четвъртък, 30 септември 2010 г.

Малко повече за "Енергопроект"

В продължение на интереса ми към язовирите и тунели на Рила се поразрових за повече инфо за Енергопроект.

През 1948г. се създава Министерство на електрификацията, водите и природните богатства. Тогава се създава и Ведомствената техническа организация "Енергохидропроект" към новото министерство (29 май 1948 г.). Послед министреството е преименувано в Министерство на електрификацията и мелиорациите и се възглавява от Кимон Георгиев, а директор на новата организация е ел. инж. Никола Колев, по-късно професор.

сряда, 29 септември 2010 г.

Bloom Box

Какво можем да разберем за едно лице или фирма? Полезни линкове с публична информация

Ако се чудите как да намерите информация за фирми или хора? Ако търсите данни за фирми или бизнес данни какви ресурс онлайн можете да ползвате, за да достигнете до желаната информация? Колко неща можете да научите за едно лице или фирма? И то напълно легално. Корпоративно разузнаване или просто търсите инфо за стар приятел, съученик, състуденти, колеги или съсед. Линковете по-долу ще ви помогнат за всичко това.

Сайта на търговския регистър. Ако ще имате работа с фирма е добре преди това да проучите добре цялото досие в регистъра,

Гръмотевици в планината

Основни правила при гръмотевични бури в планината:

За пътя между Парка за танцуващи мечки край Белица и х. Семково

След като разгледате Парк за реадаптация на танцуващи мечки гр. Белица, тръгвате обратно по пътя към гр. Белица. Минавате дървената табела с надписа на парка. Вдясно ще видите черен път, който заобикаля през вилната зона. Тръгвате по него, минавате моста и чешмата, след което може да пресечете поляната вдясно, или да си вървите по пътя - след два завоя излизате от вилната зона и започвате да се изкачвате. Ще стигнете разклонение, при което държите десния завой. Скоро ще тръгнете успоредно на Станкова река. Пътят се вие все нагоре, но се върви леко. След около 45-50 мин. ще стигнете чешма вдясно, мост и беседка вляво. От тук имате две възможности - по моста и пътя вляво ще стигнете в долната част на курорта Семково (доста дълъг и отегчителен маршрут, според мен). Ако продължите направо покрай реката, след беседката в дясно се отклонява черен път, но вие продължавате покрай реката без да се отклонявате, ще стигнете едно водно съоръжение, а след това и ел. трафопост на влека на писта Север 2. След трафа, вляво по моста започва доста стръмен участък от пътя, който в крайна сметка ще ви изведе на една седловина. От нея, наляво можете да се качите до местността Панорама, направо и надолу (пътеката е малко косо спрямо седловината) е курорта Семково. Вдясно имате две възможности - по пътя през баира или по заобиколната пътека - и двете ще ви изведат на поляна, където зимно време е най-леката писта, там е и караваната на хижара на х. Семково. След нея ще видите и пътя за хижата.
Дължина: Лятно време около 1.5 ч. до курорта. Зимно - около 2 ч.

http://park.belitsa.com/img/map2.jpg
http://ecotourismbelitsa.com/images/stories/belitsa/ekopateki.jpg

Конопени неща

Марихуаната е опасна! Конопът е наркотик! Марихуаната е извън закона! Едва ли някой днес подлага под съмнение тези факти. Но дали е така? Ето ви някои интересни факти, върху които може да помислите, обаче не възприемайте това като пропаганда. Предвид конюнктурата в България, на този етап от нашето развитие по-добре конопът да е забранен.

Конопът има кратък период на

понеделник, 27 септември 2010 г.

ЗАКОН за юридическите лица с нестопанска цел

ЗАКОН за юридическите лица с нестопанска цел
Обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и
доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила
от 1.01.2001 г., бр. 25 от 8.03.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., бр.
42 от 17.05.2005 г., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006
г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., доп., бр. 38 от
9.05.2006 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2006 г., изм., бр. 105 от
22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 11/2000 г., стр. 158; кн. 12/2001 г., стр.
293; кн. 4/2002 г., стр. 114
Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 1, № 5
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предмет на закона
Чл. 1. (1) Този закон урежда учредяването, регистрацията,
устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с
нестопанска цел.(2) Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и
фондации.
Определяне на дейносттаЧл. 2. (1) Юридическите лица с нестопанска цел
свободно определят целите си и могат да се самоопределят като
организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна
полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с
изменение в тях.(2) Определянето за осъществяване на общественополезна
дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния
съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.(3)
Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на
общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в
нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.(4)
Правилата на глава трета не се прилагат за юридическите лица с
нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза.

