събота, 17 март 2018 г.

Въпроси за експертиза


 

Уважаеми госпожи Арбитражни съдии,

 

На основание разпореждането, направено в съдебно заседание от 2011 по №/200г., представям и моля да приемете настоящите уточняващи въпроси към допусната съдебно-техническа експертиза, чиято цел е да установи какви са дефектите по сградата на , какви строителните работи следва да се предприемат, за да бъдат същите надлежно и качествено отстранени, каква е тяхната стойност и съответно с колко се е намалила стойността на сграда като следствие на тяхната поява. 

 

Във връзка с това, моля експертизата, след като констатира всички дефекти, включително и появата на течове по сградата, инфилтрацията на вода и мухъл, пропадане на бетоновата настилка около нея и на стълбището, пукнатини по външната фасада и други, същата да отговори и на следните въпроси:

 

1.       Има ли допуснати пропуски при извършването на строителството на сградата и какви са те, за да се стигне до конкретното напреднало влошаване на състоянието на същата?

 

2.       Може ли основателно да се предположи, че локалното спиране на констатирания теч чрез инжектиране от вътрешната страна на сградата ще доведе до изместване на положението на теча и няма да предотврати по нататъшната инфилтрация на водата в съседство?

 

3.       Позицията на констатираните течове води ли към извода, че са компрометирани и не са спазени технологичните детайли при оформянето и поставянето на хидроизолацията?  Ако това е така, как най-добре същият недостатък може да бъде преодолян?

 

4.       На какво се дължи цепнатината между фасадата на сградата и бетоновата настилка около нея?  Пропаднала ли е същата като резултат на недоброто уплътняване на обратния насип?

 

5.       Има ли връзка и каква между факта, че се констатира недобро слягане на обратния насип и пропадане на бетоновата настилка около сградата и последващата поява на течове в машинната зала?

 

6.       Моля да се установи липсва ли равномерност и необходим наклон на бетоновата настилка около сграда и може ли да се предположи, че същата се дължи на неравномерно поставянето на бетона на площадката?

 

7.       Налице ли е недобро уплътняване на обратния насип около сградата и какви са необходимите мерки по преодоляването на този недостатък?

 

8.       С оглед констатациите в хидрогеоложкия доклад за наличието на значителна влага в почвата и като се отчита и факта, че сградата се намира в руслото на реката, препоръчвате ли поставянето в определи части на дренажна система?  Какъв следва да бъде обратния насип и  следвали той да е от земни маси, позволяваща дренирането на водите?

 

9.       Може ли продължаващото инфилтриране на вода в сградата да компрометира конструктивната ѝ устойчивост?

 

10.   Какво е значението на факта, че от страна на Строителя не е спазено изискването за полагането на бетон с определена мразоустойчивост, тъй като в проектната документация не е приложена съответна декларация, удостоверяваща неговото качество по този критерии, което е задължително за обекти, намиращи се почти изцяло под земя?

 

11.   С оглед констатирания теч, цепнатините между външната фасада на сградата и бетоновата настилка около сградата, недоброто уплътняване на обратния насип, фактът, че сградата е под земята и в изключително влажна среда и изразените съмнения за качеството на положената изолация и бетон, препоръчвате ли проверка на изолацията и евентуална нейната подмяна чрез нов изкоп?

 

12.   Моля експертът да констатира, че външното входно стълбище е видимо наклонено и с напукани плочки по стъпалата и площадката, че се наблюдават пукнатини с размер около 1,5-2 см при контакта му с основната сграда, който по проект не е обезпечен, като в същото време не е спазено изискването за минимална дълбочина на фундиране на основата му.  С оглед на посочените факти и тяхното комулиране с движението на земните маси, което явно също е допринесло за настоящото състояние на стълбището, какви действия препоръчвате?

 

13.   Препоръчвате ли поставянето на проследяващи маркери по сградата с цел установяване на процесите в нея?

 

14.   Може ли основателно да се предполага, че липсата на дренаж и мразоустойчивост на положения бетон могат да доведат до по-интензивно отслабване на цялата конструкция на сградата?

 

15.   Може ли обосновано да се предположи кои от констатираните недостатъци е могло да бъдат избегнати при дължима грижа от страна на Строителя?  За кои слабости на проекта същият е бил в позиция да препоръча по-добри технологични решения?

 

16.   С оглед всичко гореизложено, може ли основателно да се предположи, че е възможна появата на нови течове?

 

17.   Какво е времето, необходимо за отстраняване на всички, констатирани от експерта недостатъци?  Възможно ли е част от необходимите СМР да повлияят на работата на дъоръжението, с оглед използването на едро габаритна техника и изискванията за безопасност?

 


Нещо старо

Приложение № 3

към чл. 17, ал. 1, т. 2

(Изм., ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

                            

 

обява за обществено обсъждане

 

Столична община

ул. „Московска" №33

 

 

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за  опазване на околната среда Столична община УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и  юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ДОПЪЛНЕНИЕ на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе" (от км 0+000 до км 16+460) – изменение на участък 4

 

Срещата ще се проведе на 10.02.2011г. от 1800 часа  в читалище „Св.Св. Кирил и Методий", ул.8-ма, №47, кв. Враждебна.

