понеделник, 8 юли 2013 г.

Регистър на вековните дървета в България

За съжаление много от тях вече са унищожени, като Вековният полски бряст, които е ве­роятно най-старото дърво в Русенска област. Възраст 600 години, височина 18 метра, обиколка 5,54 метра.
Заповед 1042/30.11.1984г. ДВ 102/1984г., което през Април месец 2013 загина.  Или Аспаруховият дъб в Плана планина, който също вече не съществува.  Но все пак публикувам този списък, пък белким ви е от полза:

За да видите списъка, отворете този ЛИНК към ексел файл.  Там можете да коментирате за всяко едно дърво.

Дървесен вид Дата на обявяване Населено място Община Възраст, години Височина, м Обиколка, м Диаметър, м
Чинар (източен) - гр. Сандански, лятна къпалня Сандански 500 26 4,30 -
Чинар (източен) - гр. Сандански, площада Сандански 550 13 4,60 -
Чинар (източен) - гр. Мелник, площада Сандански 500 15 3,50 -
Чинар (източен) 29.7.1961 с. Скрът, край реката Петрич 500 30 3,50 -
Чинар (Дом на щъркелите) 29.7.1961 гр. Петрич, на площада срещу БНБ Петрич 400 30 4,90 -
Черна мура (Байкушевата мура) 23.7.1940 гр. Банско Банско 1200 22 7,8 -
Ела - с. Добринище Банско 300 36 4,50 1,8
Бяла мура - с. Добринище Банско - 32 4,75 -
Топола 1950 с. Дъбница Гърмен - 30 3,65 -
Топола 1950 с. Дъбница Гърмен - 30 5,65 -
Чинар 1950 гр.  Благоевград, ж.п.спирка П.Яворов гара Пирин 500 25 6,20 -
Бял бор с прерастналата бяла мура - с. Добринище Банско б.мура 130, б.бор 130 б.мура 20, б.бор 22 б.мура 3.20, б.бор 3.3 -
Питомен кестен - с. Гега Петрич 300 9,60 1,5 -
Чинар 8.6.1968 гр.  Гоце Делчев Гоце Делчев 500 24 7,60 -
Чинар 8.6.1968 с. Корница Гоце Делчев - 21 4,30 -
Чинар 8.6.1968 с. Борово Гоце Делчев 400 23 7,20 -
Чинар 8.6.1968 с.  Гърмен Гоце Делчев 600 24 10,46 -
Топола (черна) 8.6.1968 с. Мусомища Гоце Делчев 300 24 8,75 -
Чинар 6.10.1965 с. Габрене Разлог 450 35,50 7,10 -
Бял бор 5.2.1965 с. Долно Драглище, м.  Златица Бачево 200 15 2,20 -
Ясен 28.3.1962 "гр.  Бургас, м. ""Отманлин""" Бургас - 17 5 -
Дъб (летен) 29.11.1948 "с. Заберново, м. ""Тулпан""" Малко Търново 900 24 5,30 -
Дъб (летен) 29.11.1948 "с. Звездец, м. ""Тетрабаир""" Малко Търново - 18 5,46 -
Дъб (лъжник) 29.11.1948 "с. Звездец, м. ""Лъжника""" Малко Търново 700 20 5,15 -
Орех 5.12.1967 с. Варовник Средец - 16 3,63 -
Топола (бяла) 12.10.1963 с. Генерал Кантарджиево Аксаково 150 25 4,25 -
Топола (бяла) 12.10.1963 с. Гененерал Кантарджиево Аксаково 70 26 3,35 -
Липа 12.10.1963 с. Белослав, м.  Дикилиташ Белослав 110 18 4,18 -
Цер 12.10.1963 "с. Медовец, м. ""Коджа чешма""" Дългопол 300 25 3,85 -
Цер 12.10.1963 с. Лопушна, м.  Куза Дългопол 300 30 3,80 -
Топола 12.10.1963 с. Марково Каспичан 400 20 6,60 -
Ясен 12.10.1963 гр. Бяла Бяла 400 21 4,93 -
Топола 12.10.1963 с. Ботево Аксаково 160 28 4,30 -
Топола 12.10.1963 с. Ботево Аксаково 140 20 2,70 -
Явор 7.2.1962 с.  Горен Чифлик Долни чифлик - 18 5,80 -
Кривата липа 7.2.1962 к.к.Златни пясъци Варна 200 8 3 -
Дъб 5.2.1965 с. Яребична Аксаково 500 18 6,10 -
Кедър 6.10.1965 гр.  Варна, двореца Евксиноград Варна 100 24 3,84 -
Кедър (хималайски) 6.10.1965 гр.  Варна, двореца Евксиноград Варна 45 17 1,80 -
Либоцедрус 6.10.1965 гр.  Варна, двореца Евксиноград Варна 80 19 2,34 -
Кедър, сребрист, атласки 6.10.1965 гр.  Варна, двореца Евксиноград Варна 70 22 2,49 -
Кедър (атласки) 6.10.1965 КК “Св. Константин и Елена” – КК “Слънчев ден” /срещу басейна на х-л Марина/ Варна 60 24 2,32 -
Черница 6.10.1965 с. Падина Девня - 10 3,30 -
Топола 6.10.1965 с. Батово Добрич 100 20 3,40 -
Дъб (летен) 5.12.1967 с. Черноок Провадия 300 20 6 -
Дъб (летен) 5.12.1967 с. Черноок Провадия 300 18 5 -
Топола 5.12.1967 с. Цонево Дългопол - 15 7,50 -
Чинар 4.3.1969 гр.  Варна Варна 1000 15 7,70 -
Дъб (летен) 28.4.1960 с. Полница Горна Оряховица 500 18 4,50 -
Топола (черна) 16.12.1969 с. Динково Ружинци 150 30 6,28 -
Топола (черна) 16.12.1969 с. Динково Ружинци - 21 10,05 -
Топола (черна) 16.12.1969 с. Динково Ружинци - 19,50 7,85 -
Топола (черна) 16.12.1969 с. Динково Ружинци - 15 8,16 -
Топола (черна) 16.12.1969 с. Динково Ружинци - 15,70 7,54 -
Топола (черна) 16.12.1969 с. Динково Ружинци - 23 7,22 -
Топола (черна) 16.12.1969 с. Динково Ружинци - 29,50 9,74 -
Топола (черна) 16.12.1969 с. Динково Ружинци - 28,50 9,58 -
Топола (черна) 16.12.1969 с. Динково Ружинци - 24 6,59 -
Дъб (благун) 5.12.1968 с. Боденец Мездра 200 25 4,65 -
Бук 13.3.1950 "с. Кръстец, м. ""Мъглишка поляна""" Трявна 500 32 3,70 -
"Тис- 80бр.; 1обект" 15.9.1948 с. Кръстец Трявна - 5 - -
Дъб (зимен) 4.3.1969 с. Редешковци Габрово 400 23 4,65 -
Бял бор 21.3.1960 с. Сушица Трекляно 300 17 3 -
Дъб (летен) 16.8.1949 "с. Църварица, м. ""Падината""" Невестино 300 20 3,50 -
Бор (черен), 3бр. 16.8.1949 "с. Църварица, м. ""Брезовия""" Невестино "200;200;200" "20;25;25" "2.75;2.64;2.47" -
Дъб (горун) 6.10.1965 с. Голеш Годеч 300 21 4,80 -
Дъб (летен) 6.10.1965 "гр. Трън, м. ""Св.Илия""" Трън - 18 4,20 -
Дъб (зимен) 18.10.1969 гр. Бобовдол, м. Цаган Бобовдол 300 16,80 1,20 -
"Бук, ""Дървото на Дружбата"", белязания бук" - "м. ""Беклемето"", Ловешко" Троян - 21 2,20 -
Дъб (летен) - "с. Лесидрен, м. ""Чирен дол"" и м. ""Миров дол""" Угърчин - 25 3,30 -
Бук 6.10.1965 гр. Априлци, кв. Видима м. Монговица (Мазането) Априлци 180 37 3,25 -
Дъб (зимен), (летен) 8.7.1968 гр.  Луковит, м. Полето Луковит 300 18 4 -
Бряст (полски) 18.10.1969 с. Къкрина, двора на Къкринското ханче (заловен В. Левски) Ловеч 200 15 2,16 -
Дъб (летен) 18.3.1950 "с. Голямо Белово, м. ""Гипчовица""" Белово 200 18 3,60 -
Бук 18.3.1950 "с. Голямо Белово, м. ""Пандово дере""" Белово 250 32 3,50 -
Бук 18.3.1950 "с. Голямо Белово, м. ""Пандово дере""" Белово 300 30 3 -
Бук 18.3.1950 "с. Голямо Белово, м. ""Пандово дере""" Белово 250 30 3,65 -
