неделя, 23 април 2017 г.

Fwd: обществено обсъждане за паветата/асфалта на "Дондуков"


На 28.04.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще се проведе представяне на проекти за обект: еконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. „Кракра" до Младежки театър". Писмени становище по проекта могат да се депозират в срок до 12.05.2017г. в деловодството на СО - район „Оборище", бул. "Мадрид" № 1, гр. София.


Съобщения за обществени обсъждания

          19.04.2017 г.

На 28.04.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще се проведе представяне на проекти за обект: еконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. „Кракра" до Младежки театър". Писмени становище по проекта могат да се депозират в срок до 12.05.2017г. в деловодството на СО - район „Оборище", бул. "Мадрид" № 1, гр. София.

Проектите за „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. „Кракра" до Младежки театър" можете да видите тук:

Заповед-№РОБ17-РД09-77-от-19.04.2017-г.

Проект с настилка от паваж и асфалт

Типов напречен профил 1

Типов напречен профил 2

Детайл 1

Постоянна организация на движението 1

Постоянна организация на движението 2

Ситуация

Типов напречен профил

Проект с настилка от асфалт

Напречен профил - асфалт

Ситуация и надлъжен профил - асфалт

Проект с настилка от паваж

Ситуация 1 - паваж

Ситуация 2 - паваж

Постоянна организация на движението 1 - паваж

Постоянна организация на движението 2 - паваж

Типов напречен профил и детайли - паваж

06.12.2016 г.

На основание Заповед №РТР16-РД56-401/11.11.2016 г. на Кмета на район „Триадица" на 23.11.2016 г. в заседателната зала на район „Триадица" се проведе представяне на „Проект за схеми за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа на територията на район „Триадица", част от които попадат в „Южен парк – III част" и градина „Буката".

Проектът е изложен на таблото за обявления към отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация" на IV етаж в сградата на район „Триадица", както и на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство" към Столична община. Допълнителна информация по проекта може да се получи от арх. А.Данова в рамките на приемното време: вторник от 9 до 12 часа и четвъртък от 13 до 17 часа.

Писмени становища по проекта се приемат в срок до 07.12.2016 г. в деловодството на район „Триадица", ул. „Алабин" № 54, ет. 1.

Обществено обсъждане на проекта ще се проведе на 14.12.2016 г. от 10 часа в заседателната зала на район „Триадица" на ул. „Алабин" № 54, ет. 3, стая 301.

Заповед №РТР16-РД56-401/11.11.2016 г. на Кмета на район „Триадица" е публикувана на интернет страницата на район „Триадица".

       Обща схема за самостоятелни търговски съоръжения на територията на район Триадица


21.11.2016 г.

На основание Заповед №РВЕ16-РД09-225/03.11.2016 г. на Кмета на район „Възраждане" на 09.11.2016 г. в сградата на читалище „Аура" се проведе представяне на проекта за план – схема за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане" – УПИ I  и УПИ III, кв. 1а, м. „Зона Б-5-4".

Проектът е изложен на III етаж в сградата на район „Възраждане" с приемно време вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч, както и на интернет страниците на район „Възраждане" и Направление „Архитектура и градоустройство".

Писмени становища се приемат до 25.11.2016 г. (петък) в деловодството на район „Възраждане".

Общественото обсъждане на проекта ще се проведе на 13.12.2016г. (вторник) от 17:30 ч. в заседателната зала на читалище „Аура", етаж 2 – бул. „Александър Стамболийски" №175.

           

Проект за план-схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ в Парк Възраждане, УПИ I и УПИ III, кв. 1А, м. "Зона Б-5-4"

07.10.2016 г.

