събота, 26 май 2012 г.

Списък със защитените природни обекти в България

ЗАПОВЕД № 988 от 4.11.1993 г. за определяне защитените природни обекти
с международно и национално значение

Издадена от министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 97 от
16.11.1993 г., изм., бр. 33 от 19.04.1994 г., бр. 69 от 4.08.1995 г.

На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за защита на природата с оглед
прилагането на чл. 24, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи определям защитените природни обекти с
международно и национално значение за опазване на биологичното
разнообразие, за науката и културата, както следва:

I. Защитени природни обекти с международно значение

Народни паркове

1. Пирин - общини: Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,
Кресна, Симитли.

2. Рила - общини: Костенец, Самоков, Сапарева баня, Дупница, Рила,
Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово.

3. Централен Балкан - общини: Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево,
Антон, Карлово, Павел баня.

Резервати

1. Сребърна - гр. Силистра.

2. Стенето - с. Черни Осъм, община Троян.

3. Царичина - с. Рибарица, община Тетевен.

4. Боатин - гр. Тетевен.

5. Атанасовско езеро - гр. Бургас.

6. Комплекс Беленски острови - резервати Персински блата, Милка и
Китка и природна забележителност Персин-Изток - гр. Белене.

7. Чупрене - с. Чупрене.

8. Джендема - гр. Карлово.

9. Камчия със защитена местност Камчийски пясъци - с. Старо Оряхово,
община Г. Трайков.

10. Бистришко бранище - гр. София.

11. Централен рилски - гр. Самоков.

12. Парангалица - Благоевград.

13. Баюви дупки - Джинджирица - гр. Разлог.

14. Купена - гр. Пещера.

15. Мантарица - гр. Ракитово.

16. Дупката - гр. Батак.

17. Червената стена - Асеновград.

18. Узунбуджак - с. Кости, община Царево.

19. Алиботуш - с. Голешево, с. Парил, община Хаджидимово.

20. Ропотамо - гр. Созопол, гр. Царево.

21. Риломанастирска гора - гр. Рила.

22. Тисата и природна забележителност Моравска - гр. Кресна.

23. Северен Джендем - гр. Априлци.

24. Витаново - гр. Малко Търново.

25. Конгура - гр. Петрич.

26. Соколна - гр. Павел баня.

27. Пеещи скали - с. Стоките, с. Кръвеник, община Севлиево.

28. Врачански карст - гр. Враца.

29. Беглика - гр. Батак.

30. Ибър - гр. Костенец.

31. Ореляк - гр. Гоце Делчев.

32. Каменица - с. Енина, община Казанлък.

33. Тисовица - с. Българи, община Царево.

34. Бели Лом - с. Хлебарово, с. Кривня, община Хлебарово.

35. Калиакра - с. Българево, община Каварна.

36. Силкосия - с. Кости, община Царево.

37. Стара река - гр. Карлово.

Природни забележителности

1. Мелнишки пирамиди - гр. Мелник, община Сандански.

2. Урдини езера - с. Говедарци, община Самоков.

3. Леденика - гр. Враца.

4. Алепу - гр. Созопол.

5. Ятата - гр. Белослав.

Защитени местности

1. Пода - гр. Бургас.

2. Стария дъб - гр. Свищов.

3. Триградско ждрело - гр. Триград, община Девин.

4. Баташки снежник - гр. Батак.

5. Устието на р. Велека (само горския фонд) - гр. Царево.

6. Велека (само горския фонд) - гр. Малко Търново.

II. Защитени природни обекти с национално значение

Резервати

1. Козя стена - с. Чифлик, община Троян.

2. Средока - гр. Малко Търново.

3. Торфено бранище - София.

4. Острица - гр. Радомир.

5. Долна Топчия и Балабана - гр. Елхово.

6. Горна Топчия - гр. Ямбол.

7. Балтата - с. Оброчище, община Балчик.

8. Кастракли - с. Борино.

9. Вълчи дол - с. Студен кладенец, община Крумовград.

10. Орлица - с. Медвен, община Котел.

11. Лешница - с. Ясеново.

12. Габра - с. Невестино.

13. Соколата - с. Игралище.

14. Църна река - с. Сажденик, община Кюстендил.

15. Ардъчлъка - с. Боринци, община Котел.

16. Кутелка - гр. Сливен.

17. Дервиша - гр. Преслав.

18. Еленова гора - с. Сахране, община Павел баня.

19. Училищната гора - с. Боженица, община Ботевград.

20. Казаните - с. Мугла, община Смолян.

21. Сосковчето - гр. Смолян.

22. Чамджа - с. Хр. Даново, община Карлово.

23. Казъл черпа (Женда) - с. Женда, община Черноочене.

24. Горна кория - гр. Берковица.

25. Шабаница - с. Триград, община Девин.

26. Вълчи преход - с. Горен чифлик, община Г. Трайков.

27. Киров дол - гр. Долен чифлик.

28. Патлейна - гр. Преслав.

Природни забележителности

1. Белоградчишки скали - гр. Белоградчик.

2. Ритлите - с. Лютиброд, община Мездра.

3. Стобските пирамиди - с. Стоб, община Кочериново.

4. Долмените - с. Устрем, община Тополовград.

5. Маслен нос - гр. Приморско, община Царево.

6. Скалните кукли - с. Реселец, община Плевен.

7. Буйновско ждрело - гр. Смолян.

8. Земенските скали - с. Злогош, община Трекляно.

9. Нос Емине - с. Емона, община Несебър.

10. Находище на окременени стъбла - с. Оряховица, община Долна Митрополия.

11. Окременени стъбла - с. Ставерци, община Долна Митрополия.

12. Топчийско дере - с. Топчии, с. Каменово, община Ветово.

