, автобус, в планината и пр.), защото тогава клетъчният телефон обикновено работи на максимален сигнал. 
• Когато е възможно, да се използват предпазни средства: при разговор телефона да се държи по-далече от главата, да се използват жични "hands-free" устройства или предпазни "стикери", които "работят". 
• Децата трябва да избягват използване на мобилни телефони или да ги използват много рядко. Това е важно! 
• Избирайте си безжичен телефон по указаната стойност на SAR, която той би предизвикал при стандартни условия на използване. Ако такава стойност не е указана, информирайте се от Интернет. 
• Пазете телефона далеч от очите си, тестисите, сърцето и особено хипоталамуса – жлеза в задната част на мозъка, отговорна за терморегулацията (само 0.030C нарастване на температурата в нея предизвиква разстройване на механизма на охлаждане на организма). Не оставяйте включен телефон в детската количка при бебето. Не забравяйте, че той излъчва, дори когато не разговаряте. Мастните тъкани ви предпазват донякъде, дръжте телефона на колан на корема.  

събота, 25 януари 2020 г.

Доклад за организираните събития и дейността на САК през 2019 г.

През 2019 г. Софийският адвокатски съвет е заседавал общо 34 пъти. И през тази година Съветът продължи да разглежда на заседанията си важни за адвокатурата въпроси и да взема становища и организира събития по актуални за адвокатурата и обществото теми.

И през 2019 година продължиха лекционните занимания на Адвокатската академия „За това, което не пише в учебниците по право".

Входящите и изходящи документи за 2019 г., прегледани от Председателя и Секретаря на САК, са: входящи – 8 536 броя и изходящи – 2 967 броя.

Председателят на САК продължи практиката си и тази година да обявява всеки месец приемен ден, в който да се среща с колеги и граждани.

В хронологичен ред Софийският адвокатски съвет е организирал следните събития:

През месец януари 2019 г.:
- на 14.01.2019 г. – среща на ръководството на САС с представители на някои от големите адвокатски дружества и съдружия, на която бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в много области между САС и адвокатските дружества и съдружия;
- на 14.01.2019 г. – председателят на САК проведе среща с вр.изпълняващия длъжността председател на СГС съдия Десислава Попколева на която бяха обсъдени проблемите, които срещат в СГС адвокатите от САК в практиката си;
- на 16.01.2019 г. – председателят на САК проведе среща с ръководството на БТПП на която бяха обсъдени подробностите по организиране на съвместна конференция по въпросите на арбитража;
- на 17.01.2019 г. – заместник-председателят на САК адв.Александър Машев проведе среща с ръководството на НБПП на която бяха обсъдени възможностите за подготовка на проект за увеличение на адвокатските възнаграждения визирани в НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ;
- на 18.01.2019 г. - семинар на тема: „Измененията в Административно-процесуалния кодекс", съвместно с ЦОА "Кръстю Цончев";
- на 23.01.2019 г. - семинар на тема „Касационно производство. Възобновяване на наказателни дела", съвместно с ЦОА "Кръстю Цончев";
- на 24.01.2019 г. – участие на Председателя на САК в национална кръгла маса на тема: „Прозрачността в работата на съдилищата", проведена в СЮБ;
- в периода 25-27.01.2019 г. - участие на делегация на САК в Международна конференция на тема: „Международния обмен и трафик на културни ценности" и откриване на съдебната година на Адвокатска колегия Милано.
    По традиция в навечерието на церемонията по откриване на съдебната година, Адвокатска колегия Милано чрез Комитета за международни отношения организира конференция и кръгла маса, посветени на актуална тема за съответната година.
Церемонията по откриване на съдебната година се проведе на 26.01.2019 г., в сградата на Съдебната палата в Милано, в присъствието на съдии, прокурори, адвокати, представители на изпълнителната власт (министри от региона), законодателната власт (депутати от региона) и обществеността.
Преди началото на официалната церемония по традиция Председателят на Апелативен съд Милано посреща в кабинета си представителите на Миланския адвокатски съвет и адвокатите от чуждестранни колегии, поканени на събитието, като знак на уважение и благодарност за ежедневните усилия, полагани от адвокатите в служба на правосъдието.
Официалната церемония се провежда в Зала тържествена, като всички представители на юридическите професии – съдии, прокурори, адвокати, са облечени в съответните за длъжността им тоги. Влизането в зала тържествена се извършва в шпалир от гвардейци в парадни униформи, което придава на цялото събитие изключителна тържественост.
В рамките на деловата част в Зала тържествена, пред всички присъстващи бяха представени:
     - доклад за дейността на съда през 2018 г., представен от Председателя на Апелативен съд Милано, включващ и поставените цели и задачи през 2019 г.;
     - доклад за дейността на прокуратурата през 2018 г., представен от Апелативния прокурор на Милано;
     - доклад за дейността на адвокатурата през 2018 г., представен от Председателя на Адвокатска колегия Милано – адвокат Ремо Данови.
След докладите бяха направени изказвания и отправени пожелания за успешна съдебна година от представители на други юридически професии, както и на сдружения, обединяващи на различни принципи представители на юридическите професии и свързаните с тях служители – сдружение на мировите съдии, сдружение на съдебните изпълнители, синдикат на полицейските служители, обслужващи съда и пр.
     Любезните домакини от Адвокатска колегия Милано ни показаха и специално обособеното в Съдебната палата „Адвокатско крило", включващо заседателната зала на адвокатския съвет, помещения за обслужване на адвокати, кабинет на председателя, зала за обучения и други помещения, осигуряващи нормално функциониране на адвокатския съвет в сградата на Съдебната палата в Милано.
    Съществуващата традиция в Милано за тържествено откриване на съдебната година в присъствието на представители на всички правни професии – съдии, прокурори и адвокати, както и съществувалата у нас традиция в периода до 1944 г., дава повод Софийската адвокатска колегия да направи опит да възроди тази традиция.
 - в периода 25-27.01.2019 г. - участие на представител на САК в заседание на Изпълнителния комитет на Международния съюз на адвокатите /UIA/ в Испания, гр.Билбао.
На това заседание бяха обсъждани кадрови, финансови и организационни аспекти от дейността на съюза.
Беше проведена дискусия за уеднаквяване на политиката на UIA при кандидатстване за членство на адвокатски органи и структури от държави, в които адвокатурата не е свободна и независима от органите на държавната власт.
По предложение на адв.Константин Димитров от САК е прието решение всички кандидати за членство в съюза да декларират, че приемат основните принципи и ценности на UIA, като защитата на фундаменталните човешки права, върховенство на правото, свободна и независима адвокатура и другите, посочени в устава. Прието е също така, че независимо от културните, исторически и религиозни различия, съществуващи между отделните държави и техните правни системи, следва да се отклоняват молби за членство на адвокатски колегии, ако Изпълнителният комитет намери, че те само формално приемат горните принципи, не работят за тяхното спазване и са зависими при своето формиране и дейност от държавната власт.
-    29.01.2019 г. – председателят и зам.председателят на САК проведоха среща с IT специалисти за изследване на възможността за поставяне на ПОС терминали в счетоводните салони на САК в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров" 137.