На основание заповед № РОБ16-РД-09-197/04.10.2016 г. на Kмета на район „Оборище" на 12.10.2016 г. от 18,00 часа в сградата на Читалище „Д-р Петър х. Берон – 1925" на бул. „Янко Сакъзов" № 17 ще се проведе представяне на инвестиционен проект по част „Канализация" - част от проекта за Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ на гр. София - Зона 4 (Градината „Кристал", пл. „Народно събрание", бул. „Цар Освободител", бул. „Васил Левски", пл. „Васил Левски", ул. „Московска", ул. „Г. С. Раковски", пл. „Ал. Невски", ул. „Париж", ул. „Оборище", ул. „Дунав",  ул. „11-ти август", ул. „6-ти септември" и градините около храм-паметника „Ал. Невски", храм „Св. София", пред Синодалната палата и около паметника на Иван Вазов) като част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. София за периода 2014 – 2020 г.

Общественото обсъждане на проекта ще се състои на 09.11.2016 г. от 18,00 часа в същата сграда. 

Проектът е изложен на ІV етаж в сградата на район „Оборище" на бул. „Мадрид" № 1 с приемно време: сряда от 13,30 до 16,00 ч. и петък от 9,30 до 12,00 ч.

Писмени становища се приемат до 26.10.2016 г. в деловодството на район „Оборище" на бул. „Мадрид" № 1.

четвъртък, 13 април 2017 г.

Списък на съществуващите туристически маршрути в района на резерват „Ропотамо“ и пътеки за посетители в границите на резервата


Туристически маршрути в района на резерват „Ропотамо“:

1.                  Туристически маршрут по р. Ропотамо (извън границите на резервата) до поддържан резерват „Вельов вир“.
2.                  Крайморски маршрут гр. Созопол – р. Ропотамо – гр. Приморско. Маршрутът е с дължина 20 km и продължителност

сряда, 5 април 2017 г.

България е осъдена заради мръсния въздух - Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива


РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)
5 април 2017 година(*)
„Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Член 13, параграф 1 — Приложение XI — Дневни и годишни пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на ПЧ10 — Систематично и постоянно превишаване на пределно допустимите стойности — Член 22 —Удължаване на крайните срокове за постигане на някои пределно допустими стойности — Условия за прилагане — Член 23, параграф 1 — Планове за качеството на въздуха — „Възможно най-кратък" срок на превишаване — Подходящи мерки — Критерии за преценка"

с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения, предявен на основание член 258 ДФЕС на 14 септември 2015 г.,

вторник, 28 март 2017 г.

Как да изберем план за мобилен телефон?

Както знаем мтел са лъжци. Впрочем и теленор и виваком са същия дол дренки. Основното, на което ще акцентирам в този пост е обещанието, че ще получите 1000 (или колкото там има) безплатни минути за разговори. 

Първата уловка е, че това обикновено са разговори САМО в мобилната мрежа, тоест не включва фиксираните телефони. Част от фиксираните телефони обаче се изписват като мобилни без вие реално да знаете ,че те са мобилни. 

 Другата по-страшна уловка е, че тези минути се отчитат винаги на по 60 секунди! Тоест, всяка започната минута я плащате!!! Съвсем като платен паркинг на Центъра за градска мобилност. До скоро това правило важеше само за първата минута, след което отчитаха на секунда. Но по закон те бяха задължени да отчитат на секундата, тоест плащаш токова, колкото ползваш. За това се изхитриха и в „преференциалните“ условия на промо плановете си по срочни договори те въведоха тази уловка. Това прави много сложен анализа какъв план да си изберете. Тоест колко минути план са ви необходими? 

Ако обичайното ви потребление по фактура е 400 минути, то план с 500 „безплатни“ минути при отчитане на всяка започната минута няма да ви стигне. Но как да изберем правилния за нас план за мобилен телефон? Колко от така наречените безплатни минути са ви реално необходими? Ако за вас водещ критерий при избора на план за GSM е броят минути (а не например включения мобилен интернет), то добър подход е да направите своя избор на база на изразходваното количество минути по текущата ви сметка. ОК, звучи просто и смислено, но там се отчита на секунда, а вас ще ви цакат на всяка започната минута. 