 

Допълнението към Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен  ден в район Кремиковци – кв. Ботунец, п.к. 1870, МОСВ/РИОСВ и на страницата на СО в Интернет http://sofia.bg и на страницата на НАГ – СО http://sofia-agk.com

        

Писмени становища могат да се предоставят в район Кремиковци или на срещата за обществено  обсъждане.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

арх. Иван Първанов – Гл. експерт в ОП „Софпроект – ОГП"

тел. 920-30-77; моб. тел. 0888/234-256

 

 

Няколко евтини дестинации за планински туризъм

Ловната хижа на Ванче Михайлов над Банско - http://grupovo.bg/offer_72239 със закуска - 18.6лв. на човек  пътува се 2.16 мин,

тел: 02/4912382 от Понеделник до Петък 09:30 - 19:00 часа

 

https://topofertite.com/deal/28022-hotel-helier-yakoruda-hb.html?ref=25598  Якоруда на 2ч път през Велинград нощувка + закуска, ползване на СПА и минерален басейн 42° C за 20 лв на човек, не важи за укиенда, места за настаняване на тел.: 0884 222 038.

 

http://grupovo.bg/offer_72024 23 лв Нощувка със закуска на човек и вечеря на ПРЕДЕЛА, около 1.6 ч път, тел: 02/4912382, на 12 км. е гр. Банско

 

 

http://grupovo.bg/offer_66702 Боровец, 24.9лв на човек, нощувка и закуска, има басейн, пак тел 02/4912382

 

https://rio.bg/oferta/D9o8/pochivka-vav-velingrad-prez-lyatoto-noshtuvka-sas-zakuska-ili-sas-zakuska-i-vecherya-baseyn-v-hotel-zora&affiliateId=59 25 лв със закуска, или 35 лв с вечеря на човек, точно над Велинград – 1.46 мин път, басейн, телефон: 0888 816 122, 0884 885 181, у букинга ревюта https://www.booking.com/hotel/bg/zora-velingrad1.en-gb.html

 

http://grupovo.bg/offer_66613 баш в центъра на Тетевен, не ме кефи много, но 26 лв за закуска и вечеря на човек

https://www.deals.bg/Lyatna-pochivka-v-krasiviya-Tetevenski-Balkan-Hotel-Cherni-Vit-1-noshtuvka-na-baza-po-izbor-Kq8kSq?utm_source=AP-vo&utm_medium=xml&utm_campaign=173

Едно село до Тетевен, изглежда зелено, 14лв на човек или 18.5 със закуска, 0897 004 640, Работно време: 9.00-17.00 (в делнични дни)

не изглежда зле на час и половина от насимат една тройка и едни апартамент – две спални с една баня

https://rio.bg/oferta/8Dv5/pochivka-v-bansko-do-kraya-na-avgust-noshtuvka-sas-zakuska-ili-sas-zakuska-i-vecherya-sauna-ot-hotel-sikret&affiliateId=59

над Банско, 16 лв на човек, 23 със закуска и вечеря, 0888 816 122, 0884 885 181 това е на самия хотел +359 98 876 9292

 

http://www.lapni.bg/offer/28408#

 

сряда, 14 март 2018 г.

Fwd: ПОСТ - Кара дереТази година правителството даде зелена светлина за приоритетен инвеститорски клас на фирмата "Мадара Юръп"  за проекта "Кара дере". Притеснително е това, че проектът няма да има коректна екологична оценка, въпреки че се намира в екологична мрежа НАТУРА 2000. Съмнението за намесата на офшорни фирми, заменки на гори и корупционни схеми съпътстват и този проект, който явно се подкрепя от различни правителства. Инвеститорите се оказаха британски жители от малко градче, уж продали своя доходоносен бизнес, а може би са просто параван за родни далавераджии? Само активното участие на гражданите и тяхната ясна позиция може да спаси един от последните незастроени плажове, който е напът да се превърне в мега комплекс, представян като „еко". 


Fwd: ДюниСкоро ще спрем ли да се чудим дали дюните са дюни?
От геоморфоложка гледна точка дюната представлява пясъчно натрупване, образувано при взаимодействието на скалната основа с вода и вятър. Силно раздробения скален материал постепенно се наслагва и стабилизира. 
Погледнато от екологична гледна точка, дюните са уникални местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.
Според Закона за биологичното разнообразие, Директива за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в България се срещат цели 7 типа дюнни местообитания, 5 от които са по Черноморието. 
До 15-ти септември, 2014 г. е крайният срок да се приемат специализираните карти на морския бряг, които ще определят къде се простират точно дюните, къде са плажовете и къде всъщност е позволено да се строи.


Етикети

имена (149) Ски (139) уеб камери (128) Право (105) Grand Tour (102) Ski (97) video (95) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) ски курорти (58) Маркетинг (44) Рила (40) банки (39) snow reports (37) Боровец (32) София (32) Borovets (27) Родопи (27) Банско (26) икономика (26) история (26) Пампорово (22) проекти (22) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) интернет (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) eco (13) Витоша (13) цени (13) snow forecast (12) буква С (12) връзки (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) Пирин (11) буква М (11) данъци (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) буква В (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) град (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) енергетика (3) поща (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) здраве (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) 2010 (1) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Австрия (1) Алпи (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) авария (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) градоустройство (1) деца (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) музей (1) мъдрости (1) недвижими имоти (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) пълномощно (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)