Секвоя - "гр. Пазарджик, м""Чуренска градина""" Пазарджик - 18 2,57 -
Топола (черна) - "гр. Пазарджик, м""Острова""" Пазарджик 240 28 4,65 -
Лоза - "с. Паталеница, манастир ""Св.Петка""" Пазарджик 200 30 1,10 -
Секвоя - гр. Белово Белово 57 23 2,30 -
Бор (бял) 18.3.1950 "с. Голямо Белово, м. ""Пандово дере""" Белово 240 25 3,20 -
Ела - "с. Голямо Белово, м. ""Михайлов елак""" Белово 260 27 3,40 -
Бук - "с. Сестримо, м. ""Чаира""" Белово 150 31 4,52 -
Секвоя 18.10.1969 гр.  Панагюрище, двора на горски р-к Панагюрище 40 25 1,88 -
"Дъб (зимен), ""Дядо Тоневия дъб""" 14.5.1959 "с. Долна Врабча, м. ""Край селото""" Земен 600 7 3 -
Ясен - "гр. Земен, м. ""Гробищата""" Земен - 20 3,45 -
Дъб (летен) 4.4.1961 "с. Боснек, м. ""Край реката""" Перник 200 15 4,80 -
Явор 4.4.1961 "гр. Земен, м. ""Кръста""" Земен 200 30 3,20 -
Шестил 4.4.1961 "гр. Земен, м. ""Кръста""" Земен - 30 2,50 -
Круша 16.12.1969 "с. Долна Секирна, м. ""Борис""" Брезник 100 10 2,75 -
Дъб (зимен) 16.12.1969 "с. Долна Секирна, м. ""Борис""" Брезник 200 12 4,50 -
Дъб (летен) 16.12.1969 "с. Гиченска махала, м. ""Генчов орляк""" Никопол 500 23 6,50 -
Дъб (летен) 27.3.1950 "с. Муселиево, м. ""До селото""" Никопол 700 23 6 -
Дъб (летен) 27.3.1950 с. Милковица, м.  Лъката Гулянци 190 23 3,20 -
Дъб 24.11.1961 с. Долни вит, м.  Лъката Гулянци - 23 3 -
Чинар 19.12.1949 гр.  Асеновград, пред ДНА Асеновград 100 25 5 -
Чинар 19.12.1949 Бачковския манастир Асеновград 110 27 5 -
Черната фурма (Dyospirus lotus) 19.12.1949 Бачковския манастир Асеновград 100 18 2,40 -
Топола (черна) 21.12.1948 с. Песнопой, м. Горни върбак Калояново 150 20 4,6 -
Чинар 1.5.1905 с. Белащица, м. Чифлика Родопи 1100 15 13,76 -
Ела 21.12.1948 с. Скобелево, м. Калето Родопи - 42 4,50 -
Бук 8.6.1968 с. Добралък, м. Каркъма Куклен 330 17 6,60 -
Дъб (летен) 8.12.1966 с. Куртово Конаре, м. Радеш Стамболийски - - - -
Дъб (летен) 8.12.1966 с. Куртово Конаре, м. Радеш Стамболийски - - - -
Топола (черна) 18.10.1969 с. Дълбок извор, парка Първомай 90 30 5,60 -
Топола 18.10.1969 с. Дълбок извор, парка Първомай 110 - 7,15 -
Топола (черна) 18.10.1969 с. Дълбок извор, парка Първомай 50 35 5,70 -
Секвоя 18.10.1969 гр.  Карлово, ул. Ал.Стамболийски №32 Карлово 56 21 2,38 -
Дъб (летен) 6.10.1965 с. Воден, м. Сухият мост Исперих - 22 4,85 -
Дъб (летен) 27.8.1948 с. Здравец Самуил - 20 4,90 -
Дъб (летен) 27.8.1948 с. Здравец Самуил - 16 3,80 -
Дъб (вардимски) 16.12.1969 о-в Батин, Русе Бяла 200 18 2,20 -
Дъб (летен) - с. Черковна, на шосето Силистра-Шумен Дулово - 19 3,70 -
Бук 16.8.1949 с. Стара река, м. Трите бука Сливен 300 30 3 -
Бук 16.8.1949 с. Стара река, м. Трите бука Сливен 300 28 2,90 -
Бук 16.8.1949 с. Стара река, м. Туклу ялас Сливен 300 33 4,90 -
Бук 16.8.1949 с. Стара река, м. Иван чаир Сливен 400 35 4,80 -
Явор 16.8.1949 с. Кипилово, м. Тасладжабур Котел - 18 1,50 -
Габър 16.8.1949 с. Кипилово, м. Узуналак Котел - 20 1,40 -
Дъб (летен) 16.8.1949 с. Кипилово, м. Чуките Котел - 20 1,40 -
Бук 16.8.1949 с. Кипилово, м. Курданлъка Котел - 24 2 -
Бук 4.7.1978 гр. Котел, м. Черните извори Котел - 22 5,72 -
Бук 7.2.1962 с. Ичера, м. Девиците Сливен 300 30 4,10 -
Бук (Делирадевския бук) 4.7.1978 гр. Сливен, м. Делирад. бук Сливен - 25 4 -
Бряст (Стария бряст) 10.5.1949 гр. Сливен, на площада Сливен - 10 5,65 -
Дъб (летен) - с. Крушаре, на 11км по шосето Сливен-Ямбол Сливен - 22 5,10 -
Дъб (летен) 4.7.1978 с. Стоил войвода, м.  Каишажът Нова Загора - 16 5,30 -
Бук 7.2.1962 с. Бяла Паланка, м.  Бичкидюзю Твърдица 250 30 5 -
Дъб (летен)- 10бр. 4.3.1969 "гр.  Сливен, в лесопарка ""Сините камъни""" Сливен 500 16 3,40 -
Дъб (летен)- 16 бр. 4.3.1969 с.Самуилово, в парка, Сливенски Сливен 500 16 3,41 -
Бряст (полски) 4.3.1969 с. Желю войвода, двора на Ради Недев Сливен 600 20 6,20 -
Смърч 10.5.1949 с. Триград, м. Шабаница на 25км от селото Девин - 50 4,10 -
Чинар 10.5.1949 гр.  Смолян, лозарската махала площада Смолян - 22 4,30 -
Смърч 10.5.1949 с. Могилица, м. Бедуралан Смолян - 32 4,30 -
Смърч 10.5.1949 с. Могилица, м. Чертът Смолян - 15 3,23 -
Бор (черен) 10.5.1949 с. Сивино, м. Текир/м. Чикеха Смолян 150 18 2,1 -
Бор (бял) 10.5.1949 с. Сивино, м. Текир/м. Чикеха Смолян 170 30 2,25 -
Бук 10.5.1949 с. Смилян, м. Чаижас Смолян 200 24 3,45 -
Смърч 10.5.1949 с. Могилица, м. Ташкидик Смолян - 34 3,30 -
Чинар 5.12.1967 с. Петково, пред черквата Смолян 150 14,50 5,45 -
Бряст (полски) 5.12.1967 с. Могилица, м. Селице мах.Потока Смолян 350 20 4,80 -
Бук 5.12.1967 с. Сивино Смолян 300 21 3,10 -
Смърч (13-те братя) 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 27 1,62 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 26 1,10 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 26 1,06 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 23 0,81 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 25 1,04 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 25 1,21 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 26 1,26 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 26 1,16 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 26 1,56 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 17 0,95 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 11 0,68 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 11 0,65 -
Смърч 5.12.1967 с. Широка лъка, м. Ардашла Смолян 100 6 0,64 -
Смърч (10-те братя) 2.7.1968 с. Чепеларе, м. Тюлютепе Чепеларе 200 20 1,20 -
Черница 28.3.1962 с. Чавдар, в двора на Ставри Киров Чавдар - 40 4,55 -
Бряст 24.11.1961 с. Челопеч, м. Брестето Челопеч 210 24,50 4,50 -
Бряст 24.11.1961 с. Челопеч, м. Брестето Челопеч 220 25 4,50 -
Бряст 24.11.1961 с. Челопеч, м. Брестето Челопеч 200 24 3,83 -