През месец февруари 2019 г.:
- на 08.02.2019 г. – САС проведе среща с ДС и председателя на ВДС на която бяха обсъдени необходимите мерки за подобряване работата на САС и ДС в областта на дисциплинарното производство по ЗА и уеднаквяване на практиката при САК и ВДС;
- в периода 14-16.02.2019 г. - участие на делегация на САК в честването на Патронния празник на Адвокатска колегия Барселона, Испания – Сан Раймун де Пеняфор. Делегацията на САК взе участие в следните официални мероприятия, проведени по повод събитието, а именно:
- среща на представителите на чуждестранните колегии, проведена на 14.02.2019 г. от 17.00 до 18.00 часа;
- среща на побратимените колегии, проведена на 14.02.2019 г. от 18.00 до 19.00 часа;
- конференция на тема „Силата на равнопоставеността на половете", проведена на 15.02.2019 г. от 09.15 до 13.00 часа;
- церемония по връчване на Международната награда за адвокатска професия, проведена на 15.02.2019 г. от 13.30 до 13.45 часа;
- тържествена церемония по случай Патронния празник Сан Раймун де Пеняфор, проведена на 15.02.2019 г. от 17.00 до 18.30 часа;
- работна среща на тема: „Международни търговски съдилища, арбитражи и други алтернативни способи за разрешаване на спорове – новите средства за разрешаване на спорове през 21 век", проведена на 16.02.2019г. от 11,00 до 13,00 часа.
По време на посещението беше проведена среща с госпожа Мари-Еме Пейрон - Председател на Парижката адвокатска колегия, на която бяха обсъдени възможностите за провеждане на съвместни прояви, както и участието на представители на Парижката колегия в планираните за 2019г. мероприятия на САК.
Делегацията проведе среща с Председателя на Мадридската адвокатска колегия – Хосе Мария Алонсо Пуиг, на когото беше предадена покана да посети София за нашия професионален празник през месец ноември и с когото беше обсъдено изпращането на лектор от тяхната колегия на организираната от нас конференция, посветена на Върховенството на Правото.
По време на посещението беше проведена среща с Президентите на Международния съюз на адвокатите /UIA/ - Исуф Баадио и на Федерацията на Европейските адвокатури /FBE/ - Микеле Лукерини. На срещите беше обсъдено продължаването и задълбочаването на сътрудничеството на САК с тези организации, както и провеждането на конкретните планувани за 2019 г. събития.
- на 19.02.2019 г. – ръководството на САС поднесе цветя пред паметника на Васил Левски по случай 146 години от гибелта му;
- в периода 22-24.02.2019 г. - участие на делегация на САК в отбелязване на Професионалния празник на юриста в Република Сърбия и 157-годишнината на Адвокатурата в Събрия.
Делегацията на САК взе участие в организираните официални мероприятия, включително и в проведеното тържествено заседание. Беше проведена среща с председателя на Националната камара на адвокатите в Сърбия –Виктор Гостиляц и членове на камарата, на която беше обсъдени възможностите за проучване на общите интереси и за сътрудничество.
-    На 26.02.2019 г. – председателят на САК присъства на състав на Апелативния специализиран наказателен съд на което беше разгледано искането за изменение на мярката за неотклонение на адвокат Мартин Апостолов от САК;
-    26.02.2019 г. - семинар на тема: "Развалянето на двустранните договори по чл.87, ал.3 и 4 ЗЗД. Материално-правни последици при разваляне на двустранните договори, съвместно с ЦОА "Кръстю Цончев".
-    На 27.02.2019 г. – представители на САС се срещнаха със заместник-председателя на СРС и председател на НО съдия Петя Данаилова и заместник-председателя по административните въпроси г-жа Гергана Цонева в сградата на СРС – НО на бул. „Ген.Скобелев" 23. На срещата бяха обсъдени възможностите за облекчаване на работата на адвокатите от САК в сградата на СРС-НО, в това число и за откриване на служебен вход за адвокати в тази сграда.

През месец март 2019 г.:
-    в периода 08-10.03.2019 г. - участие на делегация на САК в 26-тия форум на Медиаторските центрове, организиран от UIA в гр.Цюрих, Конфедерация Швейцария. Събитието беше организирано със съдействието на Швейцарската адвокатска колегия, Швейцарския арбитражен институт, Швейцарската федерация на медиаторските асоциации и Швейцарската камара за търговска медиация.
Делегацията ни имаше възможността да се запознае с най-новите тенденции за разрешаване на търговски спорове и участие в дискусия, посветена на Сингапурската конвенция, която е първият международен документ, който урежда постигането на споразумения при търговски спорове чрез медиация.
Като представители на Софийската адвокатска колегия, имахме възможност да представим пред присъстващите колеги добрите практики във връзка с медиацията в България. Участието в този форум дава възможност да се следи за най-новите тенденции в света за развитието на медиацията, като алтернативен способ за разрешаване на спорове. Обменът на информация и създаването на нови контакти дава възможност за създаване на добър и модерен имидж на българските адвокати като професионалисти, за които професионалното развитие е от особена важност.
- на 14.03.2019 г. – председателят на САК участва в среща на председателите на адвокатските колегии от страната организирана със съдействието на ЦОА „Кръстю Цончев".
- на 20.03.2019 г. – подписване на тристранен Меморандум за сътрудничество между САК, националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий" и „Асоциацията за жените - адвокати". Този меморандум даде възможност на адвокатите от САК да се снабдят впоследствие с читателски карти от библиотеката и да се организират общи събития на трите организации.
- в периода 22-23.03.2019 г. – САК, ВАдвС и БТПП организираха Международна конференция на тема: "Арбитраж – нови предизвикателства" в гр.София, х-л „Балкан". На конференцията беше споделен водещият френски и испански опит в областта на арбитражното производство и новите тенденции в неговото развитие.
- на 27.03.2019 г. – представители на САК взеха участие в конференция на Националното бюро за правна помощ по проект "Стратегически реформи в НБПП", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;
- на 29.03.2019 г. – семинар на теми: „Искова защита на притезателни права с установителен иск. Правен интерес" и „Искове за защита на нарушено или отнето владение", съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев".
- в периода 29-31.03.2019 г. – семинар в гр.Сандански, х-л „Медите" на тема: „Ипотеката и особеният залог като обезпечения. Възбраната и запорът като обезпечителни мерки в исковия и изпълнителния процес" (Анализ на актуалната съдебна практика)

През месец април 2019 г.:
- на 06.04.2019 г. – председателят и заместник-председателят на САК проведоха среща с ръководството на УНИЦЕФ България на която бяха обсъдени фактическите възможности за организиране на съвместни събития по сключения между двете страни меморандум от 22.11.2018 г.
- на 10.04.2019 г. – Представители на САК взеха участие в честването на 140-години от приемането на Търновската конституция, организирано от ВАдвС и Комисията по правни въпроси към Народното събрание.
- на 12.04.2019 г. – в гр.Вроцлав, Полша се проведе финалният кръг на международното състезание за млади адвокати организирано от FBE, АК Вроцлав и АК Хага на тема: „Адвокатската кантора на бъдещето". Три от десетте екипа финалисти от по двама състезатели бяха адвокати от нашата колегия. САС взе решение и спонсорира пътните разноски за самолет на нашите финалисти. Първо място зае екипа на младите адвокати от САК Румяна Йорданова и Габриела Христова;
- в периода 12-13.04.2019 г. - Международен семинар в „Гранд хотел София" на тема: „Чуждестранни инвестици. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации", организиран от САК съвместно с ВАдвС и Международния съюз на адвокатите /UIA/ със седалище в гр.Париж.
- в периода 19-21.04.2019 г. – САК съвместно с Адвокатска колегия – гр.Ниш организираха съвместен пролетен семинар в гр. Пирот по въпросите на правната помощ
- в периода 24-27.04.2019 г. - участие на делегация на САК в международен семинар по медиация на UIA, организиран от UIA и Бейрутската адвокатска колегия. Делегацията на САК проведе преговори за сътрудничество с Председателя на Бейрутската адвокатска колегия. Беше отправена покана до Председателя на БАК за участие като лектор в международната конференция в гр.София в периода 10-11 май 2019 г. „Етичните правила на професиите на съдията, адвоката и прокурора -  гаранция за справедлив процес."
- на 27.04.2019 г. – САС съвместно с Международния съюз на адвокатите (UIA) организира Колоквиум за повишаване на професионалната квалификация на софийските адвокати, посветен на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679. в гр.София, х-л „Рамада" на тема: „Защита на личните данни и администриране на лични данни. Готовност на адвокатите за прилагане на регламента".

