понеделник, 27 декември 2010 г.

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ "НКИД - 2003"

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2003 Г.
(утвърдена със Заповед No РД-07-242 на Националния статистически институт от 13 декември 2002 г.; обн.,ДВ,бр.1 от 3 януари 2003 г.)

(за краткост наричана "НКИД - 2003", а за международно използване - "NACE.BG - 2003", в сила от 1 януари 2003 г.)

четвъртък, 23 декември 2010 г.

Тълкувателно решение № 1 от 17.III.1993 г. по гр. д. № 3/93 г., ОСГК

Тълкувателно решение № 1 от 17.III.1993 г. по гр. д. № 3/93 г., ОСГК

чл. 26, ал. 2 ТЗ,

Търговски пълномощник
Чл. 26. (1) Търговският пълномощник е лице, упълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното действия срещу възнаграждение. При липса на други указания пълномощникът се смята упълномощен да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговеца. Упълномощаването става писмено с нотариално заверен подпис.

(2) За отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти, за поемане на менителнични задължения, за вземане на заем и за водене на процеси търговският пълномощник трябва да е упълномощен изрично. Други ограничения на пълномощното могат да се противопоставят на трето лице само ако са му били известни или е трябвало да знае.

... 

сряда, 22 декември 2010 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ПО ЗОП за гр. БАНСКО

00283-2010-0009
I. II. IV. 
BG-Банско: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

вторник, 21 декември 2010 г.

Articles on the Impact of the Financial and Economic crisis on consumer spending

Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация

Подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване и ликвидация на търговец - юридическо лице.

Как се заличава ООД от Търговския регистър

Много хора се питат какво се прави след изтичане срокът на ликвидацията на едно търговско дружество? След подаване на Образец Б6 Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация се чака да изтече съответно предвидения срок, който не може да е по-къс от 6 месеца. Ако и

Re-registration of companies

Under § 4 of the Transitional and Final provisions of the Commercial Register Act, effective as of January 1, 2008, traders and branches of foreign traders entered in the respective Registers within district courts are subject to re-registration in the Registry Agency not later than January 1st, 2011.
No re-registration state fee shall be charged.

понеделник, 20 декември 2010 г.

Цени на лифт карти на Чепеларе за сезон 20010/2011

Цените на ски картите и билети за ски център Чепеларе. По-долу са публикувани всички цени, освен това може да намерите и цените за пакетни услуги при ползването на ски съоръженията и хотелите в гр. Чепеларе. Има цени и на билетите на лифта за качване до вр. Мечи Чал

Проект "ЗИМА"

За първи път в България ПРОЕКТЪТ "ЗИМА". Под това име мултинационален екип, в основата на който е българският ски клуб "Тракия", подготвя два видео филма във висококачествен HD формат, представящи зимния сезон през призмата на професионални зимни спортисти, хора, чиято работа е свързана със зимния сезон и

Цени на лифт карти на Витоша за сезон 20010/2011

Цени на съоръженията за сезон 2010-2011 на Витоша.

Колко ще струва карането на Витоша този сезон?  Колко ще плащаме за карта на Алеко?  Ще се запазят ли цените?  Тези въпрос вълнуват ски общността.  Е... дългото чакане най-сетне приключи и може да разберете  какви са цените на ски картите на Витоша, така че колко струва лифт картата можете да разберете по-долу от приложените таблици.  Тази година има диференциирани цени за ски зона Алеко и за Драгалевския лифт по отделно.

петък, 17 декември 2010 г.

Borovets Web Cam - Езеро 2 Уеб Камера Боровец

уеб Камера от Езерото 2 при финала на писта Попангелов на Боровец на 1474м надморска височина

Borovets Web Cam - писта Езеро 1 Уеб Камера Боровец

уеб камера от Езерото 1 при финала на писти Ястребец 3 и Попангелов на Боровец на 1483м надморска височина

Borovets Web Cam - писта Маркуджик 2 Уеб Камера Боровец

уеб камера от писта Маркуджик 2 на Боровец (вижда се четириседалковия лифт) 2145м н.м.в.

Borovets Web Cam - писта Маркуджик 1 Уеб Камера Боровец

уеб камера от писта Маркуджик 1 на Боровец - 2345м надморска височина

Borovets Web Cam - писта Ястребец Уеб Камера Боровец

уеб Камера от писта Ястребец на Боровец (вижда се и лифтът Ястребец експрес) 2039м. н.м.в.

Borovets Web Cam - писта Ситняково Уеб Камера Боровец

уеб Камера от писта Ситняково на Боровец (1774 метра надморска височина, вижда се и лифта Ситняково експрес)

Borovets Web Cam - Хотел Рила Уеб Камера Боровец

уеб Камера от пистите пред хотел Рила на Боровец

Snow Forecast Dynamic map

Динамична карта със снеговалежите през следващите дни от snow-forecast.com
Данните не са винаги точни, но познават често, пък и може да видиш колко см сняг ще падне, което винаги радва душата на скиора. Може да видите и колко сняг е валяло през последните няколко дни. От най-горното падащо меню трябва да изберете Accumulated Snowfall last 1-7 days или 1-3 days.

понеделник, 13 декември 2010 г.

Цени на лифт карти в Банско за сезон 20010/2011

Цени на лифт карти и билети за сезон 20010/2011

Колко ще струва карането на Банско този сезон?  Колко ще плащаме за карта под Тодорка?  Ще се запазят ли цените?  Тези въпрос вълнуват ски общността.  Е... дългото чакане най-сетне приключи и само тук може да разберете  какви са цените на ски картите на Банско, които не са публикувани дори и на техния сайт.  Ексклузивната новина ви я нося лично от станцията на кабинката, която посетихв събота на откриването на ски сезона в Банско.  Така че колко струва лифт картата можете да разберете по-долу от приложената снимка.