Дъб 24.11.1961 с. Герман, Германски манастир м.  Арманя София 500 29 4,20 -
Дъб (цер) 11.3.1949 гр.  Етрополе, мах.Горунака м. Маринкьовица Коговски ливади Етрополе - 15 5,60 -
Дъб (цер) 11.3.1949 гр.  Етрополе, мах. Горунака м. Гроба Етрополе - 15 5,20 -
Дъб (цер) 11.3.1949 гр.  Етрополе, мах. Пашовото Етрополе - 16 3,40 -
Явор 11.3.1949 гр.  Етрополе, ман. Св.Троица Етрополе - 29,50 3,75 -
Явор 11.3.1949 гр.  Етрополе, ман. Св.Троица Етрополе - 25 2,40 -
Явор 11.3.1949 гр.  Етрополе, ман. Св.Троица Етрополе - 25 2,68 -
Бук 11.3.1949 гр.  Етрополе, м.  Преведена Етрополе - 30 3,90 -
Бук 11.3.1949 гр.  Етрополе,м.  Пресното млеко Етрополе - 30 3,80 -
Бук 11.3.1949 гр.  Етрополе, м.  Куртин Етрополе - 26 3,40 -
Дъб (летен) - гр.  Правец, м. Герговец Правец - 22 3,20 -
Дъб (цер) - с. Скравена, ман. Баткун Ботевград - 32 3,20 -
Дъб (цер) - с. Скравена, ман. Баткун Ботевград - 22 2,80 -
Дъб (цер) - с. Скравена, ман. Баткун Ботевград - 25 2,90 -
Дъб (цер) - с.  Скравена, ман. Св.Петър Ботевград - 22 3,80 -
Дъб (цер) - гр.  Ботевград, м.  Велин оброк Ботевград - 21 3 -
Бук-3бр. - гр.  Ботевград, м.  Дълбокия преслап Ботевград - 26/24/25 2.8/2.6/2.8 -
Бук - гр.  Ботевград, м.  Каменливата долчина Ботевград - 30 3,60 -
Дъб (цер) - с.  Скравена, ман. Св.Никола Ботевград - 25 4,50 -
Бук - гр.  Ботевград, м.  Равна мъртвина Ботевград - 25 5,50 -
Дъб (цер) - с.  Липница, м.  Елов дол Ботевград - 24 4,50 -
Явор - гр.  Ботевград, м. Конската кладница Ботевград - 25 2,45 -
Дъб (цер) - с.  Осиковска Лакавица, м. Нанковски оброк Правец - 18 2,40 -
Дъб (цер)- 3бр. - с. Осиковска лъкавица, м. Боновски оброк Правец - 20 2,40 -
Дъб (благун) 9.1.1953 с.  Букоровци, в ливадите Годеч 300 20 4,10 -
Дъб (летен) 9.1.1953 с.  Букоровци, в ливадите Годеч 200 14 3 -
Дъб (летен) 9.1.1953 с.  Букоровци, в ливадите Годеч 250 15 3 -
Дъб (летен) 9.1.1953 с.  Букоровци, в ливадите Годеч 200 14 2,70 -
Дъб 5.12.1967 с.  Рашково, м. Церака Ботевград 110 11 4,50 -
Дъб (цер) 5.12.1967 с.  Рашково, м. Преслапа Ботевград 110 10 5,10 -
Дъб (цер) 5.12.1967 с.  Рашково, м. Преслапа Ботевград - 9 3,40 -
Бряст (Черковния бряст) 5.12.1967 с.  Ал. Войково, на 25 км от черквата София - 25 3 -
Липа 8.12.1966 гр.  Ботевград, градината пред съда Ботевград - 25 2 -
Бряст 8.12.1966 гр.  Ботевград, м.  Киселичака Ботевград - 24 2,10 -
Дъб 8.12.1966 с. Новачене, м.  Св. Илия Ботевград - 15 3,92 -
Клен 8.12.1966 с. Новачене, м.  Св. Илия Ботевград - 14 1,92 -
Дъб (летен) 8.12.1966 с. Боженица, м.  Тополова ливада Ботевград - 16 4 -
Дъб (цер) 8.12.1966 с. Боженица, м.  Бука Ботевград - 15 3,80 -
Дъб (цер) 8.12.1966 с. Боженица, м.  Търнака Ботевград - 15 3,20 -
Ясен 8.12.1966 с. Боженица, м.  Брусек Ботевград - 23 3,20 -
Дъб (цер)-30бр. 8.12.1966 с. Боженица, м.  Урвич Ботевград - 15 2,5 -
Дъб (горун) 5.2.1965 с. Осиковица, м.  Царева ливада Правец - 25 5 -
Дъб (горун) 5.2.1965 с. Осиковица, м.  Царева ливада Правец - 24 3,70 -
Дъб (горун) 5.2.1965 с. Осиковица, м.  Царева ливада Правец - 26 4,75 -
Дъб (летен) с три стебла 4.3.1969 с. Лозен, ул.  Златен рог София 600 22 2,05 -
Черница 4.3.1969 гр.  София, ул.  Искър №2 София 650 20 4,10 -
Дъб (зимен) с три стебла 4.3.1969 с.  Кокаляне, м.  Манастирски ливади София 400 30 5,90 -
Дъб (зимен) 4.3.1969 с.  Кокаляне, м.  Манастирски ливади София 400 35 2,20 -
"Дъб (зимен), ""Кръстатия дъб""" 4.3.1969 с.  Кокаляне, м.  Манастирски ливади София 400 25 6 -
Дъб (летен) 4.3.1969 с.  Джурово, м.  Босилския градеж Правец 500 20 5,80 -
"Сребристия смърч; семенна плантация" 2.7.1968 с.  Мало Бучино, м. Еленина бара София - - - -
"Бял бор; семенна плантация" 2.7.1968 с.  Локорско, м. Туриница София - - - -
Бряст (полски) 19.5.1948 с.  Каменец, м. Черна Гарга Пордим - 20 4,20 -
Смърч 16.12.1969 гр.  София, парка на Свободата София - 23 1,20 -
Дъб (зимен) 16.5.1961 с.  Манолово, центъра на селото Павел баня - 22,50 7,10 -
Габър (Кичестия габър) 16.5.1961 "с.  Турия, ""Арнаугски камък""" Павел баня - 14 2,35 -
Орех 16.5.1961 с.  Голямо Дряново Казанлък - 23 6,35 -
"Дъб (летен), ""Царския дъб""" 27.8.1948 с.  Тулово, м. Туловска кория Мъглиж - 20 8,60 -
Дъб (летен) 27.8.1948 с.  Тулово, м. Туловска кория Мъглиж - 20 6,60 -
Орех, Андоновския орех 30.3.1962 с.  Оряховица, м. Орешака Стара Загора - 25 4 -
Чинар 20.6.1960 гр.  Стара Загора, м. Бадечка Стара Загора - 25 8 -
Бряст 8.6.1968 гр.  Павел баня, източно от сградата на съвета Павел баня - 20 5 -
"Дъб (летен), ""Стария дъб""" 5.12.1967 с.  Гранит, м. Стария дъб Стара Загора - 20 7 -
Дъб (летен) 16.5.1961 гр.  Тервел, площада Тервел 350 12 4,71 -
Дъб (летен) 16.5.1961 гр.  Тервел, на 4 км от гр. Тервел край шосето за с.  Божен Тервел 370 13 4,65 -
Дъб (летен) 16.5.1961 с.  Безмер, центъра на селото Тервел - 15 3,80 2,95
Дъб (летен) 16.5.1961 гр.  Тервел, м.  Гьолджука Тервел - 16 3,14 -
Топола (бяла) 6.10.1965 с.  Батово, площада Добрич 100 20 3,40 -
Топола (бяла) 5.12.1967 гр.  Балчик, двореца до брега на морето Балчик 250 15 5,80 -
Бор (черен) 13.10.1961 с.  Бял кладенец, м.  Гробището Стамболово - 18 3,85 -
Дъб (летен) 13.10.1961 с.  Тополово, м.  Джамалджа Маджарово - 18 4,60 -
Дъб (летен) 13.10.1961 с.  Ефрем, площада Маджарово - 19 4,70 -
Дъб (цер) 13.10.1961 с.  Върбово, м.  Сенките Харманли - 21 3,18 -
Бряст 13.10.1961 с.  Рогозиново, м.  Бакаджик Харманли - 20 3,60 -
Топола (бяла) 13.10.1961 с.  Доситеево, м.  Чобангьол Харманли - 20 4,10 -
Топола (бяла) 13.10.1961 с.  Доситеево, м.  Карачюмека Харманли - 22 3,90 -
"Дъб (летен), ""Видното дърво""" 13.10.1961 с.  Овчарово, м. Ормана Харманли - 20 4,60 -
Ясен 13.10.1961 гр.  Харманли, м. Герганината чешма Харманли - 16 2,90 -
Бряст - гр.  Харманли, м. Петте карача Харманли - 20 2,10 -
Бряст - гр.  Харманли, м. Петте карача Харманли - 15 1,70 -
