четвъртък, 27 септември 2012 г.

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Първоначално микроикономиката изучава производството (Адам Смит и пр.) , както и размяната (предлагането на пазара). По-късно започва да се занимава и с поведението на потребителите (2-рата ½ на 19 в.), т.е. с полезността на благата, как потребителите ги оценяват и съответно поведението на потребителите.

19в. – 1920s – Кардинален етап (придържане към кардиналната теория)

От 1920s насам – Ординарен етап (съотв. теория)

1. Кардинална теория –Допуска се, че полезността на благата е измерима. Създава се механизъм за измерване на полезността (утил”, от англ. utility). Приема се, че благата са делими, а именно: потребителите са склонни да оценяват първата част от употребяваното благо най-високо, като всяка следваща употреба има по-ниска стойност за тях, т.е. оценката на полезността на благата е функция от количеството употребено благо. Ux = f (x). Това се дължи на субективните характеристики на човека.

С потреблението протича и процес на насищане (т.е. спада полезността) и се стига до изчерпване на полезността.

Пределна полезност (marginal utility) – полезността на последната част от употребяваното благо.

Закон за намаляващата полезност – обяснява съотношенията между цените на две стоки. Цените се определят на база на пределната полезност (MU):

MUx/MUy = Px/Py = MUn/Pn = MUm(m-money) => MUx/Px = MUy/Py

Потребителско равновесие. Потребителят максимизира ползата от дадено благо.

Ако MUx > Px, то даденото благо е предпочитано;

ако MUx < Px, то даденото благо се отбягва.

При MUx = Px потребителят е в равновесие, т.е. максимизира ползата от това благо.

MUm = Marginal Utility of Money

Освен като прираст, тя се измерва и като акумулиране (измерена натрупана полезност), за разлика от прираста на пределната полезност.

Недостиг на кардиналния модел е, че тук полезността е субективна; използването на единица мярка за полезност не е надеждно, особено при сравняване на 2 и повече блага.

Ординарният модел е модел, според който потребителите степенуват своите потребности, имат предпочитания и пр. Ординарният модел не отхвърля кардиналния, но набляга на степенуването (подреждането) на благата от гледна точка на тяхната полезност за потребителя. По този начин се разкриват и изявяват потребителските предпочитания.

- налице е условието, че цените на стоките се определят от тяхната пределна полезност;

- предпочитанията се разглеждат като дадени (неизменни);

- потребителското поведение е последователно и непротиворечиво.

Съгласно ординарната теория, има три етапа на представяне на предпочитанията:

1) изявяване на предпочитание

2) граница на избора

3) максимизиране на ползата

Криви на безразличието:

Кривата на безразличието (индиферентна крива) илюстрира употребата на блага в различни съотношения, удовлетворяваща една и съща потребност (F, E, D, B, както и която и да е друга точка от кривата).

Кривите безразличието са низходящи, изпъкнали към центъра на координатната система успоредни криви. Най-външната крива (т.е. най-далече от центъра) има най-широк кръг предпочитания.


Стъпка 2) Ограничения на избора в зависимост от дохода

Income = 600 лева

i = Q (хляб)*Р (хляб) + Q (зрелища)*Р(зрелища)

Е = точка на максимизация (т.е. равновесие)

AB = линия (крива) на бюджетното ограничение (наклонът зависи от съотношението на двете блага)

ВОА = възможните предпочитания; всяка крива на предпочитанията, лежаща вътре в триъгълника означава непълно използване на разполагаемия доход; всяка крива извън този триъгълник се намира в зоната на невъзможните предпочитания.

Потребителят е в равновесие, когато кривата на неговите предпочитания е допирателна на линията на бюджетното ограничение, т.е. налице е максимизиране на ползата.

Заместване:

MRS = Marginal Rate of Substitution = Пределна норма на заместване (от една по-вишестояща към по-ниска точка върху кривата)

MRS (А ->В) = -10y/+5х = -2 единици

MRS = MUx (нарастване)/ MUy (намаляване)

Влияние на изменението на доходите върху потребителското поведение

Изменението на доходите се илюстрира чрез изместване на линиите на бюджетно ограничение.

(A,B) – зона на предпочитанията

Е – точка на равновесие

При увеличаване на доходите (при равни други условия) потребителят ще консумира по-голямо количество (Q) от същите блага.

Aбез промяна на предпочитанията в консумацията на Y, както и използвания допълнителен доход.

В – без промяна в предпочитанията към Х

MNлиния доход-потребление (движението на потребителя въз основа на различните доходи);

Увеличение на доходите и консумация на благо Х:

Увеличението на доходите не е съпроводено с повишена консумация на благото Х; то е малоценно благо.