сряда, 15 септември 2010 г.

Скрити Skype емотикони | Hidden Skype Emoticons, Smileys

Знаете ли, че Skype има скрити емотикони? Не! По-долу съм дал списък на всички скрити емотикони, които аз знам и използвам.

Как да използвате скрити емотикони? Всъщност това е доста проста работа – трябва само да въведете код на емотикона, докато чатите със своите приятели. Скрити иконки за скайп са подредени по честота на ползването от мен.

Иконка: Име:Код:
Mooning (mooning)

Finger
(finger)

Bandit
(bandit)
Drunk (drunk)
Smoking (smoking)(smoke)(ci)

Toivo
(toivo)

Rock
(rock)

Headbang
(headbang)(banghead)

Bug
(bug)

Fubar
(fubar)

Poolparty
(poolparty)
Swearing (swear)

TMI
(tmi)
Heidy (heidy)

MySpace (Skype v3.6)
(myspace)

вторник, 14 септември 2010 г.

Подробни разписания и информация за маршрутите на всички линии

Интерактивна систем с подробни разписания и информация за маршрутите на всички автобусни, трамвайни и тролейбусни линии в София:

понеделник, 13 септември 2010 г.

вторник, 7 септември 2010 г.

Нотариално връчване в чужбина

Нотариално връчване на книжа в чужбина и някоя практически аспекти във връзка с Продължение на Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД
1. Връчването на нотариална покана в чужбина е уредено в Гражданския процесуалния кодекс (ГПК, чл. 611, ал.2), но нотариусите с които говорих ми казаха, че не го правят и едва ли не никой не го е правил. Те по принцип не бяха чували за подобно нещо. След разговор с

Продължение на Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД

Относно проектът на решение което си ми пратил:
1. Решения 4 и 5 пет не са възможни, тъй като съгласно чл. 125, ал 2 ТЗ „Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.", което означава, че вие трябва първо да отправите предизвестие и чак 3 месеца след това да проведете ОС. Другият вариант, който е възможен, е

Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД

Често при учредяване на едно дружество съдружниците не мислят за ситуацията, при която едни съдружник иска да напусне, или другите искат да го изгонят, или някоя друга причина ги кара да развалят своето съдружие, но без да минават през тромавата процедура на ликвидацията. Въобще животът е богат на възможни комбинации и за това законодателят е уредил в Търговския закон (ТЗ) са уредени възможните изходи от едно вече учредено дружество (ООД) и изключването на съдружник от него или напускането на други.

Как се ходи правилно с туристически щеки?

По принцип, както и с другите елементи на планинското ходене и екипировка, отговорът е – както ти е удобно. След час-два ходене ще им хванеш цаката и ще влезеш в ритъм. Така сам ще разбереш как ти е най-удобно, а след това никъде повече няма да ходиш без тях.

Иначе по-долу съм систематизирано описал основните правила:

Имали тунел под хижата?

Наскоро четох доста забавен пост във форума на ПСС за секретен военен тунел под седловината, на която е разположена хижа Македония в Рила. Същият уж бил строен през социализма и е свързвал пътя идващ от Благоевград с пътя за Семково и Белица в Динков дол от другата страна на седловината. Евентуалното му стратегическо значение би било за тайно (?!?!) прехвърляне на танкове и военна техника от долината на р. Струма към долината на р. Места или обратно ако Гърция ни нападне и превземе другите проходи (то те реално са 3 – единият директно го отписвам като твърде близък до границата, то и вторият през местността Попови ливади също не би трябвало да се счита за сигурен и остава само този на Предела). Така връзите ще бъде изненадани, а нашата стратегическа мисъл ще възтържествува. За да остане таен тунелът бил зазидан.