Бряст - гр.  Харманли, м. Петте карача Харманли - 15 1,80 -
Бряст - гр.  Харманли, м. Петте карача Харманли - 13 1,90 -
Дъб (цер) 2.7.1948 с. Риш, Ришки проход Смядово - 21 0,58 -
Дъб (цер) 2.7.1948 с. Риш, м. Рибника Смядово - 20 0,80 -
Бук 2.7.1948 с. Риш, м. Дурбанлийски дол Смядово - 18 1,70 -
Бук 2.7.1948 с. Риш, м. Пчеларски рът Смядово - 18 1,60 -
Дъб (цер) - с. Хърсово, м. Чабуклийското дере Никола Козлево - 25 2,61 -
Дъб (цер) - с. Хърсово, м. Чабуклийското дере Никола Козлево - 25 2,76 -
Дъб (цер) - с. Хърсово, м. Дядо Василев гьол Никола Козлево - 24 2,70 -
Дъб (летен) - с. Хърсово, м. Дядо Василев гьол Никола Козлево - 24 2,67 -
Дъб (цер) - с. Хърсово, м. Дядо Василев гьол Никола Козлево - 25 2,70 -
Дъб (цер) - с. Никола Козлево, м. Горска барака Никола Козлево - 24,50 2,67 -
Дъб (цер) - с. Никола Козлево, м. Горска барака Никола Козлево - 24 2,51 -
Дъб (цер) - с. Никола Козлево, м. Горска барака Никола Козлево - 25,50 3,20 -
Дъб (цер) - с. Никола Козлево, м. Горска барака Никола Козлево - 25 2,67 -
Дъб (цер) - с. Никола Козлево, м. Горска барака Никола Козлево - 28 2,80 -
Дъб (летен) 30.8.1961 с. Коневец, край селото Тунджа 300 20 5,65 -
Дъб (летен) 30.8.1961 с. Коневец, край селото Тунджа 320 25 5,70 -
Дъб (летен) 30.8.1961 с. Коневец, край селото Тунджа 280 18 3,76 -
Дъб (летен) - с. Каравелово, м. Долния орман Тунджа - 16 3,70 -
Дъб (летен) - с. Каравелово, м. Долния орман Тунджа - 16 4,90 -
Дъб (летен) - с. Каравелово, м. Долния орман Тунджа - 17 5,50 -
Дъб (летен) - с. Каравелово, м. Долния орман Тунджа - 14 2,80 -
Дъб (летен) - с. Каравелово, м. Долния орман Тунджа - 15 3,40 -
Дъб (летен) 4.3.1969 с. Бояново, над стоп.двор на ТКЗС Елхово - 22 4,40 -
Дъб (летен) 18.10.1969 гр.  Елхово, м. Лозята Елхово 150 15 3 -
Дъб (летен) 16.12.1969 с. Бургасортю Елхово - 13 8 -
Дъб (летен) 16.12.1969 с. Бояново Елхово - 14 2,70 -
Дъб (летен) 16.12.1969 с. Бояново Елхово - 14 2,70 -
Ясен- 9 бр. 24.4.1971 с. Китка, м. Пода Аврен 200 30 4,75 -
Дъб (зимен) 24.4.1971 с. Китка, м. Пода Аврен 250 30 3 -
Група от зимен дъб и тополи 24.4.1971 с.  Слънчево, ДЛ-Варна отдел 194 “ж” и “з” /до поделението/ Аксаково 200 15 4,20 -
Дъб (зимен) 24.4.1971 гр. Вълчедръм, м. Азаджийски дол Вълчедръм 200 18 3,50 -
Дъб (зимен) 24.4.1971 гр. Черни връх, м. Гунина чешма Вълчедръм 200 25 6 -
Дъб (зимен) 24.4.1971 гр. Черни връх, м. Гунина чешма Вълчедръм 200 27 7 -
Дъб (зимен) 24.4.1971 гр. Черни връх, м. Гунина чешма Вълчедръм 200 20 4,50 -
Бряст 24.4.1971 гр. Вълчидръм, м. Влашко селище Вълчедръм 150 12 2,60 -
Дъб (зимен) 24.4.1971 с. Горно Церовене, м. Иванова чешма Монтана 250 15 2,40 -
Секвоя 24.4.1971 с. Георги Дамяново, двора на Лопушански манастир Георги Дамяново 70 25 2,5 -
Секвоя 24.4.1971 гр. Вършец, центъра Вършец 70 23 3 -
Бук 24.4.1971 гр. Стрелча, м. Вълковете Стрелча 300 23 3,30 -
Бук 24.4.1971 гр. Стрелча, м. Вълк Стрелча 350 24 4 -
Бук 24.4.1971 гр. Стрелча, м. Вълк Стрелча 350 23 3,60 -
Бук 24.4.1971 гр. Стрелча, м. Вълк Стрелча 300 22 3,10 -
Бук 24.4.1971 гр. Стрелча, м. Вълк Стрелча 300 23 3,10 -
Бук 24.4.1971 гр. Стрелча, м. Вълк Стрелча 300 22 3,30 -
Смърч 24.4.1971 с. Триград, отд. 59г Девин 200 34 2,07 -
Бадем 24.4.1971 гр.  София, гара Сердика София - 12 1,40 -
Бряст/Дъб 28.6.1972 с. Мъдрино, откл. път за Сунгурларе и Вълчин Карнобат 300 15 3,93 -
Благун 28.6.1972 с. Баня, м. Катмиите Несебър 350 15 2,90 -
Благун 28.6.1972 с. Баня, м. Куручишме Несебър 300 13 3,30 -
Бряст 28.6.1972 с. Драговищица, м. Хаджийски дол Кюстендил 150 8 7,20 -
Бор (черен) 28.6.1972 с. Драговищица, м. Бяла чешма Кюстендил 200 20 3 -
Дъб (зимен) 28.6.1972 с. Ваксево, м. Църквището Невестино 350 18 2,80 -
Дъб (зимен) 28.6.1972 с. Велчево, м. Липушница Априлци 250 22 3,10 -
Дъб (зимен) 28.6.1972 с. Дерманци, м. Билна ливада Луковит 250 19 3,40 -
Габър 28.6.1972 с. Батулци, м. Сираковци Ябланица 180 18 2,40 -
Габър 28.6.1972 с. Батулци, м. Сираковци Ябланица 180 17 2,40 -
Габър 28.6.1972 с. Батулци, м. Сираковци Ябланица 180 17 2 -
Бук 28.6.1972 с. Батулци, м. Сираковци Ябланица 180 18 2 -
Дъб (зимен) 28.6.1972 с. Златна панега, шосето София-Плевен Ябланица 280 15 4,50 -
Бряст 28.6.1972 с. Слатина, м. Блатото Ловеч 200 20 4 -
Бук 28.6.1972 с. Розово, м. Порти Брацигово 250 25 3,80 -
Дъб (зимен) 28.6.1972 с. Милославци, м. Средния рид Трън 400 13 4,20 -
Дъб (зимен) 28.6.1972 гр. Трън, м. Байкушеви кошари Трън 330 18 4,70 -
Дъб (летен) 28.6.1972 гр. Плевен, ул. Балкан №8 Плевен 150 20 2,45 -
Дъб (летен) 28.6.1972 гр. Плевен, ул. Параш Цветков 24 до бл.Бреза Плевен 120 17 2,52 -
Бряст 28.6.1972 с. Радомирци, м. Белия мост Червен бряг 250 20 4,60 -
Дъб (летен) 28.6.1972 с. Писарово, м. Червенешки блок Искър 200 23 3,35 -
Дъб (летен) 28.6.1972 с. Подем, м. Край шосето до чешмата Долна Митрополия 200 23 3,28 -
Дъб (летен) 28.6.1972 с. Подем, м. Край шосето до чешмата Долна Митрополия 250 23 4 -
Дъб (летен), царското дърво 28.6.1972 с. Беглеж, до черквата Плевен 200 16 3,04 -
Дъб (летен) 28.6.1972 с. Беглеж, гробището близо до гроба на Ст.Едрев Плевен 120 18 2,30 -
Ясен 28.6.1972 с. Жеравна, двора на у-щето Котел 100 23 3,90 -
Бук 28.6.1972 с. Вълчан дол, м. Коченлъка Баните 300 20 3,20 1
Цер 28.6.1972 с. Бальовци, с. Вакарел, м. Погицата Ихтиман 200 14 1,40 -
Благун 28.6.1972 гр. София, ул. Златен рог №2 София 200 18 3,56 -
Дъб (летен) 28.6.1972 гр. София, ул. Златен рог и Антон Иванов София 180 19 2,70 -
Благун 28.6.1972 гр. София, ул. Бунтовник №46 София 220 18 2,80 -
Орех 28.6.1972 с. Шипка, пред къщата на Минчо Доксанлиев Казанлък 150 18 1,60 -
Бор (бял) 29.12.1972 гр. Разлог, м. Хижа Яворов Разлог 280 25 3,80 -
Мура (бяла) 29.12.1972 гр. Разлог, м. Хижа Яворов Разлог 320 36 5,20 -