През месец май 2019 г.:
-    в периода 03-05.05.2019 г. - участие на делегация на САК в Дните на Македонската адвокатура и честване на нейната 74-та годишнина в Северна Македония, гр.Охрид. На този форум бяха проведени срещи с представители на Македонската адвокатура и обсъдени възможностите за сътрудничество и организиране на съвместни събития.
- на 08.05.2019 г. - семинар на тема: "Адвокатите срещат Медиацията - предизвикателства и предимства", съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев";
- в периода 10-11.05.2019 г. - Международна конференция по деонтология на тема: „Етичните правила на професиите на съдията, адвоката и прокурора - гаранция за справедлив процес";
- в периода 13-17.05.2019 г. – делегация на САК взе участие в Санктпетербургския международен юридически форум (СПМЮФ).
Представителите ни участваха във всички прояви на официалната програма, лекциите и дискусионните сесии от 8,00 до 19,30 часа. Темите бяха посветени на проблемите и устройството на адвокатурата, на управлението на юридическата професия, на взаимоотношенията между адвокатура и държавната администрация, съдебната власт и прокуратурата, в частност Министерството на правосъдието и законодателните органи. Особено интересни бяха панелите за финансирането на съдебния процес, за т.н. „съдба на хонорара", конфликта на интереси, взаимоотношенията с частните клиенти, баланса на правомощията между съда, прокуратурата, следствието и адвокатурата в сферата на икономическите престъпления и много други.
    Осъществени бяха множество срещи с представители на Федералната палата на Руската федерация, адвокатските колегии на Санкт Петербург, Азербайджан, Молдова, Белорусия, Украина, Армения, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Полша, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Турция, Литва, Латвия, Естония, и множество европейски стани, в резултат на което се изгради основа за подписване на договори за сътрудничество с колегиите.
От проведените 124 мероприятия, всичките интересни и талантливо поднесени, последователно, методично и организирано взехме участие в тези, от които за САК имаше непосредствен интерес: по теми от значение за функционирането на АК, за отношенията на адвокатурата с държавната администрация, с Министерството на правосъдието, с нотариусите, с ЧСИ, за организацията и живота на АК, по въпросите за правната помощ, предизвикателствата при въвеждането на електронния обмен на информация, взаимоотношенията по повод проблемите на адвоката с клиента и адвокатите помежду си, ролята на адвоката в правоприлагането и др.
Вследствие на проведените срещи делегацията на САК повиши своята информираност и взискателност към работата си. Запознавайки се с практиките, тенденциите, положителния и отрицателния опит ние определихме нивото, на което следва да се да осъществяват целите на САК и усъвършенствахме методологията си по справяне с въпросите, по които САС работи ежедневно.
- в периода 30.05-02.06.2019 г. – делегация на САК взе участие в пролетния конгрес на Федерацията на европейските адвокатски колегии (FBЕ) в гр.Барселона, Испания. Представителите на нашата делегация проведоха редица срещи с представители на ръководствата на адвокатските колегии на Барселона, Мадрид, Париж, Франкфурт, Варшава и FBЕ. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество и взаимопомощ между САК и тези организации. На форума беше взето решение, че есенният конгрес на FBE през 2020 г. ще се проведе в гр.София.
- в периода 30.05-02.06.2019 г. - семинар по наказателно-правни въпроси в ОД на САК в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска област.

През месец юни 2019 г.:
- в периода 06-09.06.2019 г. - семинар по гражданско-правни въпроси в ОД на САК в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска област;
- периода 13-16.06.2019 г. – делегация на САК взе участие в международна конференция на тема: „Модерната адвокатура" в гр.Варшава, Полша.
Беше представен уникалния опит на Софийската адвокатска колегия и Софийския адвокатски съвет, събран и осъществен през последните няколко години, във връзка със засилването на социалната роля на адвокатурата в лицето на САК и САС и взаимодействието на същите с други юридически субекти, в които участват адвокати и юристи.
Тази тема беше приета с голям интерес и предизвика обсъждания и обмяна на опит между участниците.
Представената тема пред широк кръг от адвокати от няколко континента имаше значение както за съвместното обогатяване и разширяване на опита на отделните адвокати и адвокатски колегии, така и по отношение издигане престижа на САК с новаторските идеи, които се осъществяват и ползата за всеки един отделен адвокат, както и за разширяване на методите за защита правата на адвокатите и на гражданите.
-    в периода 14-16.06.2019 г. – делегация на САК участва в националната конференция на българската адвокатура в гр.Пловдив.
-    на 28.06.2019 г. – беше сключено споразумение между САК и Център за спогодби и медиация при Софийски районен и Софийски градски съд.

През месец юли 2019 г.:
- Конкурс за подбор на участници, които да представят България на състезание по ораторско майсторство в Чад Н'джамена, съвместно с Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция/ CIB и Международната организация на франкофонските държави;
- Изпращане на участник в Международната конференция за млади адвокати, организирана от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция със седалище в Париж. (cib-avocats.org) Конференцията се проведе през септември месец в гр.Ереван, Армения. За участие в конференцията бяха поканени млади адвокати от колегиите на България, Сърбия, Северна Македония, Косово, Румъния, Албания, Гърция, Черна Гора и Молдова;
- Международна лятна школа за преговори, гр. Поморие с което адвокатите повишиха квалификацията си и специализацията си в тази област;
- в периода 08-12.07.2019 г. – делегация на САК взе участие в Международна конференция на Парижката адвокатска колегия по въпросите на спорта и спортното право. Форумът бе съпроводен с организиране на спортни игри за адвокати. Организацията и провеждането на събитието бяха полезни за натрупване на опит в тази насока, който би позволил както участие в бъдещи прояви, така и възможност за провеждане на такива в рамките на българската адвокатура.

През месец септември 2019г.:
- в периода 13-16.09.2019 г. - Семинар по наказателно-правни въпроси в ОД на САК в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска област;
- в периода 20-23.09.2019 г. - Семинар по гражданско-правни въпроси в ОД на САК в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска област;
- в периода 12-14.09.2019 г. – делегация на САК участва в семинар на UIA в Милано, който беше с разнообразни теми.
    Лекциите и дискусиите бяха разделени на 7 панела:
•    I панел: Определяне обхвата на едно вътрешно разследване.
•    II панел: Защита на данните и поверителност.
•    III панел: Привилегиите, които има клиента на адвоката.
•    IV панел: Интервюта на служителите и дисциплинарни процедури.
•    V панел: Лица, подаващи сигнали.
•    VI панел: Да се самодокладвам ли или да не се самодокладвам?
•    VII панел: Разрешаване на проблеми във фирмената структура и процедура.
Целта на обсъжданите въпроси беше да бъде предоставена важна информация и да бъдат дадени насоки от утвърдени в тази критична за бизнеса област. Бяха проведени срещи с новоизбрания президент на UIA адв.Джером Рот и новоизбрания председател на АК Милано адв.Винишио Нардо, които обещаха съдействието си за бъдещи общи събития на представляваните от тях организации със САК.
- в периода 12-14.09.2019 г. – представител на САК участва в световна конференция на City Bar Leaders в гр.Варшава, Полша и установи контакти на високо ниво с ръководствата на адвокатските колегии на Варшава, Барселона, Мадрид, Франкфурт, Париж, Ню Йорк и Шанхай.
- в периода 19-21.09.2019 г. – делегация на САК участва в семинар на UIA – 10 годишен бизнес правен форум в гр.Виена, Австрия. По време на семинара бяха проведени срещи с ръководствата на адвокатските колегии на Виена, Страсбург и Амстердам и обсъдени възможностите за сътрудничество.
- в периода 26-29.09.2019 г. – представители на САК взеха участие в проведените в СОК "Камчия", община Варна „Дни на адвокатите" организирани от ЦОА „Кръстю Цончев". Отборът от млади адвокати от САК спечели първо място на състезанието по гражданско-правни казуси. Победителите бяха наградени на заседание на САС с избрани творби на Кристиан Таков.