 Какво правим? Влизате с вашия профил в сайта на mte.bg, раздел Сметки и фактури. Отивате на Фактури за плащане. От всяка налична фактура (те са обикновено за последните 6 месеца) избирате експорт и сваляте във формат ексел Детайлна справка по номера в Excel формат. Отваряте фактурите в ексел, и първият ред, където пише Дата и час, Номер, Избран номер, Услуга и направление, Количество и цена ги правите на филтър. (в ексел десетка това е става с таб Home, предпоследната иконка. След като имате филтър, колона Услуга и направления я филтрирате, така че да има само Изходящ разговор за трите мобилни оператора. След това в колона G изсипвате следната, специално написана формула. Така съм я направил, че да ви брои до 34 минутни разговори. 

=IF(E2<=60;1;IF(E2<120;2;IF(E2<180;3;IF(E2<240;4;IF(E2<300;4;IF(E2<360;5;IF(E2<420;6;IF(E2<480;7;IF(E2<540;8;IF(E2<600;9;IF(E2<660;10;IF(E2<720;11;IF(E2<780;12;IF(E2<840;13;IF(E2<900;14;IF(E2<960;15;IF(E2<1020;16;IF(E2<1080;17;IF(E2<1140;18;IF(E2<1200;19;IF(E2<1260;20;IF(E2<1320;21;IF(E2<1380;22;IF(E2<1440;23;IF(E2<1500;24;IF(E2<1560;25;IF(E2<1620;26;IF(E2<1680;27;IF(E2<1740;28;IF(E2<1800;29;IF(E2<1860;30;IF(E2<1920;31;IF(E2<1980;32;IF(E2<2040;33;))))))))))))))))))))))))))))))))))
Остава последната, но много важна стъпка!!!

Таблица, която свалихте, не е форматирана за работа.  За това трябва да промените настройките на кутийките в колона Е.  

Как става това?  

Избирате с мишката всички кутийки и избирате Convert to Number.  След това ще видите, че нулите в колона G ще станат конкретни цифри.  Приятно анализиране J

петък, 24 март 2017 г.

243 млн. лв. за строителство на 12 метростанции и 12 километра трасе през 2017 г.


"ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА"
Трети метродиаметър е с дължина 16 км и с предвидени 16 метростанции, прогнозният брой пътници е 170 хиляди на ден. През 2017 г. от него ще се изграждат етап I от "Красно село" през централната градска част и "Орлов мост" до бул. "Владимир Вазов" и етап II от "Красно село" през жк "Овча купел" до жп линията София - Перник. Финансирането на двата етапа се осъществява чрез оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (391 млн. евро) и с българско финансиране 102 млн. евро.


Метрото от "Красно село до моста "Чавдар в активно строителство
Одобрено трасе: Бул. "Вл. Вазов" - Орлов мост - НДК – Красно село - жк "Овча купел"
Дължина: 8 км и 8 метростанции
Метродепо: гаражно и ремонтно халета за 20 метровлака
Начало на строителството: януари 2016 г.
Строителен период: 2016-2019 г.

Първият етап от трети метродиаметър се строи от април 2016 г. Съществени промени по идейния проект няма, но в работния той се доразвива в частта за метростанциите. Трасето не се променя, казва проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на "Метрополитен" ЕАД.
Договорът за изграждане на метростанция 5 "Хаджи Димитър" при моста "Чавдар" е в сила от 1 януари 2017 г., изпълнител е "Трейс Груп Холд", временната организация на транспорта там – от 23 януари 2017 г. Метростанцията е на две нива – вестибюл и странични перони, както всички други станции от трети метродиаметър. Строителството й ще стартира през март 2017 г. Станцията е до самата Перловска река и под едното платно на бул. "Владимир Вазов". Единият клон от подлеза, който ще обслужва МС 5, минава под реката, за да излезе на отсрещната страна на булеварда, при хипермаркет "Билла". Вторият изход е в обсега на тротоара, от страната на високите блокове.
Останалите 7 станции се строят от пролетта на 2016 г. и изпълнението им към 31 януари 2017 г. е между 18 и 24% (на "Попа" и при НДК).
-
Тунелопробивната машина "Витоша"
Фотограф: СО