13. Нос Агалина - гр. Созопол.

14. (отм. - ДВ, бр. 69 от 1995 г.).

15. Заского - с. Гинци, община Годеч.

16. Скакавица (водопад) - гр. Сапарева баня.

17. Горица (водопад) - с. Овчарци, община Сапарева баня.

18. Златна Панега (извор) - гр. Златна Панега, община Ябланица.

19. Кая бунар - с. Хотница, община В. Търново.

20. Смолянски езера - гр. Смолян.

21. Гарванско блато - с. Гарван, община Ситово.

22. Малък Преславец (блато) - с. Малък Преславец, община Главиница.

23. Туловската кория - с. Тулово, община Мъглиж.

24. Генчов орман - с. Крушовене, община Долна Митрополия.

25. Ветренската кория - с. Ветрен, община Мъглиж.

26. Юперската кория - с. Юпер, община Кубрат.

27. Айтоска кория - гр. Айтос.

28. Патьова кория - с. Оборище, община Панагюрище.

29. Чирпанската кория - гр. Чирпан.

30. Корията - с. Гълъбец, община Поморие.

31. Дъбова гора - с. Горицвет, община Лозница.

32. Дъбова гора - с. Градище.

33. Бреснишко бранище - с. Тодорово, община Плевен.

34. Колчаковска кория - с. Хърсово, община Самуил.

35. Марашка кория - с. Мараш, община Шумен.

36. Александрийската гора - с. Александрия, община Крушари.

37. Благунова гора - с. Господиново, община Бяла.

38. Корията - с. Везенково, община Сунгурларе.

39. Преображенски манастир - с. Самоводене, община В. Търново.

40. Находища на чинар (3 обекта) - с. Г. Брезница, община Кресна.

41. Орлов камък - Червената стена - с. Лопян, община Етрополе.

42. Големия юк - гр. Разград.

43. Седемте престола - с. Осеновлак, община Своге.

44. Могилата - с. Макак, община Шумен.

45. Иберийско ботурче - с. Осенец, община Разград.

46. Кованкая - с. Горно поле, община Кърджали.

47. Чертиград - с. Лопян, община Етрополе.

48. Черния рът - с. Рибарица, община Тетевен.

49. Огняновско-Синитевски рит - с. Огняново, с. Синитово, община Пазарджик.

50. Злостен - гр. Котел.

51. Кожуха - с. Кърналово, община Петрич.

52. Връшка чука - с. Извор махала, община Кула.

53. Пясъчни дюни - гр. Несебър.

54. Пясъчни дюни - гр. Приморско - м. Перла.

55. Пясъчни дюни - гр. Приморско - Младежки лагер.

56. Пясъчни дюни - гр. Созопол - м. Каваците.

57. Пясъчни дюни - гр. Созопол - м. Градина.

58. Пясъчни дюни - с. Равадиново - м. Алепу, община Созопол.

59. Пясъчни дюни - гр. Несебър - м. Бабата.

60. Понора (пещера) - с. Чирен, община Враца.

61. Голашката пещера - гр. Костенец.

62. Парниците (пещера) - с. Бежаново, община Луковит.

63. Снежанка (пещера) - гр. Пещера.

64. Магурата (пещера) - с. Рабиша, община Белоградчик.

65. Гинината пещера - с. Садовец, община Долни Дъбник.

66. Съева дупка (пещера) - с. Малка Бресница, община Ябланица.

67. Духлата (пещера) - с. Боснек, община Перник.

Защитени местности

1. Лакатнишки скали - с. Миланово, община Своге.

2. Коренята - гр. Созопол.

3. Калината (находище на блатно кокиче) - с. Кошарица, община Несебър.

4. Чаирите - с. Триград, община Девин.

5. Копрен - с. Копиловци, община Г. Дамяново.

6. Тъмра - гр. Брацигово.

7. Клептуза - Велинград.

8. Кайкуша - с. Ореш, община Свищов.

9. Мъглижката клисура - гр. Мъглиж.

10. Стамополу - гр. Приморско, община Царево.

11. Парория - с. Заберново, с. Калово, община М. Търново.

12. Силистар (горския фонд) - с. Розово, община Царево.

13. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) Чокльовото блато (част, в размер
167,8 ха в границите на съществуващата дига) - с. Чокльово, община
Радомир.

Исторически места

1. Връх Столетов - гр. Казанлък.

2. Бузлуджа - гр. Казанлък.

3. Вола - гр. Враца.

4. Оборище - с. Оборище, община Панагюрище.

5. Петрова нива - гр. Малко Търново.

6. Еледжик - с. Мухово, община Ихтиман.

7. Шейновска кория - с. Шейново, община Казанлък.

8. Яйлата - гр. Балчик.

9. Козлодуй - гр. Козлодуй.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

Банско (663) хотели Банско (637) масаж (297) video (193) екология (176) EPA (174) имена (151) Ски (139) уеб камери (128) NYT (126) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) YouTube (98) vlog (98) видео (98) влог (98) Ski (97) webcams (93) снимка (87) picture of the day (84) skiing weather (83) ski resort information (82) снимка на деня (80) здраве (70) история (67) банки (66) wikipedia (59) ски курорти (58) health (57) NASA (47) космос (47) цени (47) Маркетинг (45) астрономия (45) Library of Congress (40) Рила (40) snow reports (38) Bitcoin (36) София (35) икономика (35) прогноза (35) Биткойн (34) Боровец (32) Borovets (27) Родопи (27) wordoftheday (26) дума (26) времето в момента (23) проекти (23) Пампорово (22) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) snow forecast (13) Витоша (13) Пирин (13) буква С (12) данъци (12) деца (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) сняг (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) article of the day (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Drugs (Pharmaceuticals) (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Григор Пърличев (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) евтин (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)