През месец октомври 2019 г.:
-    в периода 02-07.10.2019 г. – представител на САК участва в тържествено честване на 100–годишнината на адвокатска колегия Азербайджан, в гр.Баку. Отборът по футбол на САК взе участие на собствени разноски в проведения футболен турнир, състоял се като част от тържествата по случай 100-годишнината на адвокатската колегия. Българският отбор се класира на 8-мо място от 16 участника. Бяха създадени множество нови контакти, получени бяха покани за участие в предстоящи турнири в Полша, Грузия и Иран.
- на 10.10.2019 г. – представители на САК взеха участие в официалното откриване на учебната година в ЦОА „Кръстю Цончев";
- в периода 11-12.10.2019 г. – САК беше за първи път домакин на есенната национална конференция на българската адвокатура, която се проведе в хотел „Рамада".
- на 16.10.2019 г. – представители на САК участваха в международния семинар на LEGAL 500, организиран в х-л „Балкан", гр.София от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори".
- на 16.10.2019 г. – представители на САК взеха участие в представянето на поредния брой на списание „Правен барометър" в Гранд хотел София, гр.София.
- в периода 24-26.10.2019 г. – делегация на САК взе участие в есенния конгрес на FBE в гр.Лисабон, Португалия.
    Това беше първият съвместен конгрес, организиран от FBE и CCBE. Темата на конференцията беше „Саморегулацията в юридическата професия: тест за пропорционалност и качество", като целта на обсъжданите въпроси бе да се направи актуална оценка на положението на юридическата професия в различните държави.
    На 24 октомври 2019 г. се проведе обичайната среща на Управителния борд на FBE и президентите на отделните комисии, както и среща на членовете на комисиите.
Официалното откриване на Конференцията бе на 25 октомври 2019г. Същото бе съпроводено с встъпителни речи. Дискусиите бяха разделени на 4 панела:
•    I панел: Саморегулацията и новата директива относно теста за пропорционалност: каква е промяната?
Обсъждани въпроси: Регулацията на юридическата професия в Европа? Какво е нужно? Какво остава да бъде постигнато? Анализ на Директива 2018/958 и какво въздействие оказва тя върху юридическата професия? Отражението на Директивата на национално ниво: какви са мерките, които взимат парламентите/адвокатските колегии и другите обединения на адвокати?
•    II панел: Предизвикателства пред саморегулирането: гаранция ли е за по-добро качество?
Обсъждани въпроси: Приносът на саморегулирането при постигане на баланс между качествата на услугата и спазването на етичните правила. Саморегулиране и обществен интерес. Баланс между етичните ценности и качеството през призмата на адвоката. Достъп до качествени правни услуги за гражданите в съвременното общество.
•    III панел: Обезпечаване и мониторинг на качеството в юридическата професия: поглед върху опита на отделните държави.
Обсъждани въпроси: Най-добри практики за мониторинг на качеството, управление на качеството, осигуряване на качество и опитът на различните европейски народи.
IV панел: Нова перспектива: поведенческата икономика; това ли е подходящият инструмент за по-добро качество?
Обсъждани въпроси: Поведенческа перспектива относно регулирането качеството на професионалните услуги: какво е новото?
По време на събитието бяха осъществени срещи с представители на много адвокатски колегии и ръководството на FBE. Беше потвърдено домакинството на София за следващия есенен конгрес на FBE като бяха обсъдени и варианти за теми на конгреса;
- в периода 25-27.10.2019 г. – делегация на САК взе участие в кръгла маса на тема „Правна помощ" в гр.Златиброд, Република Сърбия.
Конференцията бе на много високо професионално ниво. Присъстваха колеги от Черна гора, Войводина, Босна и Херцеговина и др. Белградската колегия, в лицето на председателя им изрази своята признателност за възприетите от нашето законодателство правни норми по отношение на правната помощ, като се позова, че техните норми са именно взаимствени от нас.
Бяхме посрещнати подобаващо като лица, на които могат да се доверят и които са им много близки, както по норми, така и по бит и традиции.
Изразено бе желание от председателя на адвокатска колегия-Белград и занапред в бъдеще да се провеждат такива форуми с участие на двете страни, като взаимно ползотворни за колегите и за колегиите.
В периода 25-26.10.2019 г. – представители на САК участваха в гр. Видин в кръгла маса на тема: „Устройствени и етични правила за упражняване на адвокатската професия в България, Сърбия, Румъния, Словения и Хърватска". Събитието беше полезно за обмяна на опит в областта на устройствените и етични закони на адвокатурите на балканските държави.
- на 31.10.2019 г. – САК обяви „Ден на отворените врати", в който адвокатите и гражданите имаха възможността да посетят сградата на Колегията и да се запознаят с нейната дейност. Ръководството на САК проведе на този ден срещи с ръководствата на ЕЛСА България и БТПП.

През месец ноември 2019 г.:
- в периода 06– 10.11.2019 г. – делегация на САК взе участие в 63-тия Годишен конгрес на Международния съюз на адвокатите, със седалище в Париж, Франция /UIA/ в Люксембург. В събитието взеха участие следните лица:
1. Официален представител на домакините: Франсоа Прюм – Президент на Конгреса, адвокат от Люксембург, бивш Председател на Адвокатската колегия на Люксембург
2. Официални представители на UIA:
Исуф Баадио /Буркина Фасо/ – Президент на UIA
Джером Рот /САЩ/ – Новоизбран Президент на UIA
Хорхе Марти Морено /Испания/ – Първи Вицепрезидент на UIA
Педро Паис де Алемйда /Португалия/ – бивш Президент на UIA
Лоранс Бори /Швейцария/ - бивш Президент на UIA
Антоан Акл /Ливан/ - бивш Президент на UIA
Заместник председателите на UIA
Членовете на Изпълнителния комитет и Управителния съвет на UIA
Регионални секретари на UIA
3. Официални гости:
Великият Хергоц на Люксембург, Министър-Председателя на Люксембург, Министърът на Правосъдието на Люксембург, Кметицата на Люксембург.
Председатели и Главни секретари на Национални адвокатски колегии на страни-колективни членове на UIA
4. В работата на конгреса взеха участие представители на адвокатски организации-колективни членове на UIA, както и адвокати-индивидуални членове от всички континенти.
Бяха приети Годишен доклад за дейността на UIA и финансов отчет. Бяха избрани нови членове на ИК и УС на мястото на тези, чиито мандати приключиха. По време на конгреса се проведоха работни срещи и заседания на всичките над 43 комитети и работни групи на UIA.
Представителите на САК участваха в заседанията на повече от 10 комисии, както и в заседанието на Форума на адвокатите от Централна и Източна Европа, където бяха обсъдени съвременните предизвикателства пред адвокатската професия и процесите, които протичат в законадателството на страните в региона, които имат пряко отношение към адвокатската дейност.
В рамките на конгреса се проведоха редица индивидуални срещи, а именно:
- с Новоизбрания Президент Джером Рот, с когото беше договорено продължаването на Специалната програма за квлаификация на адвокатите от САК и на когото беше връчена покана да посети София за честването на Деня на адвоката и да бъде лектор на конференцията посветена на Върховенството на Правото;
- с Президента на Федерацията Европейските адвокатури /FBE/ Силвия Хименес и Вице-Президента Доминик Атиас, с които бяха обсъдени подробности за домакинството на София на конгреса през 2020 година;
- с Председателя на Адвокатска колегия на Войводина, с когото беше обсъдена възможността за сключване на споразумение за сътрудничество между двете колегии.
- на 21.11.2019 г. – САК организира традиционния Тържествен молебен за здравето и благополучието на софийските адвокати и техните семейства;
- в периода 21-22.11.2019 г. – Софийският адвокатски съвет, съвместно с Висшия адвокатски съвет на Република България и Института за Върховенство на Правото (IROL) на Международния съюз на адвокатите (UIA), организира международна конференция на тема „Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество". Програмата на тази конференция съдържаше три подтеми: върховенството на правото, достъпа до правосъдие и защита на защитата. За пръв път в историята на Българската адвокатура беше организирана конференция с четири работни езика (български, английски, френски и руски), лекторите и гостите на която бяха на изключително високо ниво. Лектори на конференцията бяха адв.Джером Рот – Президент на UIA, адв.Микеле Лукерини – Президент на FBE (2018-2019), членове на адвокатските съвети на колегиите на Мадрид, Барселона, Париж, Варшава, Милано, Москва, Киев, Анкара, Истанбул и други големи колегии. В конференцията взеха участие президента и вицепрезидента на Азербайджанската адвокатска колегия, вицепрезидента на Федералната палата на адвокатурата на Руската Федерация, вицепрезидента на Федералната палата на Украинската адвокатура и представители общо на 29 организации от 15 държави. Гостите на събитието останаха силно впечатлени от неговото изключително високо ниво. По време на конференцията САК подписа споразумения за сътрудничество с 5 адвокатури: Москва област, Истанбул, Войводина (Нови сад), Варшава и Клуж.
- на 22.11.2019 г. в хотел „Рамада" се проведе традиционния Бал на САК;
- на 25.11.2019 г. – САК организира семинар на тема: „Служебният защитник в наказателния процес" за колегите служебни защитници, съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев";


- на 25.11.2019 г. – САК организира съвместно с Асоциацията на жените-адвокати и Асоциацията на жените – юристи Милано, Италия кръгла маса на тема: „Адвокати срещу насилието", на която беше представен „Декалог за адвокати". Форумът беше посветен на Световния ден в подкрепа на насилието срещу жени.
- в периода на 28-30.11.2019 г. – делегация на САК взе участие в откриването на съдебната година на Парижката адвокатура в гр.Париж, Франция. Делегацията ни участва активно в тържествената церемония и в конференцията, организирани от ПАК. Бяха проведени срещи с управителните органи на Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция (CIB) и на ПАК.