Защо катеренето е по-добро от секса?

Защо катеренето е по-добро от секса? (от гледна точка на мъжете):

Как се подава сигнал за инцидент до Планинската спасителна служба?

При инцидент или нещастен случай в планината телефона за връзка с ПСС е 02 9632000 (1470 - Mtel, Vivatel; 02 963 2000 - БТК). Звънете на тези телефони, за да подадете сигнал ив никакъв случай не злоупотребявайте.
Основната цел на едно обаждане и подаване на сигнал е да предадете цялата необходима информация на спасителите, за да могат те да организират операция по издирване и да се намалят до минимум уточняващите въпроси и съответно забавянето, както и да се подсигури най-оптималният набор важни данни.

Не забравяйте, че дежурните в ПСС, които отговорят на телефона, са  опитни спасители и ще зададат конкретни и ясни въпроси, които са стандартизирани. След това ще ви дадат указания за последващи действия.

Ако имате координати от GPS устройство - опитайте да ги съобщите във формат Ndd,mm.mmmm E dd,mm.mmmm 
Надморската височина е полезна, особено ако няма точни координати или  ориентири за мястото.
Ако имате допълнителна уточняваща информация, която считате за важна ще я съобщете след като отговорите на поставените въпроси, които са приблизително: ·
Какво е станало?
Къде?
Кога?
С кого (име, възраст) и какво е състоянието му? (Евентуално  подготовката му и налична екипировка)
Кой се обажда и телефон за контакт? (може да подадете и друг GSM  контакт на друг член на вашата група в случай, че вашата батерия свърши)
Уточнения.....

Старайте се да давате точна, последователна и ясна информация в стегнат стил. Избягвайте  емоционални изблици, пристъпи на паника и твърде описателни детайли на вашите преживявания.

Например на мен ми се е случвало да подавам такава информация и съм се опитвал да опиша как се е стигнало до ситуацията и какво сме направили, на къде сме вървели, за да ориентирам спасителите за нашето местонахождение.

събота, 4 септември 2010 г.

Какво още трябва да носят жените на планина?

В продължение на темата http://just-ski.blogspot.com/2010/01/blog-post_3687.html и http://vsichko-polezno.blogspot.com/2010/07/blog-post_2904.html ми се иска да допълня списъка.  Дали ще го възприемете на сериозно или на майтап си е ваш проблем, както казват в Хасково – преценяйте си сами.

Съдържание на раницата на една жена в планината:
1. плажно мляко;
2. гланц за устни;
3. мокри кърпички;
4. крем;
5. аптечка за гаджето, защото се разболява и не си е взел лекарства - упсарин, хапчета за стомах и за смучене, лепенки;
6. тоалетна хартия за 2-ма (за гаджето от т.5);
7. пила за счупени нокти;
8. ластик за коса.

Иначе в аптеките има триъгълни кърпи - с малко повече четене можеш да ги използваш за: шапка/кърпа за глава, вързоп за багаж, марля, компресионна превръзка, бинт, шина, филтър за вода и още куп неща, за които не се сещам в момента.

По-скорошният ми опит показва, че се случва да те хване рядкото щастие далеч от цивилизацията, банята, личния лекар и аптеката.  Както се сещате – доста е гадно. За целта Лопедиум, Смекта и Ентерол (за прахчетата ви е необходимо чаша).  Дано не ви се наложи. Хапчета за обеззаразяване на водата, но аз не съм намерил в аптеките.  Може да си купите някоя ампула йод, който да ползвате само в много краен случай, но не го препоръчвам.

Етикети

имена (151) Ски (140) уеб камери (128) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) video (100) Ski (97) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) банки (66) ски курорти (60) Маркетинг (45) Рила (40) snow reports (37) икономика (35) София (34) Боровец (33) Borovets (27) Родопи (27) история (27) Банско (26) Пампорово (23) проекти (23) здраве (21) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) health (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) цени (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) Витоша (13) Пирин (13) snow forecast (12) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) видео (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) YouTube (5) vlog (5) буква И (5) буква Х (5) влог (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) снимка (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) NASA (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) екология (2) електроенергия (2) космос (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)