Дъб (зимен) 29.12.1972 с. Долни Луковит, край р.Искър Искър 250 25 3,30 -
Дъб (зимен) 29.12.1972 с. Коиловци, м. Палаза Плевен 200 20 3,10 -
Дъб (зимен) 29.12.1972 с. Коиловци, м. Палаза Плевен 200 20 2,90 -
Дъб (зимен) 29.12.1972 с. Коиловци, м. Палаза Плевен 200 20 3,70 -
Дъб (зимен) 29.12.1972 с. Ореховица, м. Чолашки орман Долна Митрополия 180 22 2,90 -
Бряст (полски) 29.12.1972 "гр. Плевен, двора на черквата ""Св.Параскева""" Плевен 150 20 3,10 -
Гледичия 29.12.1972 с. Горталово, двора на училището Плевен 45 18 1,80 -
Секвоя 29.12.1972 с. Розино, в двора на Никола Стоянов Карлово 76 23 2,90 0,98
Дъб (летен) 29.12.1972 с. Благоево Разград 230 23 4,20 -
Дъб (летен), 49 обекта 29.12.1972 с. Крушаре, на шосето Сливен-Ямбол Сливен 159 16 2 -
Ясен 5.5.1974 с. Фазаново, м. Осенът Царево 100 20 4,70 -
Дъб (зимен), Странджански- 14броя 5.5.1974 с. Кости, м. Св.Илия Царево 150 20 1,80 -
Цер 5.5.1974 "ПП ""Златни пясъци"", зад администр. сграда ""Балкантурист""" Варна 250 23 3,63 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Ново Оряхово, м. Могилите Долни чифлик 300 26 2,20 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Долни Чифлик, м. Лонгоза Долни чифлик 300 22 5,30 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Долни Чифлик, м. Лонгоза Долни чифлик 200 30 3,05 -
Дъб (зимен) 5.5.1974 с. Беброво, м. Петковци Елена 160 22 2,80 -
Дъб (зимен) 5.5.1974 с. Беброво Елена 260 24 4,50 -
Цер (10броя) 5.5.1974 с. Беброво, м. Високата курия Елена 130 26 1,6 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Добролево, м. Клонето Борован 300 14 4,50 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Камено поле, м. Смока Роман 200 13 4,70 -
Ясен (полски) 5.5.1974 с. Камено поле, центъра на селото Роман 80 19 2,20 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Липница, м. Тепето Мизия 250 17 3 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Липница, м. Бързината Мизия 280 23 3 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Липница, м. Бързината Мизия 280 23 3,10 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр. Козлодуй, двора на СПУ""Хр.Ботев""" Козлодуй 300 19 4,40 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Селановци, о-в Масата Оряхово 300 25 4,80 -
Секвоя 5.5.1974 гр. Ивайловград, м. Колибар чешма Ивайловград 37 12 5,40 -
Ясен (планински) 5.5.1974 гр. Трън, двора на ман. Св. Арахангел Михаил Трън 80 22 3,90 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Мърчаево, зад гробището София 500 25 2 -
Дъб (летен) 5.5.1974 с. Садовец, м. Лесопарк/м.  Студенец-Пиронковото Долни Дъбник 100 9 1,90 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр. Червен бряг, ул. Паисий №66 Червен бряг 30 11 1,07 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр. Червен бряг, ул. В. Левски № 14 Червен бряг 30 15 1,40 -
Дъб (зимен), 32броя 5.5.1974 гр.  Искър, м. Гуговец Искър 80 13 1,87 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  Искър, м. Абашкото Искър 100 18 2,20 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  Искър, двора на църквата Искър 120 13 2,40 -
Круша (дива), 14броя 5.5.1974 с. Брестовец, м. Карачица Плевен 100 8,10 1,30 -
Цер 5.5.1974 с. Ярлово, м. Св.Петър/м. Даговица Самоков 220 17,35 1,30 -
Цер 5.5.1974 с. Ярлово, м. Св.Петър Самоков 220 16 1,30 -
Дъб (зимен) 5.5.1974 "гр. София, НП""Витоша"" кв.Княжевска борова гора" София 500 7 4,20 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Драгалевци двора на станцията на младите агробиолози ОТКЗС кв. Симеоново София 300 12 3 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Драгалевци двора на станцията на младите агробиолози ОТКЗС кв. Симеоново София 500 13 4,46 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв.Симеоново ул. Волколанско шосе София 300 16 2,92 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв.Симеоново ул. Волколанско шосе №135 двора на И.Атанасов София 100 16 2,10 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв.Симеоново ул. Волколанско шосе №135 двора на И.Атанасов София 100 15 2 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв.Симеоново ул. Волколанско шосе №135 София 100 15 1,98 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв.Симеоново край пътя за Драгалевци София 100 16,50 2,40 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново край пътя София-Симеоново София 250 10 3 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Лъката София 300 13 3,10 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Лъката София 350 10 4 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Шумака София 100 14 2,40 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Шумака София 100 12 2,40 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Шумака София 100 11 2,60 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Шумака София 100 10 2,30 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Шумака София 100 11 2,30 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Шумака София 200 12 2,30 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Шумака София 200 8 2,50 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м. Къра София 250 14 2,70 -
Благун 5.5.1974 гр.  София, кв. Симеоново м/у ханчето и бункера София 150 13 2,20 -
Бук 5.5.1974 "с. Бистрица, НП""Витоша"" м. Терзийска курия" София 150 23 3 -
Цер 5.5.1974 с. Бистрица, м. Мали дол София 200 20 3,30 -
Цер 5.5.1974 с. Бистрица, м. Мали дол София 300 20 4 -
Цер 5.5.1974 с. Кокаляне, м. Манастирски ливади София 300 17 4,10 -
Цер 5.5.1974 с. Кокаляне, м. Манастирски ливади София 300 17 4,10 -
Цер 5.5.1974 с. Кокаляне, м. Манастирски ливади София 200 20 3,40 -
Цер 5.5.1974 с. Кокаляне, м. Манастирски ливади София 250 29 3,40 -