През месец декември 2019 г.:
- в периода 06-08.12.2019 г. – САК проведе обучителен семинар по наказателно-правни въпроси в с.Марково, общ.Пловдив на теми: „Доказателства събрани в нарушение на ЕКПЧ. Въззивно и касационно производства. Право на касационна жалба и протест. Допустимост" и „Касационно производство. Правомощия на касационната инстанция. Възобновяване на наказателните дела".
- в периода 12-14.12.2019 г. – представители на „Дружество на младите адвокати София" и на ЕЛСА България взеха участие в Международна конференция на ЕЛСА Бенелюкс в гр.Брюксел, Белгия.
ДОКЛАД
от адв. Димитър Кинов Стоянов
председател на „Дружеството на младите адвокати – София"
По време на конференцията се установиха по-добри контакти с ръководството на „ЕЛСА Интернешънъл" и с националните ръководства на организациите на „ЕЛСА" от Бенелюкс, Австрия, Франция, Германия, Португалия, Великобритания, Естония и други. Беше постигната договореност с ръководството на „ЕЛСА Интернешънъл" за организиране на съвместен семинар със САК и ЕЛСА България през пролетта на 2020 г. в гр.София.
- на 14.12.2019 г.- председателят на САК взе участие в публичното обсъждане на ЗИДЗА, организирано в ЦОА „Кръстю Цончев";
- на 16.12.2019 г. – САК организира традиционното коледно парти за колегите-адвокати, станали родители през 2019 г.
- на 19.12.2019 г. - САК организира традиционното коледно парти за децата на адвокатите от САК в Двореца на децата, гр.София;
- в периода 27-29.12.2019 г. – делегация на САК взе участие в празника на адвокатурата на гр.Ниш. Беше постигната договореност за разширяване на сътрудничеството и провеждането на съвместен семинар в България през пролетта на 2020 година.
    През есента на 2019 година представители на САС проведоха редица срещи с ръководствата на СРС, СГС и САС. Постигна се договореност за стриктното спазване на етичните правила в отношенията между магистратите, съдебните служители и адвокатите, и за облекчаване на работата на адвокатите в тези съдилища. Ръководствата на САК и СРС се обединиха около идеята за отваряне на служебен вход за адвокати в сградите на ГК и НК на СРС. Предстоят нови срещи както с ръководствата на тези съдилища така и с ръководствата на ВКС, ВАС, НБПП и кмета и зам.кметовете на СО.
От краткия обзор е видно, че САК е взел дейно участие, организирал е самостоятелно или с други партньорски организации или е подкрепил организирането на множество събития през 2019 г.
Наред с това, Софийският адвокатски съвет следеше ежеседмично всички новини, свързани с адвокатурата, като е взимал становища и отношение по актуални и неотложни въпроси, като:
1.    Претърсването на адвокатски кантори и произвол спрямо адвокати; привличането на колега обвиняем в наказателно производство и постановяването на мярка за неотклонение „парична гаранция", заради работата му като адвокат;
2.    Излизане с позиция и подкрепа на позиция на международните ни партньори, както и изпращане на протестна нота до посолството на Иран по повод осъждането на адв.Насрин Сотуде, една от най-изявените адвокати по човешки права в Иран, носителка на наградата „Сахаров" и ярка поддръжничка на защитата правата на жените, заради деяния, свързани изцяло с работата й на адвокат и с позицията й на правозащитник с присъда от 38 години затвор и 148 удара с камшик;
3.    Изпращане до Министерски съвет, Народното събрание, Висшия адвокатски съвет, КЗК и други институции на сигнали, становища, писма и др. по актуални въпроси, които засягат пряко работата на адвокатурата.
4.    Изпращане на становища по различни сигнали за произвол над български и чуждестранни адвокати.
5.    Сключване на редица международни споразумения за сътрудничество.
6.    Изпращане на становище до програмния съвет на БНР по повод уволнението на журналиста Силвия Великова.
7.    Обобщаване на постъпилите въпроси на адвокати от САК към кандидата за главен прокурор и изпращането им във ВСС.


Председател на САК

понеделник, 20 януари 2020 г.

Забавен ремонт и липсата на сняг спират лифта и ски сезона на Картала

И тази зима най- вероятно няма да има активен ски сезон на Картала, над Благоевград. Причината е забавяне на ремонта на кабинковия лифт, както и липсата на сняг. Компанията за търговия с оръжие "Армако", която е новият собственик на ски зоната "Картала" имаше амбицията да стартира зимния сезон, но това няма как да стане без работещ кабинков лифт, който да обслужва голямата писта. В момента тя е необработена и по нея няма как да се спускат скиори или сноубордисти.

Единствено детската писта е подходяща за шейни и забавления на малчуганите. Освен това работи само ресторанта в хотелската част, а чайната до детската писта все още е затворена. Според Илия Ризов, който е управител на ски зоната, липсата на сняг е основният проблем, а оръдия за произвеждане на изкуствен сняг липсват.

Към това трябва да се добави и неработещият кабинков лифт, за чийто ремонт все още се чакат резервни части от Франция. Минимален шанс да стартира зимният сезон има, ако до края на месеца заработи лифтът, завали сняг и бъде обработена голямата писта. След 10 години експлоатация на всички съоръжения и писти, ски център „Картала" затвори врати точно преди една година.

Единствената писта на територията на благоевградска община вече втора зима най-вероятно няма да бъде достъпна за любителите на зимните спортове. През годините „Картала" стана предпочитана дестинация най-вече заради достъпните си цени на дневни карти, както и разнообразието на голямата ски писта. За любителите на зимните спортове от Благоевград остава надеждата, че зимния сезон е все още в началото си.

Компанията за търговия с оръжие "Армако" е новият собственик на ски зоната "Картала", която се намира в местността Бодрост край Благоевград. Сделката е сключена в първите дни на новата година, като продавач е Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Зоната, която включва ски писти с дължина 5 км, кабинков лифт с две станции и два ски влека, започна да се изгражда през 2006 г. от дружеството "Прима инвест БГ", свързано с благоевградския текстилен предприемач Илия Ризов, но впоследствие попадна под контрола на банката заради неизплащан кредит.

Сега в намеренията на фирмата купувач влизат нови инвестиции, като предстои да бъде направена оценка какви ще бъдат те. Заради бързата връзка с магистрала "Струма", столицата и летището амбициите първоначално бяха зоната да се развие до голям курорт, който да привлича и чуждестранни туристи. През последните години зоната беше пълна основно през уикенда със скиори от региона и София, както и от любители на фрирайда заради добрите условия там.

Марти Иванов
вестник Струма
10 януари 2020

неделя, 19 януари 2020 г.