В метростанция 6 при Малък градски театър "Зад канала" с изпълнител Обединение "Метростроителство" с партньори "Трейс Груп Холд" и "Евро Алианс Инженеринг" ( и за МС 8) са направени стени, покривна плоча, изкопано е първо ниво, изкопът е спрян, защото сега се работи по тунела с дължина 180 м, който е част от проекта за МС 6, но отива към МС 5. Там се работи и по пешеходния тунел, за да се стигне до отсрещната страна на Малък градски театър "Зад канала" – в парка. Тези две съоръжения излизат на ниво вестибюл и по тази причина трябва да се направят преди работата по перона. Едва след като се направят тези две връзки, ще се продължи с изграждането на метростанцията и перона.
За метростанция 8 е направена голяма шахта - 20 на 30 м, и ще се работят 2 големи тунела, за да се оформи целият перон. Оттам странично се работи и по другия тунел - пешеходния, който минава под реката и излиза при езерото "Ариана".
Изпълнител на метростанции 9, 10 и 11 е Обединение "Метро Билд Център" с водещ партньор "Джи Пи Груп" и партньор "Станилов"ЕООД.
По метростанция 9 изпълнението е към 22%.
От метростанция 10 при НДК са изпълнени 24%. В края на май възстановяваме движението по бул. "Патриарх Евтимий", напомни проф. Братоев.
Метростанция 11 "Георги Софийски"- изпълнени са покривните плочи и стените, прави се изкоп под покривните плочи.
Метростанция 12 на булевардите "Гешов" и "България" – изпълнени са 17-18% от работата. Изпълнител на МС 12 и МС 14 е "Метро 3-2014"ДЗЗД с водещ партньор "Монолит" - София.
Метростанции 14 "Красно село". Частично са направени конструкциите на подлезите под бул. "Цар Борис III" и се правят стълбищата. Готова е конструкцията на пътния тунел под бул. "Цар Борис III" и южно от него, северната част ще се направи след завършване на станцията през 2018 г. Много е труден този комплексен транспортен възел, обемът работа е голям, реално са изпълнени около 18% от него и се налага да се увеличи темпото, за да може през април оттам към центъра да тръгне тунелопробивната машина, напомни проф. Братоев.
Тунелната машина (ТБМ) е в България от ноември 2016 г., дълга е 84 м, сглобяването й завършва до края на февруари. По график през март 2017 г. ще започне да копае 400-метров тунел от депото "Земляне" до МС 14 "Красно село".
Работата по метродепото започна през декември 2016 г. Сега се подготвят проектите. През пролетта ще започне строителството на производствените халета.