петък, 10 декември 2010 г.

WebCam Бяла Черква уеб Камера

Курортите хижа Здравец и Бяла черква се намират виж на 25км. и 40км. южно от Пловдив в една от най-красивите български планини - Родопите. Пистите там предлагат прекрасни условия за зимни спортове и туризъм. Хижа Здравец се намира в парк "Родопи", община Куклен, област Пловдив и има добре развита инфраструктура с много хотели и почивни станции. Съоръженията се поддържат от високо квалифициран персонал, с помощта на съвременна ефективна техника - разполагаме с 3 снегоутъпкващи машини тип "РАТРАК", и моторни шейни.

Уеб камера от хижа Средногорец в Средна гора -1486 метра

Уеб камера от хижа Средногорец в Средна гора -1486 метра

четвъртък, 9 декември 2010 г.

Уеб камера БОРОВЕЦ - ПАНОРАМА ОТ ХОТЕЛ "САМОКОВ"

Уеб камера БОРОВЕЦ - ПАНОРАМА ОТ ХОТЕЛ "САМОКОВ"

Bansko WebCam - уеб камера от Банско

Уеб Камера от Банско, изглед от началната станция на кабинковия лифт. Вежда се хотел Гранд Арена Кемпински Банско - н.м.в.990m

Bansko WebCam Chalin Valog - Уеб Камера от Чалин Валог

Уеб Камера от Чалин Валог
Chalin Valog Web Cam - 1200m

Искова молба по чл. 92, ал. 1 ЗЗД

Искова молба по чл. 92, ал. 1 ЗЗД за плащане на оставащата цена по договора за продажба на дружество и за плащане на законна лихва.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ - Transfer of shares

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Днес ................................ 200
Между
, представляван за целите на този договор от ........................................., по-долу наричан ПРЕХВЪРЛИТЕЛ от една страна
и

ЗАКОН за вероизповеданията

ЗАКОН за вероизповеданията
Обн., ДВ, бр. 120 от 29.12.2002 г., изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.

Народното събрание на Република България, потвърждавайки правото на всяко лице на свобода на съвестта и вярата, а така също и равенството пред закона без оглед на религиозната принадлежност и убеждения, подчертавайки особената и традиционна роля на Българската православна църква в историята на България за формирането и развитието на нейната духовност и култура, като изразява уважение към християнството, исляма, юдаизма и другите религии,вярвайки във важността на това да подкрепя взаимното разбирателство, търпимост и уважение по въпросите, свързани със свободата на съвестта и вярата, приема този Закон за вероизповеданията

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда правото на вероизповедание,

понеделник, 6 декември 2010 г.

Как да намерим финансиране за проект?

Как да успея и да реализирам генниалната си идея?  Какво е необходимо, за да успете в едно бизнес начинание?  Ето някои отговори:

1. Евро Фондове
При почти всички програми, които аз познавам се изисква само-участие от страна на търсещия финансиране. Безвъзмездната помощ варира най-често между 50 и 75%. Много рядко нещата стоят по друг начин. Освен това, практически за повечето програми се изисква инвеститора да разполага с парите предварително, тъй като финансирането се получава на траншове (обикновено около 20-25% от безвъзмездното финансиране може при определени условия да се получи в началото на проекта). Освен това

неделя, 5 декември 2010 г.

Молба за заличаване на ипотека от банка

София
адрес

До Съдията по вписванията
при Софийски районен съд
М О Л Б А

от „БАНКА" АД, със седалище в гр. София и адрес на

събота, 4 декември 2010 г.

НОТАРИАЛНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Това е само примерен вариант на образец за нотариална покана към длъжник по запис на заповед. Все пак текстът следва да се прецизира за всяка конкретна житейска ситуация и ви съветвам преди

петък, 3 декември 2010 г.

Цени на ски картите през сезон 2010/2011 в Българские ски курорти


Колко ще струват ски картите тази година? Кой български ски курорти обявиха цените и дали ще е скъпо да се карат ски през новия сезон? Отговорите само тук...

Цени на лифт карти на Пампорово за сезон 20010/2011

Цени на лифт карти и билети за сезон 20010/2011

Цените на ски картите на Пампорово остават на миналогодишните си нива като еднодневната карта е с цена 50лв.

В курорта ще бъдат поставени 4 апарата за закупуване на лифт карти с дебитна или кредитна карта. До Коледа еднодневна карта за лифтовете ще се продава на половин цена. Реално до 23 Декември в Пампорово ще се плаща по 25лв за еднодневна ски карта.

Всички цени и пакетни услуги са поместени по-долу...

Цени на лифт карти Боровец Сезон 2010/2011

Цени на лифт карти за лифтови съоръжения през Сезон 2010/2011 на Боровец

Бороспорт запазва цените на лифт картите от миналия сезон – eднодневната карта за всички лифтове от понеделник до петък e 55 лв., a в събота и неделя - 35 лв., пак за всички съоръжения.

Подробните цени и пакети са поместени по-долу...

Етикети

имена (151) Ски (140) уеб камери (128) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) video (100) Ski (97) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) банки (66) ски курорти (60) Маркетинг (45) Рила (40) snow reports (37) икономика (35) София (34) Боровец (33) Borovets (27) Родопи (27) история (27) Банско (26) Пампорово (23) проекти (23) здраве (21) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) health (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) цени (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) Витоша (13) Пирин (13) snow forecast (12) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) видео (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) YouTube (5) vlog (5) буква И (5) буква Х (5) влог (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) снимка (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) NASA (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) екология (2) електроенергия (2) космос (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)