Семейна и демографска картина на България и Света

Населението на България намалява най-бързо от страните в ЕС

Населението на България ще продължи да намалява, независимо от подобряването на някои характеристики на възпроизводствения процес


Това показва демографска прогноза на Националния статистически институт. Населението на страната през 2020 г. се очаква да бъде около 6,953 милиона души, през 2030 г. - 6,436 милиона души, през 2040 г., - 5,971 милиона души, а в края на прогнозирания период 2060 г. - 5,138 милиона души, съобщи БТА.
За цялата история на България най-голям е броят на населението през 1988 г., когато то наброява 8 986 600 души. След настъпилите обществени промени в страната през 1990 г., населението започва да намалява. През 2007 г. населението на страната е 7 640 240 души.
Годишно външната миграция се очаква да е между 18 и 20 000 души с тенденция за намаляване на отрицателното миграционно салдо и през 2020 - 2030 година се очаква салдото да стане положително, заяви началникът на отдел "Статистика на населението" в НСИ Йордан Калчев.
През 2007 г. 113 004 души са починали, като от тях мъжете са 59 823, а жените - 53 181. Смъртността при мъжете намалява с 8,8 пункта, в сравнение с 2006 г., а при жените се увеличава с 12,1 пункта. Средната продължителност на живота непрекъснато се увеличава като през 2007 г. е 72,6 години.
През прогнозния период, освен намаляването на населението, се очаква да продължи тенденцията на застаряване на населението. Населението под трудоспособна възраст до 2020 ще се увеличи и неговият относителен ще бъде около 15 на сто, след което ще започне да намалява и ще достигне през 2060 г. - 13,2 на сто. По-голямо ще бъде намалението в трудоспособна възраст. От очаквания относителен дял 63 на сто през 2010 г., тази категория от населението ще съставлява 50 на сто през 2060 година. Нарастване се очаква в относителния дял на населението над трудоспособна възраст - от близо 23 на сто през 2010 г. то ще достигне около 37 на сто през 2060 година.

Населението на България намалява най-бързо спрямо останалите страни - членки на ЕС. Ако сегашните демографски тенденции се запазят, то ще е едва 5 милиона души през 2060 година. Това са само част от данните, представени годишния доклад на Института за семейни политики - неправителствена организация, която изследва демографската картина в 27-те европейски държави. Според доклада основният двигател на демографския ръст в Западна Европа е имиграцията, а раждаемостта в новите страни членки е под критичния минимум.

От всичките 27 страни - членки на ЕС, населението на България намалява най-бързо. За десет години - от 1996 до 2006, то е спаднало с близо осем процента. Ако тенденцията се запази, през 2050 г. в страната ни ще живеят 5.1 милиона души. Това гласят резултатите от изследване на Института за семейни политики за демографските тенденции в европейските държави. Институтът е неправителствена организация, създадена през 2000 г., която настоява семейните политики да станат приоритет на Евросъюза. Докладът за развитието на семейството в Европа през 2007 г. е изготвен за Европейския парламент на базата на официална статистика от страните членки и Евростат.

Изводите са стряскащи.

Населението на САЩ и на ЕС ще се изравни до 2060 г.

въпреки че в момента американските граждани са около 200 милиона по-малко от европейците. Европа губи младежите си и скоростно застарява, сочат още данните от изследването. От 1980 до 2005 г. младежите под 14-годишна възраст са били 22.1% от населението, а сега са едва 16.2%. Председателят на институтa Лола Веларде заяви пред АФП, че през осемдесетте младежите са били с 36 милиона повече от възрастните, а сега съотношението е обърнато.

Цялото население на страните - членки на ЕС, е нараснало с 37.6 милиона между 1980 и 2007 г., което представлява малко повече от 8 процента. Ръстът на населението е най-отчетлив в Ирландия, Люксембург и Испания. Според доклада обаче основният фактор за тази тенденция е имиграцията. За 2006 г. около 75 на сто от ръста на населението общо за Евросъюза се дължат на притока на имигранти, а за целия период 1994 - 2006 г. делът е 80 процента. Преди присъединяването на България и Румъния към ЕС имигрантите са били 15 милиона от 19-милионния растеж на населението. Това е най-ясно забележимо в Испания, където


имиграцията е 10 пъти по-голяма от естествения прираст

на населението. Единствено Франция и Холандия имат естествен прираст, по-голям от притока на имигранти.

Новите страни членки не само не могат да решат този проблем, но и го задълбочават. С изключение на Кипър и Малта населението в новите членове на съюза или остава същото (Словения и Словакия), или намалява (България, Румъния, Полша, Унгария, Чехия и Естония). Този процес е най-осезаем в България - там за десет години спадът е 7.94%. За сравнение, населението на Румъния в същия период е намаляло с 2.36 процента. Освен това нито една от новоприсъединените страни членки с изключение на Кипър няма нива на раждаемост над критичният минимум.

В Европейския съюз

на всеки 25 секунди се извършва по един аборт

което прави 1 235 517 аборта за 2004 г. Изследването изчислява, че от пет бременности една ще бъде прекратена преждевременно. Франция, Великобритания, Италия, Германия, Румъния и Испания са страните с най-висок процент аборти на година, като на тях се падат 77% от всички аборти в ЕС през 2004. По този начин абортите са най-честата причина за смъртни случаи в Европа, процентно повече от самоубийствата, пътните инциденти и инфарктите. Всеки ден три училища в Европа затварят врати поради липса на ученици, пише в доклада.

Като цяло европейките раждат сравнително късно - средната възраст вече е почти 30 години. Най-късно раждат първото си дете жените в Испания (средната възраст там е 30.84 години), следвани от ирландките, холандките и датчанките. От европейските страни средната възраст е най-ниска в Литва и Латвия - около 27 години.

Изследването констатира и спад на броя бракосъчетания в ЕС. През последните 25 години те са намалели с 22%, въпреки че населението се е увеличило с 33.8 милиона през същия период. Увеличила се е средната възраст, на която европейците сключват брак - тя вече е над 30 години за мъжете и над 28 за жените. Според доклада едва преди двайсетина години средната възраст на младоженците е била 26 за мъжете и 23 за жените.

В някои страни почти половината родени деца са извънбрачни, сочат още данните от изследването. Процентът е най-висок в Швеция (55.4%), България е на второ място с 49%, следвана от Дания и Франция (45.4%), и Великобритания (42%).

Броят на разводите също се е увеличил драстично през последните 25 години. Според изследването

на всеки 30 секунди една двойка се развежда

Испания е страната, където тази тенденция е най-силно изразена - разводите са се увеличили с внушителните 183% за последните 10 години. Ако през 1980 г. на всеки пет брака е имало един развод, през 2005 г. съотношението вече е един развод на всеки два брака.

От института смятат, че е необходима държавна намеса, за да се преодолее демографската криза, заплашваща в недалечно бъдеще всички европейски страни. Докладът посочва, че от всеки 13 евро, отделени за социални разходи в държавните бюджети на страните от ЕС, само едно евро отива за реализиране на семейни политики. Испания и Полша са единствените страни, в които се отделя по-малко от 1% oт БВП за семейни политики. Според института е необходимо и да се създадат семейни центрове, финансирани от бюджета, които да съветват домакинствата в криза. Съветът на Европа прави препоръки в тази насока още през 1974 г., напомнят учените. Те виждат и пропуск в работата на Европейската комисия. "И досега няма "Зелена книга за семейството", няма и орган, които на европейско ниво да синхронизира политиките в тази област", пише в заключенията на доклада. Институтът предлага да се създаде министерство на семейството във всяка страна - членка на ЕС. В момента подобни министерски структури има само 6 от 27-те европейски страни.

Две ски писти са на разположение на любителите в курорта „Свети Константин“ край Пещера

Две ски писти са на разположение на любителите на зимни спортове в курорта „Свети Константин" край Пещера, съобщи за Радио „Фокус" – Пазарджик Георги Киев, отговорник за курорта.

„Работят и двете ски писти в летовището. Едната е предназначена за възрастни, които да карат ски, а малката писта е за децата и предимно се използва за спускане с шейни. Материалните бази в летовището са реновирани преди началото на зимата, осигурени са и дърва за огрев. Пътищата от и до курорта са почистени, осигурено и необходимото количество пясък за опесъчаване на настилките", уточни Киев.

Курортът се намира на 1 400 м надморска височина и има отлични условия за ски и планински туризъм.


Агенция "Фокус"
4 Януари 2020

събота, 18 януари 2020 г.

Цени на ски картите на Витоша 2020

На 08 януари 2020 се откри ски сезонът в ски център Алеко
Ето и цените на ски катите

Ски картата за нощно каране ще е 29 лв.

За ден е 40 лв., а за ученици и пенисионери - 32 лв.,

за деца до 12 години - 25 лв.