Подземната железница в "Овча Купел" пред изграждане
 • Одобрено трасе: "Красно село" - жк "Овча купел" - жп линия София - Перник
  Дължина: 4 км с 4 метростанции и жп спирка на МС 18.
  Начало на строителството: поетапно от началото на 2017 г.
  Строителен период: 2017-2019 г.
  Вторият етап от Трети метродиаметър започва от метростанция 14 "Красно село" минава през "Овча купел" и достига до жп линията София – Перник. Трасето е с дължина 4 км и 4 метростанции, разделено на две позиции, като към втората е включена и една жп спирка. След като договорите с изпълнителите бяха подписани в края на януари 2017 г., започна работата по проектирането и подготовката на строителството, което ще стартира през март-април 2017 г. в зависимост от готовността на компаниите. Изграждането на втория етап от трети метродиаметър ще отнеме 30 месеца и ще завърши през август-септември 2019 г., каза проф. д-р инж. Стоян Братоев.
  В първа позиция попадат метростанциите 15 и 16, изпълнител е обединение "Метро запад", съставено от "Джи пи Груп", "Станилов" ЕООД, "Интерпро", "БИАС-М". Във втора – 17 и 18 с изпълнител обединение "Метро Горна баня", съставено от "Трейс груп холд", "Интегрирани строителни системи" и "Евро Алианс Тунели", "Мармет" ООД и инж. Георги Иванов Евстатиев.
  МС 15 е разположена на бул" "Овча купел" и на бул. "Линкълн".
  МС 16 е на бул. "Монтевидео", от южната страна на жк "Овча купел", за да обслужва жилищния район, както и новите територии, които вече се застрояват.
  МС 17 се намира в "Овча купел 2", до болница "Доверие".
  МС 18 е между Софийския околовръстен път и жп линията София – Перник. Едните входове се намират източно от околовръстното от страна на жп линията. Другите – на самия околовръстен път от двете му страни. Четвъртите са на жп линията София – Перник, където има и жп спирка, както стана на гара Искър. Проектите ще са готови в края на март и тогава строителството на четирите метростанции и тунелите между тях може да започне.

  Разширение на трети лъч в "Слатина" - от "Орлов мост" до The Mall
  -
  отограф: Градът

  Двата варианта на разширението на трети метродиаметър в кв. "Слатина" бяха внесени през декември 2016 г. в направление "Архитектура и градоустройство". На обсъждане беше избран по-подходящият - към бул. "Цариградско шосе", т.е. от от "Орлов мост" до The Mall.
  И двата варианта са за около 7 км трасе и 7 метростанции и приблизителна стойност около 250 млн. лв., но без осигурено финансиране. Трасето на разклонението се отделя при ул. "Шипка" след "Орлов мост", минава под Военна академия "Г. С. Раковски" и първата му спирка е на Румънското посолство на бул. "Ситняково". Следват 2 спирки на бул. "Гео Милев", като втората е при "Фестивална", следващите 2 спирки са в кв. "Слатина" и петата станция е до "Арена Армеец" на ул. "Асен Йорданов". Дотук двата варианта на слатинското трасе вървят по една и съща следа, оттук нататък тя се разделя. Според единия вариант, който доказва по-голямо натоварване с около 6 хиляди пътници, трасето върви под бул. "Цариградско шосе" и има спирка след надлеза за "Тех парк София" и след това – на Окръжна болница (МБАЛ "Св. Анна").
  Според втория вариант трасето се отделя към жк "Дружба", където има 2 метростанции.
  Експертният съвет избра варианта към "Цариградско шосе". При осигурено финансиране разклонението може да бъде осъществено.

  Столичната община е на мнение, че преди разширението в "Слатина" следва да се построи етап III от трети метродиаметър – 3 метростанции и около 3 км трасе по бул. "Владимир Вазов", който би струвал около 120-130 млн. лв. Първата метростанция е при "Герена", втората е на Товарната тангента и третата - в жк "Левски". Според проф. Братоев засега няма да се прави депо на бул."Ботевградско шосе" и метростанция там, затова етап III на трети метродиаметър завършва на бул. "Владимир Вазов" в жк "Левски".

  Етикети

  имена (149) Ски (138) уеб камери (128) Право (105) Grand Tour (102) Ski (97) video (95) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) ски курорти (58) Маркетинг (44) Рила (40) банки (39) snow reports (37) Боровец (32) София (32) Borovets (27) Родопи (27) Банско (26) икономика (26) история (26) проекти (22) Пампорово (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) интернет (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) eco (13) Витоша (13) цени (13) snow forecast (12) буква С (12) връзки (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) Пирин (11) буква М (11) данъци (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) буква В (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) град (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) енергетика (3) поща (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) здраве (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) 2010 (1) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Австрия (1) Алпи (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) авария (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) градоустройство (1) деца (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) музей (1) мъдрости (1) недвижими имоти (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) пълномощно (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)