Благун 5.5.1974 "гр.  София, парк ""Овча купел""" София 150 14 2,50 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, парк ""Кирил и Методи""" София 100 18 2,40 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, парк ""Кирил и Методи""" София 100 21 2,70 -
"Дъб (летен), ""Дъбовете на Славейков""- 27бр." 5.5.1974 "гр.  София, парк ""Света гора""" София 300 17 3,20 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, ул. Екс. Йосиф"" 59в дома на Страхил Кукурев" София 500 24 3,50 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, парк ""Национална галерия""" София 500 23 3,60 -
Чинар 5.5.1974 "гр.  София, парк ""Национална галерия""" София 150 26 4,10 -
Бряст 5.5.1974 "гр.  София, парк ""Национална галерия""" София 150 18 2,60 -
Орех - гр.  Земен, разсадника Земен - 20 3,70 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, СГНС двора на фармацефтичния факултет София 150 18 2,60 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, парка на Свободата ""Рибното езеро" София 100 14,50 2,60 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, парка на Свободата ""Рибното езеро" София 100 19,50 2,30 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, парка на Свободата ""Рибното езеро" София 100 12 2,60 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, парка на Свободата ""Рибното езеро" София 100 27 3,90 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, парка на Свободата ""Рибното езеро," София 100 27 3,10 -
Дъб (летен) 5.5.1974 "гр.  София, парка на Свободата ""Рибното езеро," София 100 23 3,10 -
Айлант 5.5.1974 "гр.  София, парка на Свободата ""Рибното езеро," София 100 17 2,90 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, парка на Съв.армия София 100 22 3,20 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, парка на Съв.армия София 100 21 3,10 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, парка на Съв.армия София 100 21 3,10 -
Софора 5.5.1974 "гр.  София, СГНС парк ""Национална галерия""" София 100 18 2,40 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр.  София, ул. Вежен№5 в двора на Иван Апостолов София 300 17,50 3,10 -
Цер 5.5.1974 с. Кокаляне, м. Манастирска ливада София 250 20 3,10 -
Цер- 14бр. 5.5.1974 с. Бистрица, м. Мали дол манастир Йоаким и Анна София 300 25 3 -
Дъб (летен) 5.5.1974 гр. Сливница, кв.Свобода (Войнишката махала) София 250 20 5 -
Бряст (полски) 5.5.1974 гр. Сливница, м. Гълъбов камък София 250 18 5 -
Върба 5.5.1974 гр. Елин Пелин, м. Побит камък Елин Пелин - 15,60 5 -
"Ясен (полски), ""Големият ясен""" 5.5.1974 с. Нова махала, шосето Николаево-Гурково Николаево 150 29 4,60 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 23 3,70 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 23 3,70 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 22 3,80 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 16 4 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 29 4 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 24 4,20 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 20 3,40 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 20 3,50 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 22 3,20 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 25 6,50 -
Топола (черна) 5.5.1974 гр. Павел баня, м. Каваците Павел баня 150 29 4,30 -
Дъб (летен)- 15бр. 5.5.1974 с. Жълти бряг, м. Дели юч Стамболово 300 20 2,5 -
Бор (бял) 5.5.1974 с. Караманци, по шосе Караманци-Хасково Минерални бани - - - -
Дъб (летен)- 7 бр. 5.5.1974 с. Скобелево, м. Параклиса Димитровград 180 20 2 -
Топола (бяла) 5.5.1974 с. Вълче поле, м. Старите гробища Любимец 120 15 3,60 -
Цер 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 350 12 3,50 -
Цер 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 350 16 2,40 -
Цер 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 350 15 3,90 -
Цер 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 350 23 4,30 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 11 3,20 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 7,50 2,90 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 7 2,40 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 19 3,40 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 22 4,20 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 26 4,60 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 17 3,70 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 11 4 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 12 3,80 -
Ясен 5.5.1974 с. Каменна река, в парка на селото Тополовград 250 13 4,20 -
Цер 5.5.1974 с. Сакарци, м. Дядо Йордановия цер Тополовград 200 15 2,90 -
Мура (черна) 12.3.1975 гр. Банско, м. Бъндарица Банско 1000 14,50 5,73 -
"Смърч (""Чудния смърч"", ""Чудната ела"")" 12.3.1975 гр. Банско, м. Тодорова орница Банско 100 25 1,40 -
Чинар 12.3.1975 гр. Петрич, ул. Яне Сандански №32 у сем. Калаисъзови Петрич 80 18 1,80 -
Бук (източен) 12.3.1975 с. Кривини, м. Джевезли дере Долни Чифлик 250 30 3 -
Дъб (зимен) 12.3.1975 с. Върбовчец Димово 250 17 5,20 -
Дъб (зимен) 12.3.1975 с. Извор Димово 350 18 4,80 -
Дъб (зимен)- 2бр. 12.3.1975 с. Рабиша Белоградчик 300 17 2,20 0,7
Бор (черен) 12.3.1975 гр.  Белоградчик Белоградчик 150 25 3,97 -
Дъб (летен) 12.3.1975 с. Средни рът, м. Махала Боговската Роман 150 16 3,36 -
Дъб (космат)-27бр. 12.3.1975 гр. Лясковец, лесопарка Лясковец 150 24 2,67 -
Махалебка 12.3.1975 гр. Лясковец, лесопарка Лясковец 80 22 2,08 -
Махалебка 12.3.1975 гр. Лясковец, лесопарка Лясковец 80 18 1,42 -
Махалебка 12.3.1975 гр. Лясковец, лесопарка Лясковец 80 11 1,62 -
Бряст (полски) 12.3.1975 гр. Лясковец, лесопарка Лясковец 150 25 1,88 -
Турска леска 12.3.1975 гр. Лясковец, лесопарка Лясковец 100 20 2,46 -