Семейните карти за родител с дете до 7 години са 43 лв., а с две до 7 години - 46 лв. Двама родители с дете до 7 години - 83 лв., а с две - 86 лв. Има и за 2, 3, 4, 5 и 6 дни, която достига до 186 лв. полудневната карта до 12.30 ч е 29 лв. Същата е цената и след 12.30 ч.

Всеки първи и трети понеделник от месеца ще има профилактика за няколко часа на кабинковия лифт.

До 10 часа ще се качват туристи и после се спира, а в 14.30 ч могат да слязат обратно.

петък, 17 януари 2020 г.

Бегачи от нов ски клуб в Самоков ще мерят сили по белите писти

Самоков е известен като град на спорта и по всякакъв начин се опитва да затвърди това свое име. С неизменна заслуга са треньорите и състезателите в различните дисциплини, които с непрекъснати тренировки, неуморен труд и себераздаване се опитват да запазят извоюваните позиции и спечелят нови. Награди като „Спортист на годината" са заслужено признание и малка компенсация за режима 24/7, в който са обхванати повечето спортни деятели. Безспорната емблема са белите спортове. От няколко месеца в града ни има нов клуб по ски бягане. Софийският клуб „Александър Логистикс" направи крило към Самоков, съобщи треньорът Красимир Матиканов. Той информира, че има подписан договор със СУ „Никола Велчев" , а вече са налице и първите състезания под шапката на новосформирания клуб.

За началото и навлизането в дълбоките води на треньорската професия

„Започнахме от нулата в Самоков. През последните 15 години от този клуб са излезли имена като Веско Цинзов, Антония Григорова, Теодора Малчева. Те ми предложиха да направим клуб и аз се съгласих. Преди няколко месеца завърших висшето си образование като треньор по ски бягане в НСА и се надявам да се реализирам в тази сфера като треньор. Мотивира ме и брат ми – Марио, защото е талант и искам да му помогна, както и той на мен. Общо взето процесът е двустранен, тъй като треньорът се учи от децата, а децата от треньора. В момента между 15 и 20 спортисти се състезават за честта и името на „Александър Логистикс" в Самоков. Един от тях е Марио Матиканов –  утвърдено име от редиците на „Рилски скиор" и настоящ национален състезател. „Започнах да обикалям училищата и събирам деца. Ученици на НУ „Станислав Доспевски" вече са картотекирани състезатели на СК „Александър Логистикс" – споделя Красимир. Пояснява, че водят усилена подготовка в очакване на обилен сняг, за да се качат децата и на ски. Също така да участват в състезания и влязат в реална битка, за да видят за какво става въпрос. „Работя с тези деца, но търся и други. Също така и спонсори, които да ни помагат, защото няма как. Мотивиран съм и смятам, че може да постигнем нещо значимо. Доставя ми истинско удоволствие когато родителите идват да гледат своите деца и остават доста впечатлени. Караме на ролбана в Спортното училище, откъдето изключително много ми помагат" – продължава разказа си младият треньор.

Поглед в бъдещето

Сред плановете на дневен ред са предстоящи републикански купи. „Ще се радвам ако мога да стигна до европейско и световно ниво като треньор, както и да изведа децата на едно високо равнище" – категоричен е Красимир.  По неговите думи и не само нашият град си има легенди-скиори. „Ние сме зимен район и е по-вероятно да излязат скиори, отколкото плувци, например. Искам да помагам на тези деца, затова записах и НСА" – споделя още наставникът на „Александър Логистикс" в Самоков. Разказва от първо лице, че търсенето и намирането между него и клуба е било взаимно. „Стана по време на лагер, на който бях отишъл да гледам брат ми. Говорихме и те се съгласиха, но трябваше да започна от нулата. Разговарях с директорката на СУ „Никола Велчев", тя също даде разрешение и нещата се получиха. Началото е поставено, но са необходими още усилия за един добър резултат. „ Предстои да бъде регистриран клуба, за да разчитаме на финансиране. Дори и минимално да е, ще съм доволен" – убеден е Красимир.

Неоспоримо е, че и към днешна дата Самоков  си остава град на белите спортове, но вече има много конкуренция – в лицето на клубове от Чепеларе, Пампорово, София, Банско, Троян. Дори и Сапарева баня. „Мога да кажа, че там е един от най-добрите отбори в момента. Нямат тази подготовка, каквато имат самоковските клубове. Не са спортно училище, нямат двуразови тренировки. След училище тренират децата, но въпреки това са най-успешния клуб в последните няколко години. Много медали завоюваха" – коментира от 1-во лице специалистът с уточнението, че там също има треньор, който е млад. Убеден е, че трябва да се дава шанс на младите треньори, независимо от липсата на достатъчно опит. „Децата се разбират с тях. Останал съм с такова впечатление. Аз самият разчитам на хора, които да ми помагат. Постоянно гледам и се уча. Ходя по училищата, търся деца. Който иска и желае може да заповяда". На финала отправя апел към родителите да записват децата си да спортуват, независимо какво. Не е тайна, че спортът изгражда като характер и превръща подрастващите в отговорни личности. Хора, от каквито страната ни има крещяща нужда. 

Анелия Балабанова
Самоков365.com
09/01/2020

Амбарица-СИМА - Състезание по ски бягане за всички възрасти

За първа година ще се проведе спортното събитие "Амбарица-СИМА" на Беклемето. Състезанието ще е по ски бягане за всички възрасти, картотекирани състезатели към Българска федерация по ски. Спортното събитие е вписано в календара и ще се проведе на 31.01. и 01.02. на Беклемето, на пистата за ски бягане. Организатори са Българска федерация по ски, ски-клуб „Амбарица", Община Троян и хотел „Сима", к.к. Беклемето.

zetramedia.com
15.1.2020

Първият в света електро-ратрак: PistenBully 100 E

Възможно ли е скоро снежните склонове да бъдат поддържани 100% без вредни емисии? По време на изложението INTERALPIN 2019 в Инсбрук - водещият международен търговски панаир за алпийски технологии, PistenBully отпразнува своя 50-ти рожден ден, като даде отговор на този въпрос. С представянето на първата в света машина за отъпкване на сняг с изцяло електрическо задвижване PistenBully 100 E, този отговор е напълно ясен и той е "Да!".

След първото изцяло електрическо превозно средство за сняг, дело на Venturi Automobiles от Монако, Kässbohrer създаде първата в света изцяло електрическа машина за обработка на снега.

Екологични технологии - Произведено в Германия

Първата стъпка беше предприета през 2012 г. с пускането на пазара на ратрака PistenBully 600 E+ с комбинирано дизелово-електрическо задвижване. В края на краищата, от дълго време фокусът на Kässbohrer е в устойчивостта. Така че не е изненадващо, че със създаването на прототипа PistenBully 100 E инженерите на Kässbohrer са направили невъзможното възможно. Те са известни със своята любознателност и страст, съчетани с претенциите им да са двигатели на иновациите и притежаващи екологично съзнание, затова беше само въпрос на време, докато се осъществи такава разработка. В резултат сега имаме перспективата за 100% чисто обработване на снежните склонове.

Нулеви емисии - 100 процента PistenBully

За първия модел PistenBully 100 E, енергийният капацитет на батерията е 126 kWh с номинално напрежение 400V. Времето за зареждане е особено интересно: след 5 часа зареждане SoC (State of Charge - нивото на зареждане) е 75%, а след 6.5 часа батерията е напълно заредена. В чисто математически термини това осигурява средно време на движение от 2,5 до 3 часа. За PistenBully 100 E числото, което казва всичко, е "100": 100% без емисии - и въпреки това, 100% истински PistenBully.

Като всеки истински PistenBully, ратракът 100 E вече успешно е бил на снега и е преминал първите си тест драйвове по много убедителен начин. По време на разработката са проведени голям брой тестове, тъй като само добре проектираната технология отговаря на високите изисквания за качество на Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Силно обещаващи перспективи!

Абсолютно нулеви емисии в планините: Първият електрически PistenBully вече е в действие. И е истински успех в опазването на природата по време на обработката на снега по ски пистите.

Прототипът на PistenBully 100 E е разработен съвместно с Mattro Production GmbH, пионер в електрическата мобилност от Швац, Австрия. Силно мотивиран екип от двете компании работи в тясно сътрудничество по този проект. В зависимост от обратната връзка с клиентите, ратракът следва да бъде разработен за серийно производство.

