понеделник, 4 юли 2016 г.


Църква Света София

Basilica of Hagia Sophia

Християнска трикорабна базилика.  ІV-VІ в.

A Christian tree-nave basilica, 4th-6th centuries.

Изградена в некропола на
антична Сердика на мястото на по-стари църкви от ІV век.  Ясно се разпознават
няколко строителни етапа и промени до завършването ѝ през VІ век.

It was built
on the bases of older churches from the 4th century.  Clearly distinguished
are several phases of building and changes until its completion during the
6th century.

В Средновековието е изпълнявала
функцията на градска съборна църква.  Пострадала е при земетресенията през
1818 и 1858.  Реставрирана е през 1935, 1982, 1998-2001 г.

In the Middle
Ages – a town cathedral.  It suffered in the earthquakes of 1818 and 1858.
It was repeatedly restored, in 1935, 1982 and 1998-2001.

Архитектура

Architecture

В план сградата е с правоъгълна
форма, ориентирана изток-запад.  В тази ос пространството е разделено от
мощни колони на три части (кораби).

In its paln
the building has a rectangular shape and is oriented east-west.  In this axis
the space is separated by mighty columns in three parts (naves).

Средният кораб, както е при
базиликите, доминира над страничните.  Източната част на свободното му
вътрешно пространство завършва с полукръгла отвътре и тристенна отвън
абсида.  Средният кораб е пресечен от трансепт.  Еднаквата ширина на двата
кораба на плана очертава фигурата на кръст.  В центъра на пространствената
композиция, в образувалия се квадрат, върху арките на четири масивни стълба,
се извисява централният купол.

The middle
nave, as in the basilicas, dominates over the side ones.  The eastern part of
its free interior ends in a semi-circular apsida inside and in a triangular
one outside.  The middle nave is crossed by a transverse transept.  The width
of the two naves is the same, and clearly outlined in the plan is a figure of
a cross.  In the centre of the spatial composition, in the square that has
formed, the central dome towers on the arches and on four massive pillars.

Трансептът и страничните кораби
завършват с кръстовидни сводове.  Градежът е с тухли, скрепени с
варов хоросан.  Внушението е за простота и сурова строгост.  Църквата е
богато осветена от множество прозорци, обогатяващи органично строгата
архитектура на екстериора и интериора. 

The transept
and the side naves end in cross-like vaults.  In the western section is the
narthex.  New elements in the architecture are the two spaces lateral to the
narthex, remaining outside the major rectangle.  The building material is
bricks, sealed by lime plaster.  The impression is of simplicity and raw
austerity.  The church is luxuriously illuminated by many windows, enriching
the organically austere architecture of the exterior and the interior.

Под базиликата има
археологическо ниво с над 100 гробници (ІІ в. пр.Хр. – ІІ в.н.е.), което е в
процес на експониране.

Under the
basilica there is an archaeological level with over 100 tombs (2nd century BC
– 2nd century AD), which is the process of being exhibited.

Изобразителни изкуства

Pictorial arts

Фрагменти от мозайки за пода на
църкви от ІV век.  Стенописи в гробниците под базиликата Св. София.

Fragments of
mosaics for the floor of churches from the 4th century.  Mural
paintings in the tombs under the Hagia Sophia basilica.

Речник

Glossary

Света София – Божия Премъдрост

Hagia Sophia – a symbol of
God’s Wisdom

Базилика – от гр. basilike,
правоъгълна постройка, която е разделена от колони или стълбове на надлъжни
вътрешни пространства – кораби.  Базиликата е най-разпространеният архитектурен
тип храм до ІХ в.

Basilica – from Greek basilike
– a rectangular building which is separated by columns or pillars in three
longitudinal internal spaces – naves.  The Christina basilica is the most
common architectural type of church until the 9th century.

Притвор – нартекс – обособено
пространство в западната част на храма, служещо за преход между екстериора и
наоса

Narthex – a separate place in
the western section of the church, serving as a transition between the
exterior and the naos

Наос – от гр. naos, в
средновековната християнска архитектура – главното (централното) пространство
на храма

Naos – in the Medieval
Christian architecture – the main (central) space of the
church

Олтарно пространство – в
средновековната християнска архитектура – обособено място в източната част на
църквата, където се извършва основната част от богослужението

Sanctuary – in
the Medieval Church architecture – a separate place in the eastern section of
the church where the major part of the divine service is held

Трансепт – кораб, напречен на
средния кораб, ориентиран север-юг

The transept – nave, transverse
to the middle nave, with an orientation north-south

Още на
ulpiaserdica.com

More at ulpiaserdica.com

Проект за консервация, реставрация и експониране на археологическото ниво под базилика „Света София”

Project for conservation, restoration and exhibiting of the archeological level under the basilica of
Hagia Sophia

Проектът предвижда комплекс от
консервационно-реставрационни дейности, които да гарантират дълговечността на
археологическите структури.  Паралелно с извършването на архитектурно
строителните работи по експонирането, ще бъде предприето конструктивно
укрепване въз основа на проведените изследвания на сградата на земетръс.
Предвидено е да бъде изпълнен комплекс от работи по инфраструктурното
обезпечаване.  По този начин ще се осигури възможността за цялостно
разглеждане на археологическото ниво на Базиликата и обемно-пространственото
му въздействие.  Предвидени са места за аранжиране на музейни експозиции,
където ще бъдат представен археологически находки, намерени на място в
процеса на археологическото проучване.  Чрез тях ще бъде дадена информация на
богатата история на Базиликата и мястото, на което тя е ситуирана.

Предвидената за експониране достъпна археологическа площ с разкритите гробни
съоръжения е 605 м2, а осредненият общ експозиционен обем се равнява на 1781
м2.  Гробните съоръжения са датирани между втората четвърт на ІІ век и
последната четвърт на ІV век.

The project provides a complex
of conservation and restoration activities.  These activities guarantee the
long life of the archaeological remains.  Parallel to the architectural and
building activities, a constructive strengthening will be carried out (on the
basis of seismic – resistance investigation).  A complex of activities,
needed for the adaptation of the underground level, is provided.  Thus aims
at sightseeing of the archaeological level and providing of a tree – dimension
effect.  It will provide areas for museum site.  These sites will exhibit the
archaeological remains, excavated at the underground level.  They will give
information for the rich history of the Basilica and is at area of 605 sq.m.,
while the area of the overall exhibition space is 1781 cubic m.  The graves
and tombs are dated from the second quarter of 2nd century to the last
quarter of 4th century.

Прогнозната стойност на
проекта: 4 931 317 евро.

Approximate expenses for the
project: 4 931 317 EUR.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

Банско (663) хотели Банско (637) масаж (297) video (193) екология (176) EPA (174) имена (151) Ски (139) уеб камери (128) NYT (126) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) YouTube (98) vlog (98) видео (98) влог (98) Ski (97) webcams (93) снимка (87) picture of the day (84) skiing weather (83) ski resort information (82) снимка на деня (80) здраве (70) история (67) банки (66) wikipedia (59) ски курорти (58) health (57) NASA (47) космос (47) цени (47) Маркетинг (45) астрономия (45) Library of Congress (40) Рила (40) snow reports (38) Bitcoin (36) София (35) икономика (35) прогноза (35) Биткойн (34) Боровец (32) Borovets (27) Родопи (27) wordoftheday (26) дума (26) времето в момента (23) проекти (23) Пампорово (22) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) snow forecast (13) Витоша (13) Пирин (13) буква С (12) данъци (12) деца (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) сняг (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) article of the day (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Drugs (Pharmaceuticals) (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Григор Пърличев (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) евтин (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)