Турска леска 12.3.1975 гр. Лясковец, лесопарка Лясковец 130 10 1,52 -
Клен 12.3.1975 гр. Лясковец, лесопарка Лясковец 120 18 2,20 -
Клен 12.3.1975 гр. Лясковец, лесопарка Лясковец 110 18 2,64 -
Дъб (зимен) 12.3.1975 с. Горски Долен Тръмбеш Горна Оряховица 200 15 4,60 -
Круша 12.3.1975 с. Кутугерци, м. Чукарката Кюстендил 200 13 3,97 -
Дъб (зимен) 12.3.1975 с. Горни Кюрджинци, м. Кръстатото дърво Кюстендил 200 11 4,75 -
Бряст (полски) 12.3.1975 с. Чакаларово, в двора на училището Кирково 200 25 2,90 -
Дъб (зимен) 12.3.1975 с.  Бенковски, в двора на джамията Кирково 150 12 3,36 -
Дъб (зимен) 12.3.1975 с.  Бенковски, в двора на джамията Кирково 150 15 3,90 -
Чинар 12.3.1975 гр. Ивайловград, с. Хухла Ивайловград 150 20 3,75 -
Дъб (зимен) 12.3.1975 с. Батулци, м. Тутьовци Ябланица 300 20 5,40 -
Орех 12.3.1975 с. Горталово, стоп.дв.на ТКЗС Плевен 120 20 2,20 -
Орех 12.3.1975 с. Горталово, стоп.дв.на ТКЗС Плевен 130 21 2,30 -
Орех 12.3.1975 с. Горталово, стоп.дв.на ТКЗС Плевен 130 22 2,50 -
Орех 12.3.1975 с. Горталово, стоп.дв.на ТКЗС Плевен 140 23 2,40 -
Орех 12.3.1975 с. Горталово, стоп.дв.на ТКЗС Плевен 150 21 2,40 -
Топола (Черна) 12.3.1975 "с. Горталово, м. Сечен камък лесопарк ""Чернелка""" Плевен 150 23 2,70 -
Орех 12.3.1975 с. Горталово, в двора на Хр.Мутев Плевен 150 20 2,40 -
Орех 12.3.1975 с. Горталово, в двора на Ради Ичев Плевен 170 25 3 -
Орех 12.3.1975 с. Горталово, в двора на Марин Маринов Плевен 180 20 3,20 -
Дъб (летен) 12.3.1975 "с. Божурица, стоп.дв. На АПК ""Димитров""" Долна Митрополия 200 15 3,30 -
Дъб (летен), 20бр. 12.3.1975 с. Петърница, м. Лъга Долни Дъбник 150 18 2,73 -
Дъб (летен) 12.3.1975 с. Бръшляница, м. Рибешки дол Плевен 100 20 4 -
Черница 12.3.1975 "с. Крушовене, двора на у-щето ""Княз Борис""" Долна Митрополия 110 9 3 -
Топола (бяла) 12.3.1975 с. Крушовене, изт.от селото Долна Митрополия 100 16 3,30 -
Топола (бяла) 12.3.1975 с. Крушовене, кв. Стадиона Долна Митрополия 150 20 4,80 -
Черница 12.3.1975 с. Байкал, в двора на Симеон Донев Долна Митрополия 150 12 3,50 -
Топола (бяла) 12.3.1975 гр. Белене, о-в Персина І обект Белене 150 26 6,20 -
Върба 12.3.1975 гр. Белене, о-в Персина м. Дигарови бари Белене 80 10 5 -
Топола (черна)- 15бр 12.3.1975 гр. Белене, о-в Персина м. Рибарника Белене 180 30 6 -
Бор (черен) 12.3.1975 с. Добростан, м. Св.Петър Асеновград 200 30 5 -
Бадем- 11бр 12.3.1975 гр. София, бул. Хр.Михайлов София 25 8 0,9 -
Бадем- 7бр 12.3.1975 гр. София, бул. Хр.Михайлов София 25 9 0,9 -
Дъб (летен) 12.3.1975 гр. София, бул. В.Благоев №12 София 200 26 2,20 -
Цер 12.3.1975 с. Мърчаево София 250 21 3,10 -
Цер 12.3.1975 с. Рударци Перник 400 24 4 -
Дъб (летен) 12.3.1975 гр.  София, кв. Симеоново София 200 17,50 2,40 -
Дъб (летен) 12.3.1975 гр. Банкя, м. Танев баир София 300 23 3,60 -
Дъб (летен) 12.3.1975 гр. Банкя, м. Танев баир София 280 22 3,40 -
Дъб (летен) 12.3.1975 гр. Банкя, м. Танев баир София 250 22,50 2,55 -
Дъб (летен) 12.3.1975 гр. Банкя, м. Танев баир София 250 25 2,60 -
Дъб (летен) 12.3.1975 гр. Банкя, м. Танев баир София 250 25 2,50 -
Бряст (полски) 12.3.1975 гр.  София, кв. Гниляне м. Враняк, София 400 18 3,60 -
Смърч (мутация на змиевиден смърч) 12.3.1975 гр. Самоков, край пътеката за Мусала Самоков 110 18 0,90 -
Габър (Топчестия габър) 12.3.1975 с. Турия, м. Студеното кладенче Павел баня 160 20 4,50 -
Орех (Големия орех) 12.3.1975 с. Памукчии Стара Загора 200 24 5,25 -
Дъб (Дъбът на Гео Милев) 12.3.1975 гр.  СтараЗагора, къщата-музей на Гео Милев Стара Загора 70 22 3 -
Орех (Дядо Минчовия орех) 12.3.1975 "гр.  Мъглиж, в двора на къщата-музей ""Мъглижкото въстание""" Мъглиж 120 19 1,40 -
Върба 12.3.1975 с. Конаре, м. Нейкови ниви Гурково 95 21 3 -
Дъб (космат)-3бр. 12.3.1975 с. Младиново Свиленград 115 18 1,4 -
Дъб (летен) 16.12.1969 с. Дреновец, в двора на Добридолския манастир Ружинци 300 18 4 -
Дъб (летен) 16.12.1969 с. Дреновец, в двора на Добридолския манастир Ружинци 300 18 3,70 -
Мура (бяла) 24.2.1976 гр.  Разлог, м. Тишето и м. Бяла река Разлог 440 32 4,60 -
Чинар (източен) 24.2.1976 с. Джигурово, центъра на селото Сандански 500 32 14,50 -
Благун 24.2.1976 гр.  Обзор, м. Иракли Несебър 150 11 3,64 -
Топола (бяла) 24.2.1976 гр.  Обзор, р. Двойница Несебър 100 22 4,96 -
Дъб (летен)- 24бр. 24.2.1976 с. Гюльовца, парка на селото Несебър 160 18 3,95 -
Орех 24.2.1976 с. Савойски Кюстендил 100 15 2,50 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Таваличево, стоп.двор Кюстендил 300 8,80 2,80 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Таваличево, м. Извор Кюстендил 300 13,70 4,80 -
Дъб (летен)- 2бр 24.2.1976 с. Таваличево, м. Съборището Кюстендил 300 12 2,80 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Таваличево, м. Атанасов дъб Кюстендил 300 11,20 3,82 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Таваличево, м. Разсуля Кюстендил 300 20,60 7,30 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Невестино, м. Свлачището Невестино 300 14 2,10 -
Дъб (зимен) 24.2.1976 гр. Троян, м. Влясковска двора на Гана и Кольо Дачевски Троян 200 18 2,55 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Средни рът, м. Кръста Роман 150 20 3,08 -
Дъб (летен) 24.2.1976 гр. Роман, м. Корията над скалата Зофрийския камък Роман 150 14 3,60 -
Чинар (източен), 8бр. 24.2.1976 "гр. Червен бряг, в парка на адм. сграда на мелницата ""Димитров""" Червен бряг 70 30 2,7 -
Червен дъб 24.2.1976 "гр. Червен бряг, в парка на адм. сграда на мелницата ""Димитров""" Червен бряг 70 22 1,50 -
Дъб (летен) 24.2.1976 гр. Червен бряг, двора на VІІ на п.станция Червен бряг 300 20 4,10 -
Черница (бяла) 24.2.1976 "гр. Червен бряг, площад ""Ал.Стамболийски""" Червен бряг 100 15 3,40 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Бохот, м. Пропастите Плевен 150 12 2,80 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Бохот, м. Пропастите Плевен 150 18 2,60 -