прессъобщение
PistenBully
8 май 2019 г.

Българският Фриирайд Отбор участва в 3 състезания във Франция и Австрия

11 януари 2020 г., Българският Фриирайд Отбор взе участие в 3 състезания във Франция и Австрия. Поради рязкото затопляне последните дни и липсата на скорошен снеговалеж, условията не бяха добри.

Kappl 2*,3*

В астрийския курорт Kappl се проведоха 2 старта, един за младежи/девойки и един за мъже/жени. Склонът на състезанието е с изложение юг, югоизток и започва от върха Quellspitze, на 2690 метра надморска височина.

Тина Близнакова показа характер - направи силно и контролирано спускане, въпреки тежките снежни условия на склона. Девойката ни се класира на 2-ро място, с което доказа, че е конкурентно способна и на международните стартове.

Борислав Гарибов, който след спускането беше малко разочарован от себе си, защото не успя да осъществи точно линията която си беше избрал, всъщност кара на много високо ниво, със стабилни дропове и технични завои, които му осигуриха място на подиума.

При мъжете Борис и Боян, които получиха покана за състезанието преди броени дни, не успяха да се спуснат според възможностите им. И двамата срещнаха трудности с терена и условията, като това ги нареди на по-задни позиции в класирането, но успяха да повишат класиранията си във временнага ранг листа.


La Rosiere 4*

Вчерашният старт от най-висок ранг във Франция се проведе на северния склон на Mont Valaisan (2900m) при много трудни снежни условия, където участваха Симеон Павлов и Валери Пелтеков при най-оспорваната категория - ски мъже. Склонът е много дълъг, с денивелация 550 метра и напълно непознат за нашите състезатели. Последният валеж в района е бил на 25-ти Декември. Мони прави силно спускане за тежките условия, с много добра и креативна горна част, но в дъното на склона при траверс със заледени бабуни губи контрол и едната ска му откача. Това по правилата значи No Score и 0 точки. Вальо прави чист и сигурен рън, който му носи 18-то място в силната конкуренция при ски мъже, което все пак ще му помогне за издигането в годишния ранкинг. Победител при ски мъже става Маел Оливие от Франция, а при сноуборд мъже с изключително силна линия, която засенчи много от линиите на скиорите, печели световния шампион от Freeride World Tour - Виктор де ла Рю (Франция).

Следващият старт за Симеон и Валери отново ще е с най-висок ранг 4 звезди в Les Arcs (Франция) на 1-ви Февруари.

Симона Камберова
Freeride Team Bulgaria


Деца от община Троян ще се учат на ски

През настоящата година участие в проекта ще вземат 100 деца от училища на територията на общината (СУ „Васил Левски"-Троян; СУ „Св. Климент Охридски"; НУ „Христо Ботев"; СУ „Васил Левски" – с. Черни Осъм; ОУ „Васил Левски"-с. Борима), а занятията ще се проведат на три етапа в периодите: от 13-16.01.2020 г.; 20 до 23.01.2020 и от 27.01.-30.01.2020 г. на Беклемето. На 30.01. победителите в дисциплините ще имат състезание, от което ще се определят четирима победители (в двете дисциплини), които ще вземат участие във финалното състезание. 50 от децата ще се обучават в ски-алпийски дисциплини и 50 – в ски-бягане.

По проекта са издадени и специални брошури с кратка информация и насоки за правила за поведение на пистата; съвети за използване на седалков лифт; съвети за използване на влек и др.

zetramedia.com
15.01.2020

четвъртък, 16 януари 2020 г.

Все по-мръсен и по-топъл става Еверест

Американски учени установиха, че Еверест и околните върхове са все по-мръсни и топли, а близките ледници се топят толкова бързо, че сигурно изкачването ще стане по-опасно, съобщи Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Проф. Джон Ол от университета на Западен Вашингтон и екипът му седмици изследваха снега на Еверест и околните върхове, както и растенията по хълмовете.

Те установиха, че снегът е замърсен в дълбочина и е изненадващо тъмен, когато бъде обработен и филтриран.

Пробите ще бъдат изследвани допълнително след завръщането на учените в САЩ.

Учените са планирали да изкачат Еверест и съседния връх Лхотце, но заради претоварването по пътя към Еверест са променили плановете си. Достигнали са до последния лагер на 8000 м, където се разделя планината, и са изкачили само Лхотце.

/ dnes.bg
5 юни 2019

Цени на ски картите в Пампорово

Пълна информация за цените на ски картите

Климатичните промени убиват ски сезона в Алпите
Очаква се изменението на климата да струва на австрийския туризъм 300 млн. евро годишно

GLOBAL WARMING. Подобно на други курорти на сравнително малка надморска височина, глобалното затопляне е оставило своя отпечатък върху алпийския Гармиш-Партенкирхен в Германия – мястото на Зимните олимпийски игри през 1936 г. Това от своя страна излага на риск идентичността и благосъстоянието на градчето, пише в свой анализ Bloomberg. Януари е, а има толкова малко естествен сняг, че не е ясно дали предстоящите ски състезания могат да се проведат.

В Гармиш, и изобщо в Алпите, туризмът е изключително важен за местните икономики. В съседна Австрия туризмът осигурява малко над 6% от БВП, докато в планинския регион на Тирол делът е над 18%. Значението на туризма за икономиката е подобно и в швейцарския кантон Граубюнден благодарение на курорти като Сейнт Мориц, Клостерс и Давос.

Във френския регион Оверн-Рона-Алпи, който е дом на Куршевел и Вал д'Изер, туристите са похарчили 21 млрд. евро (23 млрд. долара) през 2018 г., генерирайки близо една десета от БВП и осигурявайки 171 000 работни места. Този източник на доходи е под действителна заплаха. Очаква се изменението на климата да струва на австрийския туризъм 300 млн. евро годишно, сочат данни на една от водещите организации за опазване на околната среда в страната. Във Франция властите в Тин забавиха началото на ски сезона с няколко седмици, като се позоваха на ефектите от глобалното затопляне върху ледника Гранд Мот.

„Ако емисиите парникови газове продължат да бъдат на досегашното ниво, до края на века снегът почти ще изчезне на по-ниски нива", казва Марк Олефс, ръководител на отдела за климатични изследвания в Централния институт по метеорология и геодинамика във Виена.

На височина от 800 метра надморска височина за Гармиш има малка вероятност да запази статуса на едно от най-добрите места за зимни спортове в Европа.

За да компенсират липсата на естествен снеговалеж, курортите залагат на изкуствения сняг.

„Произвеждането на изкуствен сняг ще стане по-трудно с нарастването на температурите", прогнозира обаче Олефс.

Според един от учените в университета в Инсбрук някои региони ще загубят ски туризма до средата на века или дори по-рано, като по-високите райони ще бъдат пощадени, но те ще трябва да инвестират повече средстава в снегопочистване и да се справят с допълнителния приток на туристи.

Зоните, които са най-силно засегнати от затоплянето на климата, са в покрайнините на Алпите - в източната част на Австрия, пред планинските райони във Франция и Италия и в Германия. Някои от тези курорти обаче успяват да оцеляват финансово благодарение на това, че посрещат туристи и през лятото.

„Вече лятото генерира 60% от приходите от туризъм", заяви кмета на Гармиш. В Швейцария нощувките в хотелите през лятото са били с една трета по-високи спрямо зимата на 2018-2019 г.

Магдалена Иванова
www.bloombergtv.bg
16 януари 2020 | 07:49

Етикети

имена (151) Ски (140) уеб камери (128) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) video (100) Ski (97) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) банки (66) ски курорти (60) Маркетинг (45) Рила (40) snow reports (37) икономика (35) София (34) Боровец (33) Borovets (27) Родопи (27) история (27) Банско (26) Пампорово (23) проекти (23) здраве (21) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) health (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) цени (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) Витоша (13) Пирин (13) snow forecast (12) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) видео (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) YouTube (5) vlog (5) буква И (5) буква Х (5) влог (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) снимка (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) NASA (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) екология (2) електроенергия (2) космос (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)