Нормално наричаме благо, чиято консумация расте с увеличение на доходите.

Разделението на нормални и малоценни блага се прави от гледна точка на поведението на потребителя

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

имена (149) Ски (138) уеб камери (128) Право (105) Grand Tour (102) Ski (97) video (95) webcams (93) skiing weather (83) ski resort information (82) ски курорти (58) Маркетинг (44) Рила (40) банки (39) snow reports (37) Боровец (32) София (32) Borovets (27) Родопи (27) Банско (26) икономика (26) история (26) проекти (22) Пампорово (21) планини (21) смях (21) екипировка (20) карта (20) Pamporovo (19) Rila (19) интернет (19) море (19) Bansko (17) лифт (17) resort information (16) раница (15) язовир (15) Стара Планина (14) пътувания (14) хижа (14) Marketing (13) bike (13) eco (13) Витоша (13) цени (13) snow forecast (12) буква С (12) връзки (12) лавини (12) магазини (12) Алеко (11) Пирин (11) буква М (11) данъци (11) freeskiing (10) Маршрути (10) буква А (10) буква В (10) ski abroad (9) Пловдив (9) буква Д (9) празник (9) първа помощ (9) ски чужбина (9) термини (9) map ski area (8) буква Б (8) буква К (8) календар (8) old applications (7) Чепеларе (7) архитектура (7) буква Г (7) буква Н (7) поддръжка на ски (7) сняг (7) футбол (7) буква Е (6) буква Л (6) буква П (6) буква Т (6) годишнини (6) именни дни (6) къщи (6) трафик (6) хидро (6) Rodopy (5) Skype (5) Sofia (5) буква И (5) буква Х (5) град (5) кино (5) литература (5) очила (5) село (5) спорт (5) EU projects (4) Ski Bindings (4) boots (4) gsm (4) smart phone (4) Нотариус (4) буква З (4) буква Ф (4) ски учител (4) слама (4) състезание (4) туризъм (4) упражнения (4) Aleko (3) Maliovitsa (3) Physics (3) Tyrolia (3) brand (3) climb (3) mass (3) sexy (3) shoe size (3) Безбог (3) Мальовица (3) Узана (3) автомобил (3) безопастност (3) буква Ц (3) буква Ш (3) влак (3) времето в момента (3) докторантури (3) енергетика (3) поща (3) строителство (3) теснолинейка (3) DIN (2) Release Setting (2) Rossignol (2) Vitosha (2) clothes sizes (2) file hosting (2) franchaise (2) relativity (2) replace (2) search (2) БАССЕС (2) Благоевград (2) Добринище (2) Здравец (2) Лале (2) Мусала (2) Осогово (2) Средна гора (2) бедствие (2) буква Ж (2) буква Й (2) буква О (2) буква У (2) буква Ч (2) буква Щ (2) буква Я (2) геометрия (2) гора (2) еко (2) електроенергия (2) здраве (2) магистрала (2) местност (2) очи (2) парк (2) планиране (2) световно (2) технологии (2) упътвания (2) явление (2) 2010 (1) F1 (1) FIS (1) Fieberbrunn (1) Hamlet (1) Hopfgarten (1) Kirchberg (1) Macedonia (1) Norway (1) Reit im Winkl (1) Scheffau (1) Shakespeare (1) Solomon (1) St Johann (1) Söll (1) Tirol (1) Walchsee (1) Zahmer Kaiser (1) apple (1) drone (1) h Pleven (1) hypnosis (1) ibooks (1) ipad (1) iphone (1) ipod (1) mathematic (1) skate (1) tablet (1) telemark (1) trekking (1) Австрия (1) Алпи (1) Бачево (1) Беклемето (1) Бяла Черква (1) Вежен (1) Ветровал (1) Гела (1) Горна Оряховица (1) Добрила (1) Камчатка (1) Карлово (1) Картала (1) Кицбюел (1) Ком (1) Копривки (1) Копривщица (1) Леденото езеро (1) Мерцедес (1) Михаел Шумахер (1) Норвегия (1) Офелиите (1) Панагюрище (1) Предела (1) Румъния (1) Русия (1) САЩ (1) Самоков (1) Студенец (1) Формула 1 (1) Църна Могила (1) Черни Връх (1) Япония (1) авария (1) автомати (1) биатлон (1) био (1) буква Р (1) буква Ъ (1) буква Ь (1) буква Ю (1) великия пост (1) градоустройство (1) деца (1) дърво (1) запалка (1) култура (1) ландшафт (1) математика (1) музей (1) мъдрости (1) недвижими имоти (1) олимпиада (1) поддръжка (1) потребители (1) пълномощно (1) синя зона (1) фото (1) х. Дерменка (1) храна (1)