Черница (бяла) 24.2.1976 гр. Плевен, ул. Аспарух №14 Плевен 200 15 3,20 -
Дъб (летен)- 15бр 24.2.1976 с. Асеновци, м. Калето Левски 300 20 5 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Асеновци, м. Стадиона Левски 80 15 2,20 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Асеновци, м. Отлака Левски 200 11 3,40 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Коиловци, м. Бишкрица- ливадите Плевен 200 16 2,80 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Коиловци, м. Бишкрица- ливадите Плевен 200 16 2,60 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Коиловци, м. Бишкрица- ливадите Плевен 200 16 3,05 -
Дъб (летен)- 20бр 24.2.1976 с. Къшин, м. Дъбравата Плевен 120 11 1,8 -
Круша (обикновена)- 29бр 24.2.1976 с. Къшин, м. Койбаре Плевен 120 10 1,8 -
Круша (дива) 24.2.1976 с. Къшин, м. Койбаре Плевен 100 8 1,50 -
Топола (бяла) 24.2.1976 с.  Санадиново Никопол 80 23 4 -
Топола (бяла) 24.2.1976 с. Българене, м. Елията Ловеч 80 20 5,50 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Муселиево, м. Рогът Никопол 120 15 2 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Евлогиево, м. Голяма стърна Никопол 250 12 3,50 -
Кестен (питомен) 24.2.1976 гр. Златоград, м. Баломийската река Златоград 250 22 3,50 -
Дъб (летен) 24.2.1976 гр. Ботевград, двора на казармата Ботевград 500 26 4,23 -
Дъб (зимен) 24.2.1976 гр. Ботевград, двора на казармата Ботевград 500 20 3,90 -
Дъб (зимен) 24.2.1976 гр. Ботевград, двора на казармата Ботевград 500 16 3,85 -
Дъб (зимен) 24.2.1976 гр. Ботевград, двора на казармата Ботевград 500 20 3,65 -
Дъб (зимен) 24.2.1976 гр. Ботевград, двора на казармата Ботевград 500 22 3,53 -
Дъб (зимен) 24.2.1976 гр.  Правец, м. Драгански рът Правец 500 15 3,60 -
Дъб (зимен) 24.2.1976 гр.  Правец, м. Герговец Правец 500 18 4,30 -
Дъб (летен), Видното дърво 24.2.1976 с. Главан, до ж.п.гара Гълъбово Гълъбово 300 22 3,14 -
Орех (Стария орех) 24.2.1976 с. Скобелево, м. Койдере Павел баня 150 18 4,10 -
"Кестен -2бр. (""Кестените"")" 24.2.1976 с. Сливито, до къщата на Недялко Тодоров Мъглиж 120 10 2,50 -
Дъб (Вековния дъб) 24.2.1976 с. Ветрен, м. Акташ Мъглиж 750 23 7 -
Ясен (Ясена) 24.2.1976 с. Ветрен, м. Сармосан чукундур Мъглиж 200 21 4,80 -
"Ясен (полски), (""Оксан"")" 24.2.1976 с. Бисер, м. Герганина чешма Харманли 150 16 3,60 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Бисер, м. Герганина чешма Харманли 220 14 4,75 -
Дъб (летен) 24.2.1976 с. Черната могила, м. Вирето Харманли 250 16 5,20 -
Мура (черна) 20.5.1976 гр. Разлог, м. Средоноз Разлог 1100 26 6,45 -
"Мура (черна), ""Голямата мура""" 20.5.1976 гр. Разлог, м. Байови дупки Разлог 520 29 6,15 -
Дъб (летен) 20.5.1976 гр.  Никопол, м. Плавала Никопол 120 12 2,10 -
Бряст (полски) 20.5.1976 с. Крета, на шосето до разклона Плевен-Бряст-Гулянци Гулянци 100 15 1,90 -
Дъб (летен) 20.5.1976 с. Крета, стоп.дв. на АПК Гулянци Гулянци 150 15 2,50 -
Група от дъбови дървета (летен) - 6бр 20.5.1976 с. Крета, м. Ормана на 400м ю.з. От шосето Крета- гората Гулянци 150 20 2,5 -
Бряст (полски) 20.5.1976 с.  Воден, до детската градина Първомай 135 18 4,45 -
Черница (бяла) 20.5.1976 с. Топчии, мах.Тарапклук на р.Топчийско дере Разград 160 16,50 3,12 -
Ясен (полски) 20.5.1976 с. Калугерово, м. Оброк Св.Илия Правец 500 21 3,30 -

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

Банско (663) хотели Банско (637) масаж (297) video (193) екология (176) EPA (174) имена (151) Ски (139) уеб камери (128) NYT (126) Право (121) документи (111) Grand Tour (102) YouTube (98) vlog (98) видео (98) влог (98) Ski (97) webcams (93) снимка (87) picture of the day (84) skiing weather (83) ski resort information (82) снимка на деня (80) здраве (70) история (67) банки (66) wikipedia (59) ски курорти (58) health (57) NASA (47) космос (47) цени (47) Маркетинг (45) астрономия (45) Library of Congress (40) Рила (40) snow reports (38) Bitcoin (36) София (35) икономика (35) прогноза (35) Биткойн (34) Боровец (32) Borovets (27) Родопи (27) wordoftheday (26) дума (26) времето в момента (23) проекти (23) Пампорово (22) интернет (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) Time (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) eco (15) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) връзки (14) деца (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) snow forecast (13) Витоша (13) Пирин (13) буква С (12) данъци (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) буква В (11) буква М (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) отбрана (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) сняг (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) град (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) article of the day (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) енергетика (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) докторантури (3) недвижими имоти (3) поща (3) пропаганда (3) пълномощно (3) статистика (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Drugs (Pharmaceuticals) (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) плакат (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) ВЕИ (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Григор Пърличев (1) Добрила (1) Информация за фирми (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) гра (1) градоустройство (1) дрехи (1) дърво (1) евтин (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) мода (1) музей (1) мъдрости (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) програма (